- REKLAMA -
- REKLAMA -
Kultura

NOWY WIŚNICZ. Ruszyły zapisy uczestników na XXI Festiwal z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki

- REKLAMA -

Burmistrz Nowego Wiśnicza, Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu zapraszają do udziału w XXI edycji festiwalu  „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.

Przesłuchania festiwalowe zaplanowano na 3 listopada (piątek), a wyłonieni laureaci wystąpią w Koncercie festiwalowym w dniu 11 listopada 2023 roku, w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Regulamin XXI FESTIWALU „Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ I ŻOŁNIERSKĄ PRZEZ WIEKI”

I. Cel konkursu

 1. Popularyzacja szeroko rozumianej piosenki żołnierskiej i patriotycznej.
 2. Przybliżenie okresów historycznych powstawania utworów.
 3. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 4. Inspirowanie do rozwijania własnej twórczości.
 5. Konkurs ma być również okazją do spotkania twórców i wykonawców.

II. Termin i miejsce

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 3 listopada 2023 r. /piątek/ w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu. Jednakże w przypadku nadesłania w regulaminowym czasie większej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania dwudniowych eliminacji konkursowych, które wówczas odbędą się w dniach 3 i 6 listopada (piątek i poniedziałek).
 2. Szczegółowy plan przesłuchań konkursowych ustala organizator.
 3. O godzinie przesłuchań konkursowych poinformujemy Państwa telefonicznie.
 4. Wyniki XXI festiwalu pn. „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki” zostaną ogłoszone podczas Koncertu Festiwalowego w dniu 11 listopada (sobota) 2023 r.
 5. W Koncercie Festiwalowym wezmą udział Laureaci Konkursu (lista Laureatów zakwalifikowanych do Koncertu Finałowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora).

III. Zasady uczestnictwa

 1. Festiwal jest konkursem otwartym.
  1. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców w kategorii:
 2. Soliści w grupach wiekowych:
 3. 11 – 13 lat
 4. 14 – 17 lat
 5. powyżej 18 lat

wraz z towarzyszącymi im muzykami (akompaniatorzy).

b) Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

 • Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczestników
  z każdej kategorii wiekowej.
 • Wykonawcy przygotowuje dwie piosenki żołnierskie lub patriotyczne, których łączny czas trwania nie może przekroczyć sześciu minut jednakże:
 • wykonawca podczas konkursu prezentuje jeden wybrany utwór, drugi tylko na życzenie komisji artystycznej.
 • Akompaniament:
 • podkłady muzyczne na nośnikach elektronicznych:
  • kaseta, płyta CD, pamięć USB opatrzona szczegółowym opisem /imię i nazwisko wykonawcy, tytuł utworu/ pozostaje w archiwum MOK do dnia koncertu laureatów,
 • akompaniament własny.
 • Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą i sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.

IV. Kryteria oceny

 1. Prezentacje konkursowe oceni powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna.
 2. Komisja Artystyczna dokona oceny według następujących kryteriów:
 3. walory wokalne,
 4. kreatywność i twórczość własna,
 5. dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy,
 6. staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja),
 7. kompozycja i aranżacja,
 8. prezentacja – ogólny wyraz artystyczny.
 9. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez Jury wszystkich uczestników konkursu.
 10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 11. Uczestnicy konkursu mają prawo zwracania się do Komisji o uzasadnienie swojej oceny.

V. Nagrody

 1. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów konkursu.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VI. Zasady organizacyjne

 1. Organizatorzy:
 2. Burmistrz Nowego Wiśnicza,
 3. Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz,
 4. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu
 5. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 24 października 2023 r. (termin ostateczny) na adres biura organizacyjnego.
 6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu.
 7. Wykonawcy proszeni są o przybycie, co najmniej na pół godziny przed wyznaczoną godziną występu w celu załatwienia spraw organizacyjnych i przygotowania się do konkursu.
 8. O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną powiadomieni.
 9. Uczestnik oświadcza ze wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz oraz danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, w celu przeprowadzenia XXI edycji Festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki” oraz wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć i nagrań filmowych z Jego wizerunkiem na wszystkich polach eksploatacji tj. m.in. publikacji wizerunku w mediach, materiałach promocyjnych, relacjach w celu udokumentowania oraz promocji wydarzenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 10. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część karty zgłoszenia.
 11. Wyrażenie zgody na udział w przesłuchaniach konkursowych oraz udział w koncercie laureatów Festiwalu stanowi Załącznik Nr 1, i jest integralną częścią karty zgłoszenia.
 12. Zgoda na upublicznienie wizerunku uczestnika przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów Festiwalu stanowi Załącznik Nr 2, i jest integralną częścią karty zgłoszenia.
 13. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.
 14. Biuro Organizacyjne:

Miejski Ośrodek Kultury

Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz,

tel. 14 612 87 04,

e- mail: mok@nowywisnicz.pl

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra