PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ

32-859 Złota 292,
tel: 14 66 390 83,
e-mail: sosw_zlota@powiatbrzeski.pl,
www.sosw.zlota.exone-web.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

  • SZKOŁA PODSTAWOWA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – kształcąca w zawodzie kucharz

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  • SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym.

Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Góra