NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2022 ROKU

BOCHNIA. CORAZ WIĘKSZE ŚRODKI PRZEZNACZAMY NA INWESTYCJE, ALE NIE ZAPOMINAMY O WSZYSTKICH INNYCH POTRZEBACH

Pomimo to, że rok 2022 do najłatwiejszych nie należał z przyczyn, o których wszyscy wiemy, udało się oddać wiele inwestycji służących mieszkańcom Bochni, a także wesprzeć działania służące miastu, prowadzone przez inne podmioty.

” Nasze aktywne uczestnictwo w takich projektach jak budowa łącznika autostradowego, czy też remonty i przebudowy dróg będących we władaniu województwa, starostwa to wartościowo wielomilionowe nakłady czynione dla ułatwienia komunikacji mieszkańcom Bochni. Służą one także odwiedzającym nas gościom i osobom z poza miasta dojeżdżającym do swoich miejscowości lub jadących tranzytem.

To co zaznaczyłem, może niektórym wydać się banalne, lecz warto wspomnieć o sprawach, o których niewiele się mówi bądź pisze i zazwyczaj umykają uwadze. Kto np. na co dzień zwraca uwagę na to, że miasto chcąc doprowadzić do jak najszybszego wybudowania łącznika autostradowego współfinansuje potrzebne do tego projekty, przekazuje pod tę inicjatywę grunty o wartości wielu milionów, a należące do miasta? Jak zwykle wydaje się, że można było więcej, można było lepiej, można było szybciej, ale i tak postawię – może ryzykowne stwierdzenie – że tak się tylko wydaje i naprawdę można z czystym sumieniem stwierdzić, że staraliśmy się bardzo i zrobiliśmy to co było możliwe, na co wystarczyło środków.”

Stefan Kolawiński
Burmistrz Bochni

Większe inwestycje zakończone w 2022 roku:

 • Zakończono przebudowę mostu na potoku Babica przy ulicy Parkowej w Bochni.

Gmina Miasta Bochnia otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja, której wartość wyniosła blisko 2,8 mln zł obejmowała rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego wraz z remontem przyległych alejek. Nowy obiekt dostosowany jest do użytkowania przez służby techniczne i porządkowe. Umożliwia także przeprawę dla ciężkiego wozu bojowego straży pożarnej w razie zagrożenia pożarniczego.

W ramach zadania wykonano również odcinkową regulację potoku Babica poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz umocnienie skarp i przyczółków koszami siatkowo-kamiennymi.
Inwestycja obejmowała także zagospodarowanie terenu zielonego poprzez wykonanie utwardzonych dojść, nasadzeń drzew oraz ciągów i kładek drewnianych o charakterze rekreacyjnym od strony ulicy św. Marka.

 • W kolejnych etapach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miasta Bochnia przeprowadzono prace w Miejskim Przedszkolu nr 1 oraz Szkołach Podstawowych nr 5 i 7.

W ramach zadania w budynkach m. in.: wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i cokołu oraz ocieplenie stropodachu. Częściowo wymieniono także pokrycie dachowe, wykonano odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu oraz nowe obróbki blacharskie. Dokonano niwelacji i uporządkowania terenu wokół budynków. Wszystkie obiekty zyskały także napis nazwy szkoły, a na elewacjach zamontowano budki dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ.

W zakresie Miejskiego Przedszkola nr 1 wykonano częściowe ogrodzenie obiektu, wykonano klapę oddymiającą automatyczną i instalację przeciw pożarową. Na elewacji budynku pojawiły się również kolorowe elementy zdobiące.

W Szkole Podstawowej nr 5 wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz wymieniono wentylatory w sali gimnastycznej. Wykonano także remont istniejących schodów zewnętrznych oraz najazd dla niepełnosprawnych.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 7 zamontowano nowe schody stalowe zewnętrzne, a w sali gimnastycznej dokonano montażu rekuperatorów ściennych oraz wentylatora w stropie. Ponadto wymieniono także instalację grzewczą w sali gimnastycznej oraz zasypano szachty na placu i w ich miejsce wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowany został w kwocie 6 613 260,91 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i obejmował także prace przy Szkole Podstawowej nr 2, które wykonane zostały w roku ubiegłym.

Łączna wartość całego projektu wyniosła ponad 12 mln zł.

Oprócz tego typu, wielomilionowych inwestycji miasto w każdym roku prowadzi również mniejsze inwestycje, których jest kilkadziesiąt, a często powyżej stu.

Największe z nich to:

 • Budowa kanalizacji opadowej – ul. Karasia – 803 308,57 zł
 • Os. Windakiewicza – dokończenie modernizacji oświetlenia – 260 926,09 zł
 • Park rekreacyjny strefa zieleni i zabawy oś. Smyków – 133 458,71 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Smyków – 620 012,46 zł
 • Modernizacja nawierzchni bitumicznej – ul. Witosa – 307 440,42 zł
 • Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Krzęczków – 294 172,55 zł    
 • Rozbudowa drogi gminnej klasy L – ul. Kurów – 469 667,26 zł
 • Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Łychów – 189 832,98 zł
 • Modernizacja ul. Dołuszyckiej – 828 208,09 zł
 • Przebudowa ul. Gazaris  – 510 831,59 zł
 • Przebudowa ul. Turkowskiego – 339 826,40 zł
 • Modernizacja nawierzchni na drodze gminnej – ul. Podedworze – 143 270,07 zł
 •  Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Murowianka od ul. Brzeźnickiej w kierunku kaplicy – 235 340,19 zł

Poza wymienionym powyżej parkiem rekreacyjnym na osiedlu Smyków w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 18 przedsięwzięć, m. in.:

 • Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Orackiej – 69 050,00 zł
 • Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Legionów Polskich – 65 360,00 zł
 • Zieleń izolacyjna i ozdobna na osiedlu Słonecznym – 43 956,00 zł
 • Położenie nakładki asfaltowej na alejce placu rekreacyjnego przy ul. Widok – 73 595,00 zł
 • Zainstalowano urządzenia do ćwiczeń typu street workout na placu rekreacyjnym przy ul. Widok nr dz. 6801 – 22 063,61 zł
 • Oświetlenie, zakup nowego urządzenia oraz remont schodów na placu zabaw na os. Dołuszyce –  32 104,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Karolina – 43 050,00 zł
 • Miejsce spotkań juniora i seniora na osiedlu Krzęczków-Łychów – 44 202,56 zł
 • Zagospodarowanie terenu na osiedlu Windakiewicza – skarpa przy wejściu na siłownię zieloną. Uzupełnienie roślin na istniejących skwerach zieleni – 7 830,00 zł

Bochnia inwestuje również w poprawę jakości powietrza, stara się uprościć i przyspieszyć załatwianie spraw przez mieszkańców, a także wspomaga różne potrzeby stowarzyszeń, organizacji społecznych i służb. Poniżej tylko trzy przykłady takiej działalności:

 • Poprawa jakości miejskiego powietrza  biomasa i paliwa gazowe – edycja 2 – 1 428 000 zł
 • Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach – 431 228,93 zł
 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolanów – 340 000 zł

Miasto to bardzo złożony organizm, który ma funkcjonować jak najlepiej. Bardzo trudno, a wręcz niemożliwe jest sprostanie wszystkim potrzebom i oczekiwaniom, poruszając się jednocześnie w tak skomplikowanym czasie jaki mamy obecnie. Właśnie dlatego projekt budżetu miasta jest budowany wraz z Radą Miasta, a zmiany jakich trzeba dokonać w trakcie danego roku, również są szczegółowo omawiane i uzgadniane. Może właśnie dlatego, pomimo tych wszystkich trudności Bochnia wciąż się rozwija, jest oceniana bardzo wysoko w swoich działaniach i coraz więcej ludzi do Bochni przyjeżdża.

Góra