PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 94 20
e-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl
www.2lobochnia.pl

II LO jest szkołą nowoczesną, w której działania są ukierunkowane na rozwój osobowy i indywidualny ucznia. Wizytówką szkoły są pełni pasji, doświadczeni nauczyciele, którzy w swej pracy stosują innowacyjne metody z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych TIK.

II LO oferuje przyjazną, życzliwą atmosferę kształcenia z uwzględnieniem indywidualnego potencjału ucznia, możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, projektach, wyjazdach na zajęcia warsztatowe i wykłady na wyższych uczelniach. Uczniowie II LO mogą angażować się w działania kierowane zarówno do społeczności uczniowskiej, jak i na rzecz szeroko pojętego środowiska pozaszkolnego.

Ponadto:
● jedyna szkoła z klasą mundurową w powiecie
● projekty międzynarodowe ERASMUS+
● obozy naukowe w ramach przedmiotów rozszerzonych
● wyjazdy edukacyjne, wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach
● świetna baza sportowa: 2 sale gimnastyczne + kompleks nowoczesnych boisk sportowych
● DLA CHĘTNYCH: nauka języka migowego, Szkolne Koło Wolontariatu, zespół muzyczny, koła naukowe i sportowe

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim.

OFERTA EDUKACYJNA

Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

 • humanistyczno-dziennikarska: język polski, historia, WOS
  Drugi j. Obcy: j. Niemiecki / j. Rosyjski
 • menadżerska: matematyka, geografia, język angielski
  drugi j. obcy: j. niemiecki / j. rosyjski
 • mundurowa: geografia, WOS, język angielski
  przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna
  drugi j. obcy: język niemiecki / język rosyjski
 • ratowniczo-medyczna: biologia, chemia, język angielski nowość!
  Przedmiot uzupełniający: ratownictwo w teorii i praktyce
  Drugi j. Obcy: język hiszpański / język niemiecki
 • językowa: język angielski, język niemiecki / język hiszpański, WOS
 • sportowa: biologia, geografia, język angielski WF w zwiększonej liczbie godzin, gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka drugi j. obcy: język niemiecki / język rosyjski
 • społeczno-psychologiczna: biologia, język polski, język angielski przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki drugi j. obcy: język niemiecki / język rosyjski
Góra