Poradnik ósmoklasisty 2020

Zespół Szkół w Szczurowej

Zespół Szkół w Szczurowej
ul. Rynek 14,

32-820 Szczurowa
telefon / fax. (14) 671 49 39
e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm, zs.szczurowa@poczta.fm
www.zsszczurowa.edu.pl

Zespół Szkół w Szczurowej posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, która zapewnia uczniom rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w projekcie „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”; realizowanego przez Powiat Brzeski.

W ramach projektu organizowane są staże i praktyki zawodowe, zajęcia wyrównawcze, wizyty zawodoznawcze oraz kursy kwalifikacyjne i doszkalające (np. kurs kelnerski, kurs na prawo jazdy kat. B, kurs prowadzenia sprzedaży, kurs operatora wózka widłowego).

OFERTA EDUKACYJNA

Technik Organizacji Turystyki (technikum 5-letnie)

Przedmioty rozszerzone: język angielski
Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • organizowanie działalności turystycznej,
 • organizowanie imprez i usług turystycznych,
 • rozliczenie imprez i usług turystycznych,
 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs kelnerski,
 • kurs wychowawcy kolonijnego.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

 • WIELOZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 • Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

 • sprzedawca,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz- tynkarz,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • posadzkarz.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

 • PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowa-na do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności. Elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

REKRUTACJA

Góra