Artykuł partnerski

W Trzcianie rusza inkubator przedsiębiorczości – otwarcie już wkrótce

Przedsiębiorco, rusza pierwszy nabór do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Dołącz do nas!

Wójt Gminy Trzciana wraz z Dyrektorem Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie serdecznie zapraszają Przedsiębiorców z Gminy Trzciana oraz z gmin powiatu bocheńskiego do wzięcia udziału w pierwszym naborze do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. 

Nabór prowadzony będzie w terminie od 24 czerwca do 15 lipca 2022 roku.

O przyjęcie do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie ubiegać może się Przedsiębiorca, jeśli:

  • spełnia kryteria MŚP (mały i średni przedsiębiorca),
  • dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 1 stycznia 2017 r.,
  • posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie gmin powiatu bocheńskiego.

Warunki 1-3 muszą być spełnione łącznie.

Szczegóły dotyczące prowadzonego naboru zostały przedstawione w ogłoszeniu https://tiny.pl/9zbqk

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl
w zakładce Inkubator -> Do pobrania.

Oferta Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP we wczesnej fazie rozwoju. Zaplanowane w projekcie formy wsparcia mają zapewnić dostęp do nowatorskiej wiedzy oraz doświadczenia i szeregu narzędzi zapewniających innowacyjne podejście do biznesu. W ofercie Inkubatora: szkolenia, doradztwo specjalistyczne, coaching, akceleracja, promocja przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli również korzystać z dostępnej infrastruktury tj. przestrzeń biurowa zorganizowana w systemie co-working oraz sala konferencyjna. Oferta Inkubatora jest bezpłatna.

Inkubator Przedsiębiorczości powstał w związku z realizacją przez Gminę Trzciana projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł.

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie został utworzony, by spełniać funkcje usługowe stwarzające lepsze warunki dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz funkcje promocyjne, kreujące postawy przedsiębiorcze i tworząc ekosystem wsparcia przedsiębiorczości.

Przedsiębiorco, dołącz do nas! Zdobywaj nowe kompetencje, wymieniaj doświadczenia i nawiązuj nowe relacje.

Szczegóły na stronie internetowej www.inkubator-trzciana.pl.Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail biuro@inkubator-trzciana.pl

Góra