NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

GMINA RZEZAWA – PRZEGLĄD INWESTYCJI 2022

To był dobry rok pod względem inwestycyjnym. Udało się zrealizować wiele potrzebnych zadań z wielu dziedzin. Samorząd Rzezawy postawił na remonty dróg, modernizację budynków oświatowych i budowę infrastruktury sportowej.

” W ostatnich dwunastu miesiącach, podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie gminy Rzezawa zostało wykonanych wiele ważnych zadań inwestycyjnych,  które często zostały wsparte pokaźnymi dotacjami. Dzięki temu nasza Gmina cały czas prężnie się rozwija. Inwestujemy w różne obszary, co sprawia, że wszyscy mieszkańcy Gminy odczuli pozytywne zmiany. Poniżej prezentuję Państwu wybrane inwestycje, które zrealizowaliśmy jako Samorząd Gminy Rzezawa w ostatnim roku”.

Wójt Gminy Rzezawa
Mariusz Palej

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Bratucicach

 • Wartość inwestycji: 390 tys. zł
 • Dotacja: 150 tys. zł

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Bratucicach został oddany do użytkowania kilkanaście lat temu. Szereg czynników spowodował jego znaczne zniszczenie. Teraz dostał on natomiast drugie życie. W ramach zadania kompleksowo zostało zmodernizowane boisko wielofunkcyjne służące do gry w piłkę ręczną, nożną i tenisa. Zyskało ono nową podbudowę oraz nawierzchnię poliuretanową. Wcześniej podobne obiekty powstały już w Rzezawie, Borku, Łazach i Jodłówce.

Budowa nowej drogi Rzezawa – Jodłówka

 • Wartość inwestycji: 3,3 mln zł
 • Dotacja: 1,8 mln zł  

Zakończyły się już prace przy budowie drogi, która połączyła ulicę Zieloną w Rzezawie z Jodłówką. To największa inwestycja drogowa w historii Gminy Rzezawa. W ramach zadania w Jodłówce powstał ponad półkilometrowy odcinek nowej drogi wraz z chodnikiem. Dzięki temu znajdujące się tam tereny zyskały możliwość rozwoju. Wybudowano również skrzyżowanie typy „T” i jednokierunkową drogę podporządkowaną o długości ponad 380 m, która stanowi łącznik z drogą powiatową.

Budowa orlika lekkoatletycznego w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 2,7 mln zł  
 • Dotacja: 2,4 mln zł

Budowany kompleks sportowy w sąsiedztwie szkoły podstawowej będzie składał się z bieżni lekkoatletycznej 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoków w dal, wzwyż i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą. W ramach inwestycji powstanie ponadto boisko do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej i koszykówki. Wybudowane zostaną także trybuny. Do kompleksu sportowego prowadzi nowo wybudowany chodnik i droga, na której końcu znajduje się parking na kilka samochodów. Inwestycja jest w trakcie realizacji i już teraz robi bardzo duże wrażenie.

Przebudowa Potoku Jodłowskiego w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 3 mln zł  (I oraz II etap)
 • Dotacja: 950 tys. zł  

Nieduży Potok Jodłowski w czasie ulewnych deszczów potrafi zamienić się w rwącą rzekę. W ostatnich latach dochodziło już do wydostania się wody z koryta potoku i zalania okolicznych domów i działek. Dzięki jego przebudowie mieszkańcy w zdecydowanie większym stopniu są zabezpieczeni przed jego ewentualnym wylaniem. W ramach zadania przebudowano już niespełna półkilometrowy odcinek potoku od mostu przy ulicy Cichej do mostu przy ulicy Szkolnej w Rzezawie. Niedawno ruszył natomiast kolejny etap inwestycji, który objął odcinek od mostu przy ulicy Szkolnej do mostu przy ulicy Długiej.

Budowa sali gimnastycznej w Krzeczowie

 • Wartość inwestycji: 3,8 mln zł  
 • Dotacja: 500 tys. zł  

W Krzeczowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna na miarę XXI wieku, na którą mieszkańcy czekali z niecierpliwością od wielu lat. Obiekt posiada obszerną salę do ćwiczeń z boiskiem wielofunkcyjnym. Mieszczą się tam także szatnie i magazyny sprzętu sportowego. Na piętrze sali gimnastycznej zlokalizowane są natomiast trybuny, sala do gimnastyki korekcyjnej, czy pomieszczenie do aerobiku. W ramach inwestycji wykonano również specjalną przewiązkę, która połączyła ją z budynkiem szkoły oraz parking. Warto podkreślić, że jest to już trzeci taki obiekt wybudowany za kadencji Wójta Mariusza Paleja. Wcześniej sale sportowe powstały już w Okulicach i Jodłówce.

