NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

GMINA RZEZAWA – PRZEGLĄD INWESTYCJI 2023

Gmina Rzezawa zmienia się i dynamicznie rozwija. Widać to praktycznie na każdym kroku. Podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowaliśmy w 2023 roku wiele bardzo ważnych inwestycji, które często zostały wsparte potężnymi dotacjami.

Inwestujemy w różne obszary, co sprawia, że wszyscy mieszkańcy Gminy odczuli pozytywne zmiany. Poniżej prezentuję Państwu wybrane inwestycje, które zrealizowaliśmy jako Samorząd Gminy Rzezawa w minionym roku”.

Mariusz Palej
Wójt Gminy Rzezawa

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 7,1 mln zł
 • Dotacja: 5,9 mln zł

Termomodernizacja szkoły w Rzezawie to największa i jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Rzezawa nie tylko w ostatnich latach, ale w całej jej historii. W ramach zadania zostały m.in. wymienione na nowe wszystkie stare i nieszczelne okna, których było w sumie kilkaset. Wymiana objęła także wszystkie drzwi zewnętrze, a także niektóre drzwi wewnętrzne. Docieplone zostały ściany budynku, jego strop oraz fundamenty. Została wykonana również nowa elewacja, która wpłynęła na poprawę estetyki szkoły. Wyremontowane zostały schody zewnętrzne i kominy, a także wymienione rynny i rury spustowe. Modernizacja objęła ponadto instalację centralnego ogrzewania. Wymienionych na nowe zostało około czterystu grzejników. Została również przeprowadzona wymiana kotłów gazowych oraz całej armatury kotłowni. W całej szkole zostało wymienione także oświetlenie na energooszczędne oraz zainstalowana wentylacja mechaniczna z funkcją chłodzenia. Na dachu szkoły zamontowano natomiast panele fotowoltaiczne.

Budowa kompleksu sportowego w Krzeczowie 

 • Wartość inwestycji: 5,1 mln zł 
 • Dotacja: 2,7 mln zł

W Krzeczowie trwają prace związane z budową nowoczesnego kompleksu sportowego. W ramach inwestycji jest kompleksowo przebudowywane pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, które będzie jednym z najlepszych tego typu obiektów w regionie. Jest budowana także niezbędna infrastruktura, w tym budynek, w którym znajdą się szatnie dla zawodników, sanitariaty, czy sala konferencyjna.

Budowa żłobka i przedszkola w Borku                                       

 • Wartość inwestycji: 6,0 mln zł (szacunkowa wartość I etapu zadania)
 • Dotacja: 3,4 mln zł

Dzięki pozyskanej w 2023 roku dotacji w Borku powstanie nowoczesne przedszkole wraz ze żłobkiem. Będzie to obiekt zapewniający dzieciom doskonałe warunki do zabawy i nauki oraz wszechstronnego rozwoju. Ma on powstać w nowoczesnym i przestronnym budynku, który zostanie wybudowany na działce znajdującej się w sąsiedztwie szkoły podstawowej. W ramach pozyskanej dotacji planuje się wykonać pierwszy etap inwestycji, którym ma być stan surowy zamknięty budynku przedszkola i żłobka.

Rozbudowa ulicy Zielonej w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 8,0 mln zł      
 • Dotacja: 4,6 mln zł

Drugim zadaniem, które zostanie wykonane dzięki potężnemu wsparciu finansowemu, które trafiło w ubiegłym roku do Gminy Rzezawa, będzie rozbudowa ulicy Zielonej w Rzezawie na odcinku blisko 900 metrów. W ramach zadania planowane jest poszerzenie drogi, która obecnie w wielu miejscach jest bardzo wąska. Po modernizacji ma mieć ona dwa pasy ruchu. Inwestycja ma objąć także m.in. budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

Modernizacja i przebudowa budynku OSP w Okulicach

 • Wartość inwestycji: 880 tys. zł
 • Dotacja: 440 tys. zł

Od kilku miesięcy trwa kompleksowa przebudowa budynku OSP w Okulicach. W ramach zadania pomieszczenie na parterze remizy jest przystosowane do wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, do którego aspiruje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Okulicach. Inwestycja obejmuje także modernizację poddasza budynku.

Budowa orlika lekkoatletycznego przy PSP w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 2,8 mln zł
 • Dotacja: 2,5 mln zł

W sąsiedztwie szkoły w Rzezawie wybudowano pierwszy w regionie orlik lekkoatletyczny wraz z boiskami do gier zespołowych. W skład całego kompleksu wchodzi m.in. bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa o długości 300 m, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, boisko do siatkówki oraz boisko do piłki ręcznej i koszykówki. Warto również podkreślić, że w ramach inwestycji wybudowano m.in. drogę, na której końcu znajduje się parking na kilka samochodów.

Przebudowa Potoku Jodłowskiego

 • Wartość inwestycji: 1,6 mln zł (II etap)
 • Dotacja: 950 tys. zł

Ku końcowi zbliżają się prace rozpoczęte kilka miesięcy temu przy budowie umocnień dna i skarp Potoku Jodłowskiego w Rzezawie w ramach drugiego etapu tej inwestycji (od mostu przy ulicy Długiej do mostu przy ulicy Szkolnej).

