- REKLAMA -
- REKLAMA -
Kultura

W piątek Muzealna Akademia Historyczna. Tym razem dr hab. Krzysztof Polek opowie o Fryzach

- REKLAMA -

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 na dziedzińcu Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Muzeum Południowe wybrzeże Morza Północnego – od delty Renu aż do ujścia Wezery – zajmowali Fryzowie. Ich dzieje i kultura stanowią z jednej strony interesujący przykład stosunku człowieka do środowiska naturalnego oraz jego przekształcania w taki sposób, by można było w nim rozwinąć osadnictwo, a także wykorzystać gospodarczo.

Z drugiej natomiast ukazują rolę zasiedlonych terenów. Specyfika warunków geologicznych i hydro-klimatycznych omawianego regionu odegrała znaczący wpływ na formy osadnictwa, zajęcia ludności oraz jej kulturę materialną i mentalność. W okresie od upadku Cesarstwa Rzymskiego aż po X w. stanowił on rodzaj pomostu kulturowego w kontaktach pomiędzy kontynentem a południową i wschodnią Anglią, Skandynawią, Półwyspem Jutlandzkim i strefą bałtycką.

Innym interesującym tematem jest poznanie zarówno charakteru oraz skali fryzyjskiego pośrednictwa w oddziaływaniu zarówno w sferze społecznej, jak i kultury materialnej, a także istotnych zmian jakie zaszły w okresie wczesnego średniowiecza na omawianych terenach. Jak potwierdzają źródła historyczne i archeologiczne, pomiędzy VI a X w. kupcy i żeglarze fryzyjscy byli wyjątkowo aktywni na wodach Morza Północnego.

Określenia takie jak „pallia fresonica” czy „Mare Frenessicum/Fresicum” stanowią wymowny dowód roli odgrywanej przez nich w omawianym okresie w strefie wokół Morza Północnego. Bez ich udziału skala oraz zasięg rozwoju handlu dalekosiężnego i wytwórczości w końcu VIII w. byłyby daleko mniejsze – zarówno w monarchii karolińskiej, jak też poza jej granicami.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra