PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
Żegocina 50

32-731 Żegocina
tel/fax 14 613 21 20
www.zszegocina.pl

zslgz1@wp.pl

OFERTA EDUKACYJNA

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Branżowa Szkoła I stopnia
 • Branżowa Szkoła II stopnia
 • Liceum dla Dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa matematyczna / klasa straży granicznej:

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski,
 • Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa,

Klasa humanistyczna / klasa straży granicznej:

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski,
 • Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

W ramach zajęć w klasie straży granicznej:

 • wyjazd na dwa obozy kondycyjno – szkoleniowe  podczas roku szkolnego,
 • zajęcia z zakresu samoobrony i pomocy przedmedycznej,
 • zajęcia z technik interwencji, zajęcia na strzelnicy i na basenie,
 • wyjazdy do placówek straży granicznej w Nowym Sączu i Krakowie,
 • uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający umiejętności.

Innowację pedagogiczną „KLASA STRAŻY GRANICZNEJ” uczniowie mogą realizować zarówno w klasie matematycznej  jak i humanistycznej w ramach przedmiotu: ochrona granicy państwowej z elementami prawa. To nieobowiązkowa, dodatkowa forma zajęć.

Uwaga!

Organ prowadzący zapewnia dofinansowanie do wyjazdów na obozy kondycyjne i szkolenia.

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z:

W ramach chmury edukacyjnej:

 • Uniwersytet  Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Dlaczego my?

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego,
 • udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”,
 • międzynarodowa wymiana młodzieży w języku angielskim z Budapesti  Egyetemi  Katolikus Gimnazium, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • współpraca z Ogólnopolską Rodziną Szkół Świętej Jadwigi Królowej,
 • cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi ( odwiedzili nas m. in.: himalaista Adam Bielecki, dziennikarka Katarzyna Bosacka, aktorzy Michał Czernecki, Lech Dyblik).
 • wzorcowy Samorząd Uczniowski: kafejka, akcje charytatywne, wycieczki, imprezy szkolne.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)

Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o pracę.

Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, ślusarz, piekarz, sprzedawca oraz inne.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA (2 lata) Szkoła ta umożliwia absolwentom szkoły branżowej I stopnia kontynuację kształcenia w systemie stacjonarnym lub zaocznym.  Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia uczniowie mogą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie technikum.

Odbywamy praktyczną naukę zawodu w 40-stu firmach:

Góra