Renowacja zabytkowych kapliczek

 • Wartość inwestycji: 245 tys. zł 
 • Dotacja: 240 tys. zł                                                                        

W grudniu została podpisana umowa na  renowację sześciu zabytkowych kapliczek, które zostały mocno zniszczone przez upływ czasu. Kapliczki, które przejdą renowację, znajdują się w Dębinie, Borku, Bratucicach, Jodłówce, Okulicach i Rzezawie.

Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach

 • Wartość inwestycji: 1,2 mln zł

Trwają prace związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach. Ich celem jest powiększenie przedszkola, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju. 

Rozbudowa ulicy Szkolnej w Krzeczowie                                         

 • Wartość inwestycji: 2,3 mln zł    
 • Dotacja: 1,7 mln zł

W pierwszej połowie 2023 roku została podpisana umowa na kompleksową rozbudowę ulicy Szkolnej w Krzeczowie. W ramach inwestycji zostanie ona znacząco poszerzona. Zadanie obejmie ponadto m.in. budowę chodnika, wyniesionego przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycja ma zostać wykonana do marca przyszłego roku.

Renowacja zabytkowego cmentarza oraz rzeźb świętych 

 • Wartość inwestycji: 208 tys. zł                                                       
 • Dotacja: 204 tys. zł

Trwa renowacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Bratucicach oraz czterech rzeźb świętych w otoczeniu kamiennej kapliczki Matki Bożej w Jodłówce. Planowane zakończenie inwestycji jest w połowie bieżącego roku.

Wykonanie nowych wiat przystankowych 

 • Wartość inwestycji: 188 tys. zł

Kilkanaście poniszczonych i przestarzałych wiat przystankowych na terenie gminy Rzezawa zostało wymienionych na nowe. Pojawiły się one w Rzezawie, Krzeczowie, Okulicach, Borku, Jodłówce, Dąbrówce, Dębinie i Bratucicach.

Budowa kuchni i jadalni w PSP w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 2,2 mln zł (wartość I oraz II etapu)
 • Dotacja: 1,6 mln zł

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie trwa budowa kuchni i jadalni, których bardzo brakuje w tej placówce. Pomieszczenia znajdujące się w południowym skrzydle szkoły, gdzie powstaje nowoczesna kuchni i jadalnia, zostały gruntownie przebudowane. Obecnie trwa drugi etap inwestycji, który objął m.in. wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt.

Budowa placu zabaw w Ostrowie Królewskim

 • Wartość inwestycji: 85 tys. zł

Za budynkiem remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Ostrowie Królewskim powstał nowoczesny plac zabaw. Jest to już kolejne tego typu miejsce na mapie Gminy Rzezawa, które służy najmłodszym do dobrej zabawy.

Modernizacja budynku komunalnego w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 380 tys. zł  
 • Dotacja: 180 tys. zł

W ramach inwestycji przeprowadzono szereg prac, w tym wymieniono okna i drzwi zewnętrzne budynku przy ulicy Kościelnej 6 w Rzezawie, zamontowano nowe parapety oraz wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych. Zadanie objęło ponadto m.in. izolację ścian fundamentowych, a także wykonanie nowej elewacji, która nadała budynkowi estetycznego i nowoczesnego wyglądu.

Utworzenie Klubu Senior+  w Krzeczowie

 • Wartość inwestycji: 175 tys. zł
 • Dotacja: 120 tys. zł

Przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń budynku wiejskiego w Krzeczowie, w których będzie się znajdował Klub Senior+  Zakupiono do niego także niezbędne wyposażenie. Otwarcie Klubu Senior+ w Krzeczowie, który będzie drugim tego typu miejscem na terenie gminy Rzezawa, jest planowane już na początku lutego.

Budowa obiektów małej architektury w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 247 tys. zł  
 • Dotacja: 87 tys. zł

W sąsiedztwie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Klubu Senior+ w Rzezawie wybudowano altanę z ławkami i leżakami, wiatę turystyczną, stację naprawy rowerów, siłownię zewnętrzną oraz kilka innych elementów małej architektury. Dzięki temu miejsce to zyskało na swojej atrakcyjności i funkcjonalności.

Budowa ronda w Jodłówce

 • Wartość inwestycji: 1,3 mln zł
 • Udział finansowy Gminy: 317 tys. zł

Na pograniczu Jodłówki i Jasienia powstało rondo, które wybudowano w miejscu dotychczasowego niebezpiecznego skrzyżowania. Inwestycję zrealizowały cztery samorządy, w tym Gmina Rzezawa.

Utworzenie wirtualnej strzelnicy w szkole podstawowej w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 205 tys. zł
 • Dotacja: 164 tys. zł                                                                                  

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie powstała wirtualna strzelnica. Działa ona na zasadzie wirtualnej rzeczywistości, wykorzystując symulatory broni, wśród których są zarówno pistolety, jak i karabiny wyposażone w urządzenia laserowe. 

