Artykuł partnerski

Podyplomowe studia pedagogiczne – do kogo są kierowane i co można po nich robić?

Z założenia studia podyplomowe pedagogiczne mają za zadanie kształcić i przygotowywać przyszłych pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą. Forma studiów pozwala na szybkie i efektywne zdobycie konkretnych kwalifikacji, które realnie ułatwiają znalezienie dobrej pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia odbywają się online, co może okazać się jednym z powodów, dla których warto zdecydować się na tego typu edukację. Co dają podyplomowe studia pedagogiczne i co właściwie można po nich robić?

Na czym polegają podyplomowe studia pedagogiczne? 

Podyplomowe studia pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że skupiają się na przekazaniu konkretnych kwalifikacji, umiejętności oraz uprawnień umożliwiających pracę jako pedagog. W zależności od kierunku zajęcia odbywają się w ciągu 2-3 semestrów, co oznacza, że po 1-1,5 roku można otrzymać dyplom ukończenia studiów pedagogicznych. Szczegółowe informacje na temat programów nauczania dostępne są m.in. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na stronie: studia-pedagogiczne.pl.

Co więcej, zajęcia odbywają się w weekendy w trybie online, co oznacza, że może pozwolić sobie na nie wiele osób, dla których dojazd bądź uczestnictwo w zajęciach w czasie dni roboczych są niemożliwe.

Do kogo kierowane są podyplomowe studia pedagogiczne? 

Liczne kierunki studiów podyplomowych dają szansę na zdobycie kwalifikacji w danej specjalizacji pedagogicznej. Stanowią kolejny etap, kontynuację już wcześniej rozpoczętej edukacji, z tym że nastawione są na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności. Dlatego też warunkiem rekrutacyjnym jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub inżyniera.

Na podyplomowe studia pedagogiczne decydują się osoby mające już wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, socjologiczne, fizjoterapeutyczne. Absolwenci tych kierunków mogą pogłębić swoją wiedzę, skupiając się na interesujących ich zagadnieniach, np. pedagogice specjalnej, edukacji sensorycznej, logopedii.

Jest także możliwość dołączenia jako słuchacz podyplomowych studiów pedagogicznych po innych kierunkach. Takie osoby zyskują w ten sposób szansę na przekwalifikowanie się, jeśli po pierwszych ukończonych studiach postanowili zmienić ścieżkę zawodową. 

Co można robić po studiach podyplomowych z pedagogiki? 

Możliwości pracy po podyplomowych studiach z pedagogiki jest bardzo dużo. Absolwenci mają przede wszystkim fach w ręku, dzięki któremu mogą pracować w interesującym ich nurcie pedagogicznym. Mogą zostać logopedami, specjalistami od arteterapii (czyli różnego wykorzystywania form sztuki), oligofrenopedagogiki i wielu innych. Z pewnością będą mogli pracować w takich miejscach, jak:

  • szkoły i uczelnie;
  • placówki oświatowo-wychowawcze;
  • domy pomocy społecznej (np. domy dziecka);
  • poradnie specjalistyczne;
  • izby dziecka;
  • sądy, zakłady poprawcze i karne;
  • własne, prywatne gabinety.

Ponadto wszystko, słuchacze mogą zdobyć kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania oświatą i organizacjami, wiedzy o teatrze, bibliotekoznawstwa, gastronomii, nauczania języka obcego. Mając odpowiednie przygotowanie w jednej z tych dziedzin, absolwenci podyplomowych studiów pedagogicznych mogą poszukiwać pracy w firmach i korporacjach, instytucjach kultury i oświaty oraz wielu innych miejscach.

Góra