Kultura

Cikowice. Warsztaty fotograficzne i widowisko na 30 lat wolności

Świetlica i biblioteka w Cikowicach otrzymały dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”. Dzięki funduszom odbędą się warsztaty fotograficzne, konkurs plastyczny, wystawa fotograficzna, wycieczki  oraz widowisko teatralne „Wolność kocham i rozumiem”.

W projekcie może wziąć udział młodzież z Cikowic i Stanisławic (13-18 lat). Pierwsze spotkanie organizacyjne zaplanowano 4 lipca /czwartek/ godz. 17 w sali świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Cikowicach.

Projekt zakłada szereg zajęć: warsztaty fotograficzne, konkurs plastyczny, zorganizowanie wystawy fotograficznej, wycieczki  oraz przygotowanie widowiska teatralnego „Wolność kocham i rozumiem”. Celem Konkursu Specjalnego było wsparcie projektów, w których młodzi ludzie zorganizują wydarzenia pokazujące swojemu otoczeniu (swoim rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom) osiągnięcia polskiego społeczeństwa w procesie przemian ustrojowych rozpoczętych w roku 1989, a zwłaszcza co się zmieniło w ich społecznościach dzięki zmianom zapoczątkowanym w 1989 roku oraz kontynuowanych po przystąpieniu Polski do NATO i UE.

Zgłoszone do Konkursu Specjalnego projekty oceniane były pod kątem formalnym oraz w oparciu o kryteria merytoryczne. Na tej podstawie przyznano 20 dotacji w tym dofinansowanie dla młodzieży ze Świetlicy i Biblioteki w Cikowicach.

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest kierownik miejscowej placówki.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra