PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 612 26 03
e-mail: zs1@powiat.bochnia.pl
www.zs1.bochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (oddziały z przedmiotami rozszerzonymi)

 • klasa matematyczna (matematyka – fizyka – j. angielski),
 • klasa językowa (język angielski – język niemiecki – geografia),
 • klasa menedżerska (matematyka – geografia – język angielski).

TECHNIKUM

 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik elektryk,
 • technik mechatronik,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik logistyk,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających).

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • ślusarz,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik.

Zespół Szkół Nr 1 jest placówką stanowiącą kuźnię kadr dla bocheńskiego przemysłu i usług, ale także przygotowującą do podjęcia studiów wyższych.

Oferta szkoły daje szansę kontynuowania nauki w wielu atrakcyjnych dziedzinach branży informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, instalacyjnej czy usługowej i logistycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne obiekty sportowe tworzą warunki zapewniające wysoki poziom kształcenia.

Koła zainteresowań: duże możliwości rozwijania zainteresowań technicznych, artystycznych, sportowych i społecznych.

Dodatkowa oferta: zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, współpraca z UEK i innymi uczelniami krakowskimi, szeroka oferta olimpiad i konkursów. Współpraca i wymiana młodzieży z partnerską szkołą w Buchen. Zagraniczne staże zawodowe (Grecja, Niemcy) w ramach programu Erasmus+ pozwalające na doskonalenie języków obcych i kompetencji zawodowych. Dyplomy „Primus Inter Pares” przyznawane najlepszym absolwentom szkoły.

Praktyczna nauka zawodu: dobre kontakty z pracodawcami i zawarte porozumienie uwzględniające spójność kształcenia zawodowe-go z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ugruntowana wysoka pozycja szkoły stanowią gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

REKRUTACJA

Góra