PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana
ul. gen. H. Dąbrowskiego 1b, 32-700 Bochnia,
tel. +48 14 612 36 91
e-mail: ppp@powiat.bochnia.pl,
www.ppp.powiatbochenski.eu

OFERTA

  • badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia
  • porady dla rodziców jak wychowywać dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów
  • wskazówki dla rodziców jak pracować z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu i czytaniu
  • sieci współpracy i samokształcenia oraz grupy wsparcia dla pedagogów, rodziców służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami (stosownie do zapotrzebowań środowiskowych)
  • terapie pedagogiczne dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu
  • terapie psychologiczna i logopedyczna
  • terapie EEG Biofeedback
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkół.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje pomoc dla dzieci w wieku 0-6 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Aby skorzystać z usług Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni, na stronie internetowej lub w szkole/przedszkolu. Korzystanie z pomocy Poradni jest BEZPŁATNE.

Góra