NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

RZEZAWA: PRZEGLĄD INWESTYCJI 2021

Gmina Rzezawa zmienia się, dynamicznie rozwija. Widać to praktycznie na każdym kroku. Pomimo trudnego czasu pandemii  w ostatnim roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwestycji, które często zostały wsparte pokaźnymi dotacjami.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że Gmina Rzezawa staje się  z każdym rokiem coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. Dziękuję Radzie Gminy Rzezawa, Sołtysom oraz wszystkim Kierownikom i Pracownikom Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę. Słowa podziękowania kieruję także do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także do Państwa Posłanek i Posłów z naszego terenu za udzielone wsparcie. To, że Gmina Rzezawa ciągle się rozwija, pięknieje to owoc pracy nas wszystkich.

Przed nami 2022 rok. W planie mamy przystąpienie do kolejnych ważnych dla lokalnej społeczności zadań inwestycyjnych oraz kontynuację tych, które są już w trakcie realizacji. Jestem przekonany, że będzie to znowu udany rok dla Gminy Rzezawa. Poniżej prezentujemy natomiast wybrane inwestycje, jakie udało się wykonać na terenie naszej Gminy w kończącym się niedługo 2021 roku.

Wójt Gminy Rzezawa
Mariusz Palej

Wybrane inwestycje w Gminie Rzezawa 2021

Budowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Dąbrówce

W Dąbrówce powstało przedszkole na miarę XXI wieku. Na jego parterze zostały utworzone trzy nowoczesne sale przedszkolne,      a także szatnie, łazienki, sala do rehabilitacji oraz świetlica środowiskowa. Na pierwszym piętrze mieści się m.in. kuchnia, stołówka, świetlica i sala rekreacyjna. Na drugim piętrze powstały natomiast trzy nowoczesne sale dydaktyczne wraz z pokojem pedagoga i toaletami. Cały budynek przedszkola w Dąbrówce m.in. dzięki budowie windy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Wartość inwestycji: 3 mln zł
 • Kwota dotacji: 2 mln zł

Budowa kuchni i jadalni w Publicznej Szkole Podstawowej  w Rzezawie

Zakończono pierwszy etap przebudowy południowego skrzydła budynku szkoły podstawowej w Rzezawie, gdzie ma powstać nowoczesna kuchnia wraz z jadalnią. Pierwszy etap inwestycji objął m.in. budowę nowych ścian wewnętrznych i remont tych już istniejących, utworzenie przejść pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wkrótce ma ruszyć druga część inwestycji. Po jej zakończeniu uczniowie będą mogli korzystać ze smacznych, zdrowych i ciepłych posiłków przygotowywanych na miejscu. Obecnie w szkole, do której uczęszcza kilkaset dzieci i młodzieży, bardzo brakuje takiego miejsca. Dlatego dla uczniów, którzy spożywają posiłki w szkole, musi być zamawiany catering. 

 • Wartość inwestycji: 790 tys. zł (wartość pierwszego etapu)
 • Kwota dotacji: 790 tys. zł

Rozbudowa placów zabaw w Łazach i Jodłówce

Place zabaw znajdujące się w Łazach oraz Jodłówce zostały doposażone w nowe urządzenia. Na placu zabaw w Łazach została zamontowana piramida liniowa. Plac zabaw w Jodłówce zyskał natomiast stylową altanę z ławkami oraz piaskownicę z daszkiem.

 • Wartość inwestycji: 87 tys. zł
 • Kwota dotacji: 51 tys. zł

Modernizacja ważnego budynku użyteczności publicznej  w Rzezawie

Przeprowadzono kompleksowy remont dachu i kotłowni budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 6 w Rzezawie, w którym znajduje się gminna biblioteka oraz Klub Senior +. W ramach inwestycji ułożono nowoczesną dachówkę ceramiczną, która nadała obiektowi elegancji i szyku. Zadanie objęło ponadto m.in. wymianę więźby dachowej, docieplenie stropu oraz remont kominów, a także modernizację pomieszczeń kotłowni.

 • Wartość inwestycji: 500 tys. zł
 • Kwota dotacji: 570 tys. zł (pieniądze, które pozostały zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje)

Modernizacja remizy w Okulicach – dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Okulicach. Jest to kolejny krok        w kierunku włączenia miejscowej jednostki straży pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Teraz w planie jest remont garażu budynku, w którym będzie mógł zmieścić się m.in. średni samochód strażacki oraz modernizacja jego poddasza.