Modernizacja jedenastu dróg gminnych  

 • Wartość inwestycji: 300 tys. zł    

                                    

Wśród wielu inwestycji drogowych w zeszłym roku został przeprowadzony remont jedenastu dróg gminnych w: Borku, Buczkowie, Dąbrówce, Dębinie, Krzeczowie, Rzezawie i Łazach.          

Budowa nowej drogi koło szkoły w Rzezawie 

 • Wartość inwestycji: 870 tys. zł

W Rzezawie wybudowano zupełnie nową drogę, która połączyła domy oraz działki znajdujące się za szkołą w Rzezawie z ulicą Szkolną. Nowopowstała droga ma długość 225 metrów. W ramach tej inwestycji zbudowano również chodnik, a także oświetlenie uliczne.

Budowa boisk sportowych w Okulicach i Dąbrówce

 • Wartość inwestycji: 80 tys. zł (projekt)

W Okulicach oraz w Dąbrówce zostaną wybudowane nowoczesne boiska wielofunkcyjne, których obecnie bardzo brakuje w tych miejscowościach. Pierwszym krokiem w celu powstania tych obiektów było opracowanie dokumentacji projektowej.

Montaż piłkochwytów przy korcie tenisowym w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 87 tys. zł 

Przy korcie w Rzezawie zostały zamontowane piłkochwyty. Realizacja inwestycji wpłynęła zarówno na podniesienie komfortu gry, jak i bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu kortu.

Rozbudowa kanalizacji w Dąbrówce

 • Wartość inwestycji: 535 tys. zł

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Rzezawa to od lat jeden z priorytetów inwestycyjnych. W 2023 roku jedną z tego typu inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 355 metrów w Dąbrówce.

Rozbudowa kanalizacji w Buczkowie

 • Wartość inwestycji: 670 tys. zł

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Buczkowie. Kilka miesięcy temu zakończono tam budowę nowego przyłącza na odcinku ponad 480 metrów. W drugiej połowie ubiegłego roku ruszyła natomiast dalsza rozbudowa kanalizacji w tej miejscowości. W ramach tego zadania zostanie wybudowane około 700 metrów nowej sieci.

Rozbudowa wodociągu w Rzezawie i kanalizacji w Dąbrówce

 • Wartość inwestycji: 220 tys. zł

W 2023 roku sfinalizowano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej przy ulicy Pacynkowej w Rzezawie oraz kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce.

Budowa PSZOK-u w Borku 

 • Wartość inwestycji: 155 tys. zł (projekt)

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy w Borku nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okulicach o nowy reaktor

 • Wartość inwestycji: 150 tys. zł

W związku z intensywną rozbudową sieci kanalizacyjnej w ostatnich latach na terenie gminy Rzezawa, a co za tym idzie także coraz większą ilość ścieków, konieczne stało się uruchomienie w oczyszczalni ścieków w Okulicach drugiego reaktora. W tym celu konieczny był zakup specjalistycznych urządzeń.

Wykonanie nowego placu zabaw w Borku

 • Wartość inwestycji: 190 tys. zł                                                     
 • Dotacja: 80 tys. zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku powstał nowoczesny plac zabaw. Powstał on w miejscu dotychczasowego placu zabaw, który był już stary i mocno zniszczony. 

Remont drogi w Dębinie

 • Wartość inwestycji: 265 tys. zł 
 • Dotacja: 120 tys. zł

W ramach zadania została wyremontowana droga gminna w Dębinie na odcinku blisko 600 metrów. Do tej pory przejazd nią był mocno utrudniony ze względu na liczne ubytki i pęknięcia, które posiadała jej nawierzchnia.

Rozbudowa drogi gminnej w Jodłówce

 • Wartość inwestycji: 50 tys. zł (projekt)

Opracowano projekt budowy nowej drogi o długości ponad 700 metrów w Jodłówce. Będzie to nowoczesna trasa, która znacząco poprawi komunikację w tej okolicy.

Budowa nowej drogi w Rzezawie 

 • Wartość inwestycji: 27 tys. zł (projekt)

W Rzezawie zostanie wybudowana zupełnie nowa droga, która połączy ulicę Zieloną z ulicą Długą. Będzie ona miała ponad 220 metrów długości. Opracowano już projekt tej inwestycji.

Wykonanie nowych alejek na cmentarzu w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 470 tys. zł
 • Dotacja: 460 tys. zł

Na cmentarzu parafialnym w Rzezawie wykonano utwardzone alejki. Dzięki realizacji inwestycji dojście do grobów jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze.

Wyposażenie świetlicy w Krzeczowie 

 • Wartość inwestycji: 30 tys. zł                                                          
 • Dotacja: 19 tys. zł

W ramach zadania zakupiono nowe stoły oraz krzesła, 75-calowy telewizor wraz z soundbarem, a także laptopa i urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do drukowania oraz skanowania.

Rozbudowa ulicy Nad Gróbką w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 16 tys. zł (projekt)

Gotowa jest już koncepcja rozbudowy ulicy Nad Gróbką w Rzezawie na odcinku niespełna 1,3 km – od skrzyżowania z ulicą Szkolną aż do skrzyżowania z ulicą Bocheńską. Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Góra