Poradnik ósmoklasisty 2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Złotej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. M. Konopnickiej w Złotej 32-859 Złota 292
tel. (14) 68 45 430
e-mail: sosw_zlota@interia.pl
www.sosw.zlota.exone-web.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Nadrzędnym celem naszych działań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

OFERTA EDUKACYJNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

Przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: z uszkodzonym narządem ruchu, z uszkodzonym narządem słuchu, z wadą wzroku, ze spektrum autyzmu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • klasy I – III
 • klasy IV – VIII
 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

KUCHARZ

 • Uczniowie tego kierunku uczą się przyrządzania posiłków według określonych receptur zgodnych z wymogami racjonalnego żywienia.
 • Oprócz tego poznają sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem, wykonywania przetworów z owoców i jarzyn, wykonywania wyrobów garmażeryjnych, przygotowywania napojów, deserów, wyrobów cukierniczych.
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach pracowniczych, szkolnych, szpitalach , sanatoriach
 • Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia.
 • Praca w 6-8 osobowych grupach pozwala na indywidualizację pracy.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie rokujących podjęcia samodzielnej pracy zawodowej. Uczniowie w czasie 3-letniej nauki w PDP wykonują prace z zakresu:

 • gospodarstwa domowego: sporządzanie i wydawanie posiłków, wykonywanie przetworów owocowo-warzywnych, pielęgnowanie roślin,
 • szycia ręcznego, rękodzielnictwa,
 • ogrodnictwa,
 • prac porządkowych z elementami obsługi hotelowej Uczniowie PDP zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj. komunikowanie się, samoobsługa, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, posługiwanie się pieniędzmi. Ośrodek prowadzi również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

REKRUTACJA


Góra