 • Wartość inwestycji: 20 tys. zł

Budowa nowej drogi Rzezawa – Jodłówka

Trwają prace przy budowie drogi gminnej, która połączy ulicę Zieloną w Rzezawie z Jodłówką. To największa inwestycja drogowa w historii Gminy Rzezawa. W ramach zadania w Jodłówce powstaje ponad półkilometrowy odcinek nowej drogi. Dzięki temu znajdujące się tam tereny, które doskonale nadają się m.in. pod budowę budynków mieszkalnych, zyskają możliwość rozwoju. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także chodnik, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Na końcu drogi, z uwagi na jej nieprzelotowe zakończenie, zostanie natomiast utworzone miejsce do zawracania samochodów. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowania typu „T” i jednokierunkowej drogi podporządkowanej z kierunkiem poruszania się w stronę północną o długości ponad 380 m. Będzie ona stanowić łącznik z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy. Inwestycja ma zakończyć się do końca sierpnia 2022 roku.

 • Wartość inwestycji: ok. 3,3 mln zł
 • Kwota dotacji: 1,8 mln zł

Budowa kompleksu sportowego w Krzeczowie – etap I

Trwa pierwszy etap prac przy budowie nowoczesnego kompleksu sportowego w Krzeczowie, w skład którego będą wchodzić boiska do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i kort tenisowy wraz  z trybunami i całym zapleczem technicznym. Inwestycja  rozpoczęła się od zabudowy rowów melioracyjnych znajdujących się na działce, na której ma powstać kompleks sportowy. Wykonane zostaną tam także wszystkie niezbędne przekładki sieci. Zadanie  ma zostać wykonane do 2 listopada 2022 roku. 

 • Wartość inwestycji: 466 tys. zł (I etap)

Przedłużenie ulicy Kolorowej w Rzezawie – dokumentacja projektowa

Ulica Kolorowa w Rzezawie zostanie przedłużona. Droga ma być dwukierunkowa oraz będzie posiadała chodnik dla pieszych. Zadanie ma objąć ponadto m.in. budowę wjazdów do posesji          i odwodnienia, a także montaż oświetlenia ulicznego. Gotowa jest już dokumentacja projektowa inwestycji.

 • Wartość inwestycji: 40 tys.zł

Modernizacja dróg dojazdowych do domów i pól

Zakończono modernizację dwóch dróg dojazdowych do domów jednorodzinnych i pól w miejscowościach Krzeczów i Bratucice.       W Krzeczowie modernizacja objęła 410-metrowy odcinek ulicy Dębowej, która zyska nawierzchnię asfaltową. W Bratucicach przebudowana została natomiast droga stanowiąca działki 718/1, 718/2 i 718/3 o długości 260 m.

 • Wartość inwestycji: 220 tys. zł
 • Kwota dotacji: 110 tys. zł

Budowa przedszkoli i żłobków w Krzeczowie oraz w Borku – dokumentacja projektowa

W Krzeczowie oraz w Borku zostaną wybudowane nowoczesne przedszkola wraz ze żłobkami. Będą to obiekty na miarę XXI wieku, zapewniające dzieciom doskonałe warunki do zabawy i nauki oraz wszechstronnego rozwoju. W połowie czerwca zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych tych niezwykle ważnych inwestycji. Dokumentacja ma być gotowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

 • Wartość inwestycji: 240 tys. zł

Budowa kanalizacji na ulicy Przemysłowej w Rzezawie

Na ulicy Przemysłowej w Rzezawie, gdzie działa wiele firm, trwa drugi etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji powstanie w sumie blisko 1,5 km sieci wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym.

 • Wartość inwestycji: 1,1 mln zł
 • Kwota dotacji: 500 tys. zł

Rozbudowa wodociągu w Borku

W Borku została rozbudowana sieć wodociągowa.                        W ramach  inwestycji (etap I) zostało wykonane około 148 m nowego przyłącza.

 • Wartość inwestycji: 51 tys. zł

Rozbudowa placu zabaw w Rzezawie

Plac zabaw na terenie kompleksu sportowego GOSiR w Rzezawie został doposażony w dodatkowe elementy zabawowe. Zostało zainstalowane tam m.in. urządzenie street workout, które staje się coraz bardziej popularne na nowoczesnych obiektach tego typu. Nawiązuje ono do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Na placu zabaw pojawiła się ponadto piramida liniowa.

 • Wartość inwestycji: 125 tys. zł  
 • Kwota dotacji: w całości finansowane ze środków zewnętrznych

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Krzeczowie

Nowy obiekt sportowy na mapie gminy Rzezawa będzie posiadał obszerną salę do ćwiczeń z boiskiem wielofunkcyjnym, w pełni przystosowanym do gry m.in. w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Będą się w nim mieścić także szatnie, pokój trenera, magazyny sprzętu sportowego i kotłownia. Na piętrze zlokalizowane zostaną natomiast trybuny, sala do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenie do aerobiku oraz toalety. Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej będzie wynosić ponad 680 m2. Będzie to już trzecia sala sportowa – po Okulicach  i Jodłówce – wybudowana na terenie gminy Rzezawa przez Wójta Mariusza Paleja. Obecnie trwa drugi etap inwestycji. Sala gimnastyczna w Krzeczowie ma powstać do końca maja 2022 roku.

 • Wartość inwestycji: ok. 3,9 mln zł
 • Kwota dotacji: 500 tys. zł

Budowa ronda między Jodłówką a Jasieniem – projekt

Na pograniczu Jodłówki (Gmina Rzezawa) i Jasienia (Gmina Brzesko) w miejscu istniejącego skrzyżowania powstanie rondo. Ma ono przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu. Obecnie trwają prace projektowe. Zadanie uda się zrealizować dzięki podpisanemu porozumieniu przez Gminę Rzezawa, Gminę Brzesko, Powiat Bocheński i Powiat Brzeski (koordynator projektu i realizator inwestycji).

 • Każdy z samorządów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda przeznaczył po 20 tys. zł.

Utworzenie mieszkania chronionego w Rzezawie

W budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej 6 w Rzezawie utworzono mieszkanie chronione. Jest ono przeznaczone dla ludzi, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, chorobę lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu       w codziennym życiu. Mieszkanie chronione w Rzezawie składa się z obszernego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do mieszkania prowadzi natomiast specjalny podjazd, co sprawia, że jest ono w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Wartość inwestycji: 80 tys. zł
 • Kwota dotacji: w całości finansowane ze środków zewnętrznych

Budowa sieci kanalizacyjnej w Buczkowie i Dąbrówce

W Buczkowie powstaje ok. 1155 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W Dąbrówce długość budowanego przyłącza wynosi natomiast 104 m. Inwestycja ma zakończyć się do marca 2022 roku.

 • Wartość inwestycji: 460 tys. zł

Budowa kanalizacji w Dębinie

Już wkrótce kolejni mieszkańcy Dębiny zostaną przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej. Trwa tam bowiem budowa nowego przyłącza o długości ponad 1440 m.

 • Wartość inwestycji: 530 tys. zł

Budowa skateparku w Rzezawie

Miłośnicy ekstremalnej jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach już niedługo zyskają miejsce do dobrej zabawy. Trwa budowa nowoczesnego skateparku na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Wiśniowej w Rzezawie, który będzie jednym z największych obiektów tego typu w Małopolsce.  Specjalne przeszkody, rampy, najazdy i skocznie zapewnią warunki do widowiskowych trików i doskonalenia swoich umiejętności. Radość z jazdy poczują nie tylko aktywni miłośnicy skateboardingu, ale także osoby stawiające pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu.

 • Wartość inwestycji: 2,5 mln zł
 • Kwota dotacji: 1,7 mln zł

Remont kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce

Szkolna kuchnia w Jodłówce została gruntownie wyremontowana. W pomieszczeniu zostały m.in. wymienione posadzki, uzupełnione tynki, wykonane gładzie oraz wymalowane ściany. W ramach inwestycji został zakupiony także nowoczesny i profesjonalny sprzęt kuchenny. Wśród nich znalazł się piec konwekcyjno-parowy, zmywarko wyparzarka, szatkownica elektryczna, maszynka do mięsa, szafy i regały magazynowe, czy specjalne stoły.

 • Wartość inwestycji: 130 tys. zł 
 • Kwota dotacji: 73 tys. zł

Wzmocnienie wału potoku Ulga w Rzezawie

Zakończono niezwykle ważną inwestycję polegającą na kompleksowej przebudowie prawego wału potoku Ulga wzdłuż ulicy Słonecznej w Rzezawie. W ramach prowadzonych prac nastąpiło jego podwyższenie na odcinku około 650 metrów. To ogromnie ważna inwestycja dla mieszkańców, którzy dotychczas byli mocno poszkodowani przez powodzie. Teraz w przypadku wystąpienia takiego żywiołu będą oni dużo bezpieczniejsi.

 • Wartość inwestycji: ok. 3 mln zł – inwestycja była realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i w całości finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Przebudowa potoku Jodłowskiego – etap I

Przebudowa potoku Jodłowskiego sprawi, że mieszkańcy             w zdecydowanie większym stopniu będą zabezpieczeni przed jego ewentualnym wylaniem. Zakończenie inwestycji, która obejmuje niespełna półkilometrowy odcinek potoku Jodłowskiego (od mostu przy ulicy Cichej do mostu na ulicy Szkolnej w Rzezawie) ma zakończyć się do połowy listopada następnego roku.

 • Wartość inwestycji: 1,5 mln zł

Remont 18 dróg gminnych

W ostatnich latach stan gminnej infrastruktury drogowej ulega systematycznej i zdecydowanej poprawie. Wszystko przez to, że inwestycje w tym zakresie były i cały czas są jednym z priorytetów Wójta Mariusza Paleja. W tym roku zostało wyremontowanych m.in. 18 odcinków dróg na terenie całej gminy Rzezawa.

 • Wartość inwestycji: 450 tys. zł

Materiał promocyjny
Góra