Poradnik ósmoklasisty 2020

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 612 26 03
e-mail: zs1@powiat.bochnia.pl
www.zs1.bochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (oddziały z przedmiotami rozszerzonymi)

 • klasa matematyczna (matematyka, fizyka, język angielski)
 • klasa językowa (język angielski, język niemiecki, geografia)
 • klasa menedżerska (matematyka, geografia, język angielski)

TECHNIKUM

 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik mechatronik – NOWOŚĆ
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających)
 • technik mechanik (monter maszyn i urządzeń.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • fryzjer
 • ślusarz
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik

Zespół Szkół Nr 1 jest placówką stanowiącą kuźnię kadr dla bocheńskiego przemysłu i usług, ale także przygotowującą do podjęcia studiów wyższych.

Oferta szkoły daje szansę kontynuowania nauki w wielu atrakcyjnych dziedzinach branży informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, instalacyjnej czy usługowej i logistycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne obiekty sportowe tworzą warunki zapewniające wysoki poziom kształcenia.

Koła zainteresowań: duże możliwości rozwijania zainteresowań technicznych, artystycznych, sportowych i społecznych.

Dodatkowa oferta: zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, współpraca z UEK i innymi uczelniami krakowskimi, szeroka oferta olimpiad i konkursów. Współpraca i wymiana młodzieży z partnerską szkołą w Buchen. Zagraniczne staże zawodowe (Grecja, Niemcy) w ramach programu Erasmus+ pozwalające na doskonalenie języków obcych i kompetencji zawodowych. Dyplomy „Primus Inter Pares” przyznawane najlepszym absolwentom szkoły.

Praktyczna nauka zawodu: dobre kontakty z pracodawcami i zawarte porozumienie uwzględniające spójność kształcenia zawodowe-go z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ugruntowana wysoka pozycja szkoły stanowią gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

REKRUTACJA

Góra