Kultura

Powiat bocheński. 60 tys. zł na ochronę zabytków na ziemi bocheńskiej

Fot. Wojtek Salamon

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

-Wielu właścicieli zabytków, szczególnie parafii nie ma wystarczających środków na renowacje tych cennych architektonicznie i historycznie obiektów. Dlatego wspieramy je dotacjami. Powiat od 2011 roku przeznaczył na ten cel ponad 300 tysięcy złotych- podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.

Taka kwota z budżetu powiatu pozwoli odnowić i odrestaurować aż 9 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego m.in. Bazylikę św. Mikołaja w Bochni, ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli czy też dach na zamku w Wiśniczu. Dotacja została przyznana została przez Radę Powiatu w tym roku w dwóch turach podczas sesji w kwietniu oraz w czerwcu. 

Pełna lista beneficjentów:

  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy, Konserwacja polichromowanego sklepienia murowanego w zakrystii kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy – 8 tys. zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Brzeźnicy – Pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej (polichromii) ściany północnej prezbiterium – 8 tys. zł.
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie – Zakup instalacji przeciwwłamaniowej do kościoła pw. św. Mikołaja w Żegocinie – 6 tys. zł.
  • Jerzy Silberring, Kraków – Remont i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni – 5 tys. zł.
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Ducha św. w Chronowie – Konserwacja i odnowa chrzcielnicy barokowej, polichromowanej z XVII/XVIII w zabytkowym kościele pw. Ducha św. w Chronowie – 5 tys. zł.
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja Bpa  w Bochni – remont 2 przypór przy kruchcie od strony południowej elewacji – 20 tys. zł.
  • Kopalnia Soli Bochnia, sp. z o.o.   Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza  pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, w zakresie mensy ołtarzowej z polichromowanym antepedium – 2 tys. zł.
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie – Ołtarz główny w kościele parafialnym w Chełmie – obraz „Chrzest Pański” – 2 tys. zł.
  • Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu – Zamek Kmitów i Lubomirskich – remont pokrycia dachowego (roboty blacharsko-dekarskie) w obrębie dziedzińca wewnętrznego – 4 tys. zł
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra