NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

BRZESKO. INWESTUJEMY, BY, MIESZKAŃCOM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

Miniony rok w gminie Brzesko był pod względem inwestycji bardzo obfity, szczególnie w zakresie prac drogowych. Wiele zadań zrealizowano przy zaangażowaniu środków zewnętrznych pozyskanych z funduszy unijnych. Część tych dotacji zostanie wykorzystanych w tym roku, który – jak zapowiada burmistrz Brzeska – będzie jeszcze bardziej okazały. Zapraszamy do lektury.

Szanowni Państwo

” Zakończył się kolejny rok, w którym przy realizacji zadań inwestycyjnych przyszło nam się zmierzyć z nowymi uciążliwościami. Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po utrudnieniach związanych z epidemią wirusa COVID-19, a już stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z wojną w Ukrainie, wszechobecną inflacją i drożyzną.  Mimo to zadania, które przed sobą postawiliśmy, zostały zrealizowane niemal w stu procentach. W 2022 roku zakończyliśmy wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Realizowane były też zadania wieloletnie, a niektóre z nich będą miały swoją kontynuację w bieżącym roku. Przyjęty na ten rok budżet pod kątem kosztów i wydatków jest bardzo trudny. Zaplanowaliśmy w nim jednak rekordową ilość inwestycji, które mają wpływać na rozwój miasta i gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Poniżej zapoznają się Państwo z krótkimi opisami wybranych inwestycji oraz działań podjętych i zrealizowanych w 2022 roku. Ich efekt dotyczy rozwoju życia w różnych dziedzinach, pozornie tylko pozostających bez związku ze sobą. To nie tylko rozbudowa infrastruktury, aspekt ekonomiczny, ale i wzrost jakości naszej codziennej egzystencji”.

Tomasz Latocha
Burmistrz Brzeska

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W minionym roku brzeski samorząd tylko na sezonowe remonty gminnych dróg przeznaczył 3 202 003,30 zł. Prace wykonywane były w większości przy użyciu emulsji asfaltowej i masy asfaltowo-betonowej. W wielu miejscach obok nowych nakładek asfaltowych wyremontowano też chodniki. Inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej było znacznie więcej. Oto najważniejsze z nich.

Remont ulicy Kołłątaja

Koszt remontu 760-metrowego odcinka ulicy Kołłątaja w Brzesku wyniósł 1  357  829,35 zł (przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu). Wkład własny gminy w to przedsięwzięcie to blisko 450 tysięcy złotych. Ulica Kołłątaja to ważny szlak komunikacyjny, łączący ulicę Solskiego z autostradą A4. Remont znacznie poprawił komfort dojazdu. Zniwelowany został do minimum uciążliwy dla mieszkańców hałas, zmniejszyła się też emisja spalin.

Remont ulicy Tęczowej

Remont ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej to jedna z inwestycji zrealizowanych przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Całkowity jej koszt wyniósł ok. 1,6 miliona złotych, przy udziale własnym gminy Brzesko w wysokości 425 500 zł.

Modernizacja ulicy Jana Pawła II

Blisko milion złotych wydał brzeski samorząd na dwie inwestycje zrealizowane na ulicy Jana Pawła II Brzesku – budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem dla pieszych oraz montaż oświetlenia ulicznego.  Koszt budowy ścieżki rowerowej z chodnikiem o długości około 600 metrów wyniósł 538 910 złotych i został w całości pokryty ze środków własnych gminy.

Urząd Miejski zlecił też montaż ulicznego oświetlenia. Postawiono 28 latarni, dzięki czemu oświetlono ulice Jana Pawła II i Sikorskiego. Wartość tego zadania to 362 tysięcy złotych.

Generalny remont ulicy Szczepanowskiej

Na generalny remont tej ulicy brzeski samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 680 883 złotych (488 422 zł w 2022 roku, 192 461 zł w 2023). Koszt inwestycji wyniósł 1,7 miliona złotych (przed przetargiem był o 600 tysięcy złotych niższy).

W ramach prac remontowych na długości 952 metrów została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowano też chodnik  o długości 595 metrów. Większość prac wykonano w 2022 roku.

Zakres zaplanowanych działań obejmuje też wykonanie odwodnienia i poboczy. Zastosowane zostaną również rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo – radarowy wyświetlacz prędkości i jedno wyniesione przejście dla pieszych. Na pozostałych przejściach pojawi się dodatkowe oznakowanie.

Miliony złotych, tysiące metrów

Znakomite wieści nadeszły w maju 2022 roku do brzeskiego magistratu dotyczące realizacji inwestycji dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Urząd Miejski pozyskał 14,2 miliona złotych na trzy gigantyczne zadania zgłoszone do tego programu. Dwa z nich związane są z remontami prawie siedmiu kilometrów gminnych dróg. Wartość prac wynosi 9,8 miliona złotych (według szacunków sprzed roku) przy dofinansowaniu w wysokości 9,3 miliona (95 procent). Termin zakończenia realizacji tych projektów wyznaczony został na 2024 rok. O trzecim przedsięwzięciu (zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw) piszemy szerzej w innym miejscu.

ZADANIE PIERWSZE…

… polega na remoncie zaniedbanych, od wielu lat nieremontowanych dróg na miejskich osiedlach, na których występuje intensywny ruch kołowy i pieszy. Przebudowie zostanie poddanych łącznie ponad 3 kilometry dróg. Prace prowadzone będą na odcinkach ulic Kossaka, Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodowej, Dworcowej, Wyzwolenia, Bolesława Chrobrego, Świerkowej, Lawendowej, a także na osiedlu Jagiełły.

ZADANIE DRUGIE…

… dotyczy również remontów dróg w Brzesku, ale w innym rejonie. Chodzi o strategiczne ulice łączące handlowo-usługowe centrum miasta z pobliskimi osiedlami (Stare Miasto i Jagiełły) oraz ośrodkami kulturalno-społecznymi. Modernizacja obejmie śródmiejskie drogi o łącznej wartości blisko 3,7 kilometra. Remonty wykonane zostaną na odcinkach ulic Legionów Piłsudskiego, Uczestników Ruchu Oporu, Głowackiego, Berka Joselewicza, Krótkiej, Długiej, Jana Sobieskiego, Puszkina, Fryderyka Chopina, Browarnej, Brzezowieckiej, Mieszka I oraz na osiedlu Jagiełły.

Polski Ład – wartość zadań i wysokość dofinansowania

Zadanie Wartość zadania (zł) Dofinansowanie
Pierwsze 4 875 910,00 4 632 114,50
Drugie 4 926 380,00 4 680 061,00
Razem 9 802 290,00 9 312 175,50

EDUKACJA

Laboratoria Przyszłości

Od 1 września szkoły podstawowe w Buczu, Jasieniu i Okocimiu rozpoczęły systematyczne zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych tablic, czyli pomocy naukowych znacznie uatrakcyjniających naukę i podnoszących efektywność pracy pedagogicznej. W ten sposób już wszystkie brzeskie „podstawówki” dysponują tym wyposażeniem i oprogramowaniem. We wszystkich 12 szkołach realizowany jest program „Laboratoria Przyszłości”. Gmina Brzesko pozyskała na to zadanie dofinansowanie z MEiN w wysokości około 1 miliona złotych.

Małe Centrum Nauki SOWA

We wrześniu w siedzibie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego odbyło się uroczyste otwarcie Małego Centrum Nauki SOWA. Jest to projekt realizowany przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Brzesko jest jednym z 32 miast, które zyskały akceptację organizatorów i autorów projektu opiniujących wnioski o uwzględnienie ich w programie. Centrum funkcjonować będzie przez najbliższe pięć lat z opcją przedłużenia o lata następne.

Miasteczko rowerowe

W październiku miało miejsce symboliczne wbicie „pierwszych łopat” w miejscu, w którym już niedługo rozpocznie się budowa miasteczka rowerowego i placu zabaw. Inwestycja realizowana będzie przy dofinansowaniu pozyskanego przez brzeski samorząd z Rządowego Funduszu „Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych”.

Kilka dni wcześniej burmistrz Brzeska zawarł z wykonawcą umowę, w myśl której inwestycja kosztować będzie 5 667 000 złotych. Dofinansowanie z „Polskiego Ładu” wyniesie 4 454 254,61 zł (prawie 80 procent całkowitych kosztów), a gmina Brzesko wyda na tę budowę 1 212 245,39 zł.

III etap budowy hali w Mokrzyskach

Jeszcze przed końcem wakacji sfinalizowany został drugi etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. W październiku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku została podpisana umowa na wykonanie trzeciego, ostatniego etapu tej inwestycji. Zakres prac obejmuje wykonanie sportowej posadzki (powierzchnia ponad tysiąc metrów kwadratowych), wyposażenie obiektu, montaż instalacji teletechnicznej (nagłośnienie), roboty budowlane na poddaszu) oraz instalacje elektryczne, wodne, gazowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Ponadto na zewnątrz hali powstaną miejsca postojowe, place manewrowe i chodniki. Wykonana zostanie też kanalizacja deszczowa. Wartość wszystkich prac oszacowana została na 1 997 000 złotych brutto, a ich koszt będzie w całości pokryty ze środków własnych Gminy Brzesko.

BEZPIECZEŃSTWO

Pierwszy quad w gminie

Podczas Małopolskich Dni Bezpieczeństwa, zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Porębie Spytkowskiej, miało miejsce uroczyste wprowadzenie do podziału bojowego nowego pojazdu, który miejscowa jednostka OSP zakupiła na początku sierpnia ub.r. Zakup fabrycznie nowego quada został sfinansowany w dużej części przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz lokalnych sponsorów, wśród których jest również Gmina Brzesko, a także przy użyciu środków własnych jednostki.

Oświetlenie Alei Solidarności

W 2022 roku zrealizowany został pierwszy etap instalacji oświetlenia ulicznego przy Alei Solidarności – głównej arterii komunikacyjnej, przecinającej Pomianowski Stok. Na blisko półkilometrowym odcinku drogi stanęło 6 latarni, a koszt przedsięwzięcia wyniósł 101 600 złotych i został pokryty ze środków własnych gminy Brzesko.

Początkowo ulica, która od 2010 – na mocy uchwały Rady Miejskiej – nosi nazwę Alei Solidarności,  była tylko w niewielkim stopniu częściowo pokryta żwirem. Dopiero w 2020 roku długa na 1700 metrów droga, przy której (wraz z tzw. sięgaczami) mieści się wiele atrakcyjnych działek budowlanych, została w całości wyasfaltowana. Pierwszy etap inwestycji zrealizowano rok wcześniej, kiedy asfaltem przykryto 700 metrów drogi. W drugiej turze nową nawierzchnię położono na długości jednego kilometra. Całość prac kosztowała około 4,2 miliona złotych, a na ich sfinansowanie brzeski samorząd pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Od tego czasu wyraźnie wrosło zainteresowanie zakupem położonych w tym miejscu terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność usługową. Od dwóch lat nowe budynki powstają przy samej Alei Solidarności, a także przy tzw. sięgaczach. Droga ma też ważne znaczenie strategiczne, dla pojazdów służby zdrowia stanowi bowiem alternatywny dojazd do brzeskiego szpitala.

 

EKOLOGIA I ZDROWIE

Miliony na modernizację systemu ciepłowniczego

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane dwie umowy dotyczące dofinansowania zadań usprawniających działalność brzeskiej firmy ciepłowniczej. Na modernizację źródła ciepła i sporej części samej sieci ciepłowniczej brzeskie MPEC otrzymało blisko 30 milionów złotych (z czego 14 mln zł w formie dotacji, a 15,6 mln jako pożyczka).

Przedmiotem pierwszej umowy (dotyczącej modernizacji źródła ciepła) jest budowa układu kogeneracji na gaz ziemny (produkcja prądu i ciepła) oraz dwóch kotłów (jednego na biomasę, drugiego na gaz ziemny). W efekcie 50 procent energii cieplnej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji. Od czasu podpisania umowy MPEC Brzesko dysponuje kwotą 19 milionów złotych przeznaczonych na ten cel (w tym: dofinansowanie w wysokości 8,7 mln zł oraz pożyczka w wysokości 10,3 mln zł). W drugim objętym dofinansowaniem projekcie przewidziano modernizację sieci ciepłowniczej. Stare rury ciepłownicze (kanałowe i napowietrzne) zostaną zastąpione nowoczesnymi preizolowanymi przewodami o optymalnej średnicy, Rozpoczęta już wymiana nastąpi na 11 odcinkach sieci o łącznej długości 4 kilometrów.

Tężnia solankowa

W krótkim czasie wybudowana została pierwsza w gminie Brzesko tężnia solankowa. Koszt inwestycji wyniósł 385 733,57 złotych. Na wykonanie zadania Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Tężnie Solankowe” w wysokości 175 911 złotych. Po stronie brzeskiego samorządu koszty inwestycji to 209 822,57 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu i trwały niecałe pół roku. Obiekt czynny był już przez kilka dni. Jego regularne funkcjonowanie rozpocznie się na dobre pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Tężnia będzie ogólnie dostępna, bezpłatna i dostosowana do osób niepełnosprawnych.

NIE nowotworom u dzieci

W maju ub. r. już po raz trzeci w ostatnich dwóch latach burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizowali prowadzoną przez Fundację Ronalda McDonalda akcję pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”.

Badaniom zostało poddanych 71 dzieci z gminy Brzesku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat (41 dziewczynek i 30 chłopców. Bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne badania polegały na wykonaniu USG jamy brzusznej i układu moczowo-płciowego, przy zastosowaniu standardów określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Koszt przeprowadzenia każdej z tych trzech dotychczasowych akcji pokryły w dużej części Urząd Miejski i BOSiR.

POLITYKA SENIORALNA

Brzescy seniorzy zgodnie podkreślają, że takiego zainteresowania ich potrzebami ze strony lokalnych władz, jakie zauważalne jest w ostatnich dwóch latach wcześniej nigdy nie było. W Urzędzie Miejskim powstaje coraz więcej inicjatyw skierowanych do tej grupy wiekowej. Oczkiem w głowie brzeskiego samorządu jest działający od kilku lat Dzienny Dom „Senior+”. Wspierane są też brzeski oddział Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. W minionym roku Gmina Brzesko nawiązała współpracę z dwiema ogólnopolskimi organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz seniorów. Na efekty tej współpracy długo nie trzeba było czekać.

Senior Party

Ponad 600 osób uczestniczyło w zorganizowanym w sierpniu przez burmistrza Brzeska, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury Senior Party inaugurującym przystąpienie Gminy Brzesko do ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, które odbyło się na Ranczu Pasja. Podczas tego wydarzenia wydano około 450 Ogólnopolskich Kart Seniora upoważniających do korzystania ze zniżek w blisko 3000 placówek handlowych i usługowych w całym kraju.W pierwszym kwartale ubiegłego roku Gmina Brzesko zawarła z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszeniem MANKO porozumienie, które  otwiera przed brzeskimi seniorami nowe perspektywy w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Od sierpnia w Urzędzie Miejskim wydawane są Ogólnopolskie Karty Seniora dla mieszkańców gminy Brzesko, którzy ukończyli 60. rok życia. Karty upoważniają do skorzystania ze zniżek w placówkach handlowych i usługowych, które przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Gmina przyjazna seniorom”. 

Gmina Brzesko na Senioraliach

Ponad 60-osobowa reprezentacja gminy Brzesko uczestniczyła w kulminacyjnym dniu IX Międzynarodowych Senioraliów odbywających się tradycyjnie w Krakowie. Wyjazd brzeskich seniorów na to wydarzenie sfinansował Urząd Miejski. Brzescy uczestnicy Senioraliów wysoko oceniają działania brzeskiego samorządu na rzecz tej grupy wiekowej.

OCHRONA ZABYTKÓW

Remont cmentarza w Szczepanowie

152 500 złotych wyniósł koszt renowacji cmentarza wojennego w Szczepanowie, tej inwestycji, która została zrealizowana przy dofinansowaniu pozyskanym przez Gminę Brzesko od trzech instytucji – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105 857,60 zł), Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (30 000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (15 000 zł).

KULTURA

Przebojowy Brzesko Okocim Festiwal

Największe przeboje muzyki klasycznej (opera i operetka), polskiej muzyki rozrywkowej oraz legendarnej grupy Queen – przy takich utworach bawili się podczas ostatniego weekendu uczestnicy II Brzeskiego Okocim Festiwalu. Równie wysoki poziom artystyczny cechował występy obchodzącej 10-lecie istnienia uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku oraz tarnowskiego zespołu rockowego Mercurius. Po blisko trzech latach przerwy Brzesko Okocim Festiwal powrócił do kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się w naszej gminie. Organizatorzy w pełni wynagrodzili spragnionym dobrej muzyki mieszkańcom ten czas oczekiwania na drugą edycję Festiwalu, proponując bardzo różnorodny repertuar, będący w stanie zaspokoić każde gusta.

Dzień Dziecka przed krytą pływalnią

Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się czerwcowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez burmistrza Brzeska Tomasza Latochę oraz dyrektora BOSiR Marka Dadeja. Partnerami organizatorów były Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury oraz CAN PACK Okocimski Klub Sportowy.

Remont sceny na placu Kazimierza Wielkiego

W kwietniu ub. r. został przeprowadzony remont estrady usytuowanej na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wymianę pokrycia dachowego, a także wymianę starych płyt polipropylenowych na nowe, wymianę rynien i rur spustowych oraz oczyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji sceny i elementów cokołu z piaskowca. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 50 tysięcy złotych.

Nowy dach na Domu Kultury w Sterkowcu

W pierwszej połowie sierpnia zakończyła się wymiana całości dachowego poszycia przykrywającego budynek Domu Kultury w Sterkowcu, w którym mieszczą się biblioteka i świetlica służące uczniom przylegającej do obiektu szkoły. Koszt inwestycji (100 500 złotych) został w całości pokryty ze środków własnych gminy Brzesko.

 

REKREACJA I WYPOCZYNEK

Brzeskie lodowisko

Tłumy mieszkańców Brzeska odwiedziło 3 grudnia, plac Kazimierza Wielkiego, by uczestniczyć w oficjalnym otwarciu mobilnego lodowiska, które jest już własnością miasta. Przed rokiem mieszkańcy gminy Brzesko korzystali z lodowiska wypożyczonego, co kosztowało 300 tysięcy złotych. Okazało się, że uruchomienie takiego obiektu po raz pierwszy w historii miasta było strzałem w dziesiątkę. W ciągu trzech miesięcy skorzystało z niego około 50 tysięcy osób. Ten frekwencyjny sukces skłonił brzeskie władze samorządowe do zakupu lodowiska na własność. Wartość transakcji wyniosła 600 tysięcy złotych.

Wieża widokowa na Bocheńcu

W lipcu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku miało miejsce przekazanie promesy potwierdzającej przyznanie dofinansowania w ramach trzeciej edycji rządowego funduszu Polski Ład na długo oczekiwaną budowę wieży widokowej na Bocheńcu. Pozyskana przez brzeski samorząd dotacja wynosi 2 miliony złotych, a koszt inwestycji został wstępnie oszacowany na wysokości 2,6mln zł. Wieża widokowa stanie w odległości 250 metrów od kościółka św. Anny w Jadownikach. Jej wysokość wyniesie 25 metrów, a składać się będzie z 6 kondygnacji. Powierzchnia każdej z platform to kwadrat o boku 7,3 metra. Budowlę tworzyć ma stalowa konstrukcja z drewnianymi wykończeniami. Wokół wieży powstanie wiata oraz inne elementy tzw. infrastruktury towarzyszącej, między innymi parkingi. Przetarg na budowę tego obiektu zostanie rozstrzygnięty jeszcze w styczniu br.

SPORT

314 tysięcy złotych przeznaczył w 2022 roku Urząd Miejski na dofinansowanie działalności stowarzyszeń realizujących zadania za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje trafiły do 13 organizacji, które w terminie sporządziły wnioski spełniające konkursowe wymogi. Prawie wszystkie kluby otrzymały dofinansowanie wyższe niż ubiegłoroczne lub w wysokości zbliżonej do poprzedniej. Miniony rok obfitował w wiele znaczących sukcesów odniesionych przez reprezentantów gminy Brzesko, w której odbyło się też kilka spektakularnych wydarzeń sportowych.

Mistrzostwa Małopolski w karate

Największym sportowym wydarzeniem minionego roku były niewątpliwie zorganizowane przez Qi Karate Klub oraz Małopolski Związek Karate Tradycyjnego Mistrzostwa Województwa Małopolskiego, których głównymi sponsorami były Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz Urząd Miejski w Brzesku. Zawody, w których uczestniczyło blisko 500 osób odbyły się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Mistrzostwa w Brzesku na długie lata kojarzone będą z niekwestionowanym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Reprezentanci brzeskiej filii Qi Karate Klubu, wspieranego przez Stowarzyszenie „RADOŚĆ”, wywalczyli aż 28 medali – 6 złotych, 6 srebrnych i 16 brązowych.

Brzesko przyjazne biegaczom

W gminie Brzesko organizowane są aktualnie trzy cykliczne imprezy biegowe – Bieg Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Ofiar Bombardowania Węzła Kolejowego w Brzesku-Słotwinie oraz Brzeska Dycha św. Jakuba. Tylko w ubiegłym roku wzięło w nich udział łącznie około 1200 osób z całej Polski. 

Góra