Rozwój e-usług dla mieszkańców („e-GMIN@”)

 • Wartość zadania: 2,3 mln zł  
 • Dotacja: 1,4 mln zł   

W Urzędzie Gminy Rzezawa są systematycznie wdrażane nowoczesne i innowacyjne e-usługi. Dzięki temu mieszkańcy mogą coraz więcej spraw urzędowych załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach projektu „e-GMIN@” zostanie uruchomionych w sumie 20 całkowicie nowych e-usług. Wśród nich będzie m.in. portal mieszkańca i przedsiębiorcy oraz platforma projektowa. W ramach tego zadania jest wymienianych także ponad 2700 tradycyjnych wodomierzy na wodomierze do zdalnego odczytu.

Budowa kompleksu sportowego w Krzeczowie

 • Wartość inwestycji: 5,1 mln zł (I oraz II etap)
 • Dotacja: 2,7 mln zł   

Niedawno ruszył drugi etap budowy w Krzeczowie kompleksu sportowego. W ramach inwestycji jest kompleksowo przebudowane pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Po modernizacji będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych tego typu w regionie. Inwestycja zakłada ponadto m.in. budowę nowego i przestronnego budynku szatniowo-sanitarnego dla zawodników, a także budowę parkingu i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do boiska. W ramach pierwszego etapu zadania zabudowano rowy melioracyjne znajdujące się na działce, gdzie powstaje piękny kompleks sportowy, który w przyszłości będzie składał się także m.in. z boiska do koszykówki, piłki ręcznej i kortu tenisowego.

Budowa żłobka i przedszkola w Borku i Krzeczowie

 • Wartość inwestycji: 240 tys. zł  (dokumentacja projektowa) 
 • Środki na ten cel pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19: 220 tys. zł

W Krzeczowie oraz w Borku zostaną wybudowane nowoczesne przedszkola wraz ze żłobkami. Będą to obiekty zapewniające dzieciom doskonałe warunki do zabawy i nauki oraz wszechstronnego rozwoju. Przedszkola wraz ze żłobkami mają mieścić się w nowoczesnych i przestronnych budynkach. Gotowe są  już projekty budowlane tych inwestycji. Gmina Rzezawa stara się teraz pozyskać dofinansowanie na realizację tych zadań inwestycyjnych.

Przebudowa ulicy Topolowej w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 1,6 mln zł (wkład Gminy Rzezawa: ok. 400 tys. zł)

Już wkrótce na ulicy Topolowej w Rzezawie będzie dużo bezpieczniej. Wszystko dzięki budowie przy tej ruchliwej drodze chodnika dla pieszych o długości blisko 600 metrów. W ramach inwestycji zostanie ponadto poszerzona jezdnia oraz wybudowana nowa sieć kanalizacyjna.  Gmina Rzezawa partycypuje w kosztach przebudowy ulicy Topolowej, która jest drogą powiatową, ze Starostwem Powiatowym w Bochni. 

Budowa skateparku w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 2,5 mln zł  
 • Dotacja: 1,7 mln zł   

Na terenie GOSiR w Rzezawie powstał nowoczesny skatepark, który jest jednym z największych w regionie. Miłośnicy ekstremalnej jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach zyskali więc miejsce do dobrej zabawy. Specjalne przeszkody, rampy, najazdy i skocznie tworzą znakomite warunki do widowiskowych trików i doskonalenia swoich umiejętności. W ramach inwestycji zostały także zamontowane lampy hybrydowe z panelami fotowoltaicznymi i turbinami. Powstał ponadto chodnik prowadzący do skateparku.

Modernizacja terenu przy bibliotece i Klubie Senior + w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 790 tys. zł  (pierwszy i drugi etap)
 • Dotacja: 500 tys. zł    

Teren wokół budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościelnej w Rzezawie został zagospodarowany. W ramach zadania wykonano m.in. nowe ogrodzenie, uzupełniono ubytki w kostce brukowej oraz wykonano odwodnienie budynku. Warto również podkreślić, że kilka miesięcy temu zakończono kompleksowy remont dachu budynku, w którym znajduje się biblioteka i klub dla seniorów. Zmodernizowane zostały także pomieszczenia kotłowni.

Remont dróg gminnych

 • Wartość inwestycji: 210 tys. zł

Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów inwestycyjnych dla Wójta Gminy Rzezawa.  Dlatego w ostatnich latach kompleksowej modernizacji doczekało się wiele kilometrów dróg. Gmina na tym jednak nie poprzestaje i cały czas przystępuje do realizacji kolejnych zdań drogowych. W ostatnich miesiącach wykonano m.in. remont sześciu odcinków dróg gminnych w Borku, Buczkowie, Dąbrówce, Dębinie, Ostrowie Królewskim i w Krzeczowie.

Remont przedszkola w Łazach

 • Wartość inwestycji: 25 tys. zł  (dokumentacja projektowa)                                                                   

Budynek Publicznego Przedszkola w Łazach od lat nie był remontowany. Upływ czasu spowodował, że wymaga on gruntownej modernizacji i przystosowania go do dzisiejszych potrzeb. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju. Opracowana została już dokumentacja projektowa tej inwestycji. Już niedługo mają natomiast ruszyć prace budowlane.

Budowa kuchni i jadalni w PSP w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 2,2 mln zł (wartość I oraz II etapu)
 • Dotacja: 1,6 mln zł  

Niedawno ruszył drugi etap budowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie nowoczesnej kuchni wraz z jadalnią. Obecnie w szkole, do której uczęszcza kilkaset dzieci i młodzieży, bardzo brakuje takiego miejsca. Dlatego dla uczniów, którzy spożywają posiłki w szkole, musi być zamawiany catering. Drugi etap inwestycji obejmie m.in. zakup niezbędnego wyposażenia kuchni, wykonanie  wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i podjazdu do budynku oraz montaż balustrad i pochwytów. W tym miejscu warto podkreślić, że w ramach pierwszego etapu tego zadania, który był prowadzony w ubiegłym roku, zrealizowano m.in. budowę nowych ścian wewnętrznych i remont tych już istniejących, utworzenie przejść pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja remizy OSP w Okulicach

 • Wartość inwestycji: 750 tys. zł
 • Dotacja: 440 tys. zł   

W ramach zadania pomieszczenie na parterze remizy zostanie przystosowane do wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, do którego aspiruje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Okulicach. Po remoncie będzie się tam mógł zmieścić m.in. średni samochód strażacki. Inwestycja w Okulicach obejmie także modernizację poddasza budynku. Obecnie jest ono nieużytkowane. W planie jest natomiast stworzenie tam odpowiedniego miejsca służącego do przeprowadzania prób przez miejscową strażacką orkiestrę dętą. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Budowa wodociągów

 • Wartość inwestycji: 1,7 mln zł    
 • Subwencje: 1,7 mln zł (całość inwestycji)

Od  kilku lat na terenie gminy Rzezawa jest  systematycznie rozbudowywana sieć wodociągowa, co przekłada się na to, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców korzysta z wody „miejskiej”.  Tylko w ostatnim roku wykonano blisko 5,5 km sieci wodociągowej. Inwestycje w tym zakresie były prowadzone w Rzezawie, Krzeczowie, Buczkowie, Dąbrówce, Borku i Jodłówce.

Budowa kanalizacji

 • Wartość inwestycji: 2,1 mln zł    
 • Dotacja: 500 tys. zł

Prace związane z rozbudową kanalizacji to kolejne niezwykle ważne inwestycje sieciowe prowadzone na terenie gminy Rzezawa. W 2022 roku powstało około 5 km sieci kanalizacyjnej – w Borku, Buczkowie, Dąbrówce, Dębinie i Rzezawie.

Montaż lamp solarnych

 • Wartość inwestycji: 70 tys. zł  

Trwa systematyczna rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzezawa. W ostatnim czasie montowanych jest sporo lamp solarnych. Tylko w ostatnim czasie wykonano 10 takich lamp.

Budowa nowej drogi koło szkoły w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: 870 tys. zł  

Niedawno ruszyła budowa zupełnie nowej drogi, która będzie biec od szkoły podstawowej w Rzezawie do znajdujących się za nią domów i działek. Dzięki realizacji tego zadania dojazd do nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie budowanej drogi będzie dużo szybszy i wygodniejszy niż obecnie. W ramach zadania powstanie 225 metrów drogi.  Wybudowany zostanie także chodnik oraz oświetlenie uliczne w postaci lamp solarnych. Zadanie obejmie także m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną.

Góra