- REKLAMA -
- REKLAMA -
Kultura

Nowe „Wiadomości Bocheńskie” – a razem z nimi pocztówka z fotografią górniczej Bochni

Jesienny numer Wiadomości Bocheńskich zamyka się w czasie od września do listopada, stąd tematyka odpowiednia do tego czasu. Ze względu na wrzesień, który tradycyjnie jest Miesiącem Pamięci Narodowej znajdziecie w nim artykuły dotyczące II wojny światowej, lat okupacji i wojennej tułaczki.

– Otwierają ten numer przejmujące wspomnienia Władysława Kołopoleskiego, Dzieciństwo w trepach. Jako siedmioletni chłopiec został wywieziony na roboty w gospodarstwie rolnym na Pomorzu Zachodnim. Trudne przeżycia i bolesne wspomnienia spisane po latach są zbyt obszerne, by podać je w całości. Dokonaliśmy więc wyboru kilku tylko epizodów – pisze Janina Kęsek we wstępniaku najnowszego numeru „Wiadomości Bocheńskich”.

I dodaje: W następnym numerze będziemy kontynuować wspomnienia pana Władysława Kołopoleskiego. Ochotniczo zgłosił się na wyjazd na roboty w Rzeszy Władysław Kopacz z Dołuszyc k/Bochni. Publikowaliśmy już kilkakrotnie jego wspomnienia z lat okupacji i pierwszych lat powojennych. Teraz zamieszczamy kolejny fragment wspomnień opracowany do druku przez jego syna pana Woytka Kopacza. Są też teksty dotyczące wojennej tułaczki.

Pani Elżbieta Zechenter pisze o prof. Jerzym Żurawlewie, który po Powstaniu Warszawskim, trafił do Bochni z transportem wysiedlonych mieszkańców Stolicy. Przez dwa lata mieszkał tu i pracował. Był inicjatorem i twórcą bocheńskiej Szkoły Muzycznej, która nazwana została jego imieniem.

Krystyna Dziurdzia kontynuuje wspomnienia o wojennej tułaczce swojej cioci Teodozji Gołowczyńskiej nauczycielce rodem z Siedlca w powiecie bocheńskim. W nawiązaniu do tekstu Grażyny Potępy Co się stało z tamtą klasą? Aleksandra Wróblewska z Krzeszowic wspomina stryja Józefa Krudowskiego, więźnia Pawiaku i KL Auschwitz. Ten tekst znajdą Państwo w LISTACH do REDAKCJI. Tematykę wojenną zamyka artykuł dr Adama Cyry Jak zakładano Muzeum Auschwitz.

Prezentujemy też artykuły o tematyce podróżniczej. Pani Aleksandra Mączka, której wspomnienia z dzieciństwa i młodości w Bochni przedstawiliśmy w poprzednim numerze, teraz pisze o swoich podróżach do Afryki i Ameryki Płd.

Również w poprzednim numerze zaprezentowana była książka pana Krzysztofa Stopczyńskiego Moja podróż przez życie. Przedstawiamy Państwu wybrane fragmenty tej książki.

Zamieszczamy również informację o nowej książce prof. Władysława Kupiszewskiego Mądrość sentencji. O poezji Bartosza Konopnickiego, którego twórczość mieliśmy okazję poznać na wieczorze autorskim w Domu Bochniaków piszemy w naszej KRONICE.

Zbliżający się listopad, Święto Zmarłych skłania do refleksji nad życiem – śmiercią – wiecznością. Tych tematów dotyczy artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina Refleksje eschatologiczne człowieka w okresie senioralnym. Aspekty filozoficzno – psychologiczne. Jest też wspomnienie o śp. Tadeuszu Jodłowskim, członku Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków, w pierwszą rocznicę śmierci.

Do numeru dołączona jest kolejna kartka pocztowa z cyklu Bochnia miasto górnicze. Kartka pocztowa pochodzi ze zbiorów pana Mirosława Mroczka. Jak zwykle numer zamyka KRONIKA działalności Stowarzyszenia Bochniaków w tym kwartale.

Tekst: Janina Kęsek

  • „Wiadomości Bocheńskie” kwartalnik Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
  • Skład i łamanie: Anita Własnowolska-Bielak Wydawnictwo REGIS

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra