Artykuł partnerski

Wojciech Skruch kandydat na posła PiS: Ostatni na liście, pierwszy dla ludzi

Rozmowa z Wojciechem Skruchem

Niebawem minie cztery lata od objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. W jakiej sytuacji gospodarczej jest teraz Polska?
Polska pod rządami PiS rozwija się bardzo dynamicznie. Dowodem na to jest fakt, że we wrześniu 2018 roku Globalna Agencja Indeksowa zaliczyła nasz kraj do 25 najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek. Bezrobocie jest najniższe od blisko 30 lat. Kiedy przejmowaliśmy rządy wzrost gospodarczy był na poziomie około 9,6 procent, a obecnie wynosi blisko pięć procent licząc rok do roku. W całej Unii Europejskiej tylko Łotwa mogłaby się z nami równać pod względem tempa, w jakim rozwija się gospodarka. Te sukcesy są możliwe dlatego, że nasi premierzy – najpierw Beata Szydło, a teraz Mateusz Morawiecki, konsekwentnie realizują przedwyborcze zapowiedzi partii, w tym Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Opozycja grzmiała, że pieniędzy zabraknie, tymczasem…
Nie mam wątpliwości, że opozycja ma prawo do krytyki, ale powinna być to krytyka merytoryczna z przedstawioną rozsądną alternatywą programową, a w tym przypadku niestety jej nie ma. Nasz rząd znalazł receptę na to, aby bez zwiększania zadłużenia państwa, wprowadzić takie programy dla Polaków, dzięki którym poprawia się jakość życia 2,5 mln rodzin i około 4 mln dzieci. Mamy satysfakcję, że liczba dzieci, które żyły w sferze ubóstwa, zmniejszyła się w Polsce o 94 proc. Do tego przyczynił się oczywiście sztandarowy program „Rodzina 500+”. Należy podkreślić, że aż 65 proc. tych środków trafia na polską wieś, gdzie dzietność jest większa, ale zarobki często mniejsze. Drugim programem opracowanym z myślą o rodzinach jest „Dobry Start”, z którego do tej pory skorzystało 4,6 mln uczniów, w 2018 i 2019 roku. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny i to niezależnie od wysokości dochodu jego rodziców. Pieniędzy, jak mówili politycy PO i PSL, miało zabraknąć, a jest inaczej.


Rząd PiS wstawił się także za pracownikami.
Jak najbardziej. Zlikwidowaliśmy umowy śmieciowe, na których w 2015 było 2 mln zatrudnionych. Zwiększyliśmy stawkę godzinową z 9,94 do 14,70 zł i płacę minimalną z 1.750 zł w 2015 r. do 2250 zł od 1 stycznia 2020 ma to być 2.600 złotych. Na obowiązującym od 2017 r. podwyższeniu kwoty wolnej od podatku zyskało ponad 3 miliony Polaków. Zaraz na początku kadencji Sejm głosami posłów PiS przywrócił poprzedni, niższy próg wieku emerytalnego. Ja przypomnę, że w 2012 roku, wyższy wiek emerytalny, w tym o kilkanaście lat dla kobiet zatrudnionych w rolnictwie, rekomendował w Sejmie RP, ówczesny minister pracy i polityki socjalnej, dzisiaj prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak – Kamysz. W zapowiedzianym przez premiera Morawieckiego programie „Dostępność+” rząd przeznaczy do 2025 r. aż 23 mld złotych na poprawę warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych. W 2019 roku powinno być w budowie 100 tys. mieszkań z programu „Mieszkanie+”, czyli taniego budownictwa mieszkaniowego na gruntach samorządowych. Takie mieszkania powstaną, chociażby w Zakliczynie czy Szerzynach. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji Sejmu, zdecydują się na to kolejne samorządy w regionie tarnowskim.


PiS wygra wybory, będzie rządził samodzielnie?
Czeka nas dużo pracy w kampanii. Wierzę jednak, że Polacy dostrzegli zmiany, dostrzegli naszą troskę o finanse państwa. Pewnie nie uniknęliśmy błędów, ale ostateczny bilans jest zdecydowanie pozytywny. Ogromną zasługą rządu PiS jest z pewnością walka z mafiami i wyłudzeniami podatku VAT. Dowiedliśmy, że pieniądze, które powinny być przeznaczone na cele rozwojowe i społeczne, za poprzednich rządów koalicji PO-PSL były rozkradane w tzw. karuzelach VAT-owskich, ukrywane w cysternach paliwa, alkoholu, fikcyjnej sprzedaży telefonów komórkowych, wyłudzeniach i oszustwach. Według skromnych szacunków w czasach rządów PO-PSL skumulowana luka w VAT w latach 2008-2015 wynosiła ponad 260 mld zł.


Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, jaki jest klucz tego sukcesu?
Stawka podatku CIT została zmniejszona z 19 proc. do 9 proc. Skorzystali z tego głównie ci, których przychód za poprzedni rok podatkowy nie był wyższy niż 1,2 mln EUR. Nawet twórcom i artystom przywróciliśmy prawa podatkowe, które zabrała im Platforma. Oczywiście te wymienione przez mnie rozwiązania to tylko niektóre z wielu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, spora ich część została wprowadzona w ramach Konstytucji Biznesu.


PiS na wsi ma bardzo duże poparcie. Czym według Pana zdobyliście ich zaufanie?
Z wielu powodów. Od 4 lat przywracamy posterunki policji (Zakliczyn, Szerzyny) czy punkty pocztowe. Jak już wspomniałem, obniżyliśmy wiek emerytalny, z czego w dużym stopniu korzystają właśnie rolnicy (kobiety pracujące w rolnictwie według poprzedniej ustawy autorstwa PO-PSL musiałyby pracować aż 12 lat dłużej). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Ardanowski przedstawił „Plan dla Wsi” zawierający m.in. zwiększenie limitu paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze z 86 do 100 litrów na hektar dla gospodarstw zajmujących się tylko produkcją roślinną oraz wprowadzający dodatkowe 30 litrów paliwa na 1 dużą jednostkę przeliczeniową w przypadku gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. Zwiększono dopłaty do składek za ubezpieczenia od szkód rolnych z 200 mln w 2015 r. aż do 850 mln w 2019 r. Tysiąc złotych do hektara otrzymają rolnicy poszkodowani tegorocznymi suszami. Wręcz przełomowa jest nowa ustawa umożliwiająca rolnikom rozszerzoną sprzedaż bezpośrednią. Kwota wolna od podatku od sprzedawanych produktów wzrosła z 20 do 40 tys. zł rocznie, a po jej przekroczeniu podatek wyniesie zaledwie 2 proc. Od 2020 roku na mocy tej ustawy rolnicy będą mieli prawo do legalnego prowadzenia przetwórstwa w swoich gospodarstwach i łatwej sprzedaży własnych produktów, która zostanie rozszerzona o lokalne sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, a także restauracje i hotele. W tym roku na wieś trafiły ogromne środki na remonty i przebudowę dróg. Powołano w tym celu Fundusz Dróg Samorządowych, który w 2019 r. dysponuje kwotą około 6 mld. zł., rząd zaplanował 1,3 mld zł na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, a to znacznie więcej niż za poprzedników. Pieniądze trafiły do wielu gmin powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego czy bocheńskiego. Takiego wielkiego dofinansowania infrastruktury drogowej jeszcze nigdy nie było. Na koniec warto przypomnieć, że po zmianie ministra rolnictwa, rząd wycofał się z ograniczenia uboju rytualnego bydła i zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Obecny minister Krzysztof Ardanowski doskonale wyczuwa nastroje i potrzeby wsi i z powodzeniem wprowadza je w życie.


A czy takie stowarzyszenia jak Koła Gospodyń Wiejskich, czy jednostki OSP znajdą coś dla siebie w działaniach rządu zjednoczonej prawicy?
Oczywiście! Zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego dla każdego zarejestrowanego Koła Gospodyń Wiejskich przypadła, na realizację zadań statutowych, kwota 3 tys. zł lub dla największych po 5 tys. zł bezpośredniego wsparcia. W Sejmie przyjęto ustawę, która umożliwia tym podmiotom uzyskanie osobowości prawnej, co oznacza, że 21 tysiącom KGW stworzyliśmy szansę, aby mogły zarabiać, prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek, zakładać związki, ubiegać się o dotacje, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Koła zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych oraz od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Biura Powiatowe ARiMR pomagają im w sprawach formalnych specjalnie powołany pełnomocnik do spraw KGW. Jeśli chodzi o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, to one również nie mają powodów do narzekań. W 2017 r. otrzymały z budżetu 124 mln zł, czyli 15 mln więcej niż w 2016 r. W 2018 r. przekazano dla nich ponad 137 mln zł, czyli ok. 13 mln więcej niż w roku ubiegłym, a w tym 150 milionów. Zmieniliśmy zasady finansowania OSP. Środki pochodzące od firm ubezpieczeniowych na zakup sprzętu nie są rozdzielane przez upolityczniony zarząd główny związku, ale przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Według nowej ustawy połowę tej sumy przekazuje ochotniczym strażom pożarnym, a drugą połowę jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Materiał wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy PiS

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra