Artykuł partnerski

Jak dokonać zgłoszenia budowy zbiornika na szambo?

Decydując się na budowę szamba na terenie własnej nieruchomości, należy mieć świadomość, że taka działalność wymagać będzie zgłoszenia, a nawet, w pewnych przypadkach – pozwolenia na budowę.

Jeżeli nasz zbiornik betonowy na ścieki nie będzie swoją objętością przekraczał 10 metrów sześciennych, pozwolenie na jego postawienie nie jest wymagane. Szamba o większej pojemności będą wymagać uzyskania pozwolenia na ich budowę. Aby ułatwić formalności, ustawodawca zezwolił na złożenie wniosku wraz z wnioskiem o ogólne pozwolenie na budowę w przypadku nowopowstających nieruchomości. Z oczywistych względów nie ma takiej możliwości w przypadku budynków już istniejących, dla których chcemy postawić szambo.

Czy w każdym wypadku budowa zbiornika na szambo wymaga zgłoszenia?

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że pozwolenie na budowę musi być wyrażone literalnie, podczas gdy w przypadku zgłoszenia szamba, organ może zgłosić sprzeciw w terminie 30 dni. W praktyce wiele osób zgłasza szamba dopiero po ich postawieniu, a więc – po terminie. Chociaż nie jest to zgodne z przepisami, często w takich wypadkach, organy administracji publicznej stosują praktykę „cichej akceptacji”, nie sprzeciwiając się budowie. W takim przypadku istnieje opcja otrzymania dokumentacji oznaczonej w następujący sposób: „Za zgodnością z oryginałem”.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłosić szambo?

Do zgłoszenia szamba jako załącznik konieczny będzie przede wszystkim certyfikat PZH. Nie musimy pozyskiwać go sami – zbiornik powinien być nim opatrzony jeszcze przed opuszczeniem magazynów producenta. Kolejnym dokumentem jest aprobata ITB – to ona sprawia, że sprzedaż zbiornika jest legalna. Do wniosku załączamy także uzyskaną w Wydziale Geodezji mapkę sytuacyjną. Na nią nanosimy planowane miejsce, w którym chcemy postawić szambo. W praktyce musimy trzymać się nie tyle rysunku, co prawem przewidzianych odległości. Szambo bowiem nie może znajdować się bliżej niż 5 metrów od okien i drzwi oraz 2 metry od granicy działki. Należy też pamiętać o załączeniu karty katalogowej z zawartym w niej rysunkiem zbiornika.

Po postawieniu szamba odwiedzi nas geodeta, który dokona niezbędnej inwentaryzacji geodezyjnej, aby później nanieść istniejące szambo na planach w Geoportalu.

Więcej informacji na temat procedury zgłoszenia szamba znaleźć można stronie https://abcszamba.pl/artykuly/dokumenty-do-gminy-do-zgloszenia-szamba. Pod linkiem można również pobrać dokumenty, których będziemy potrzebować, aby zgłosić zbiornik w odpowiednim urzędzie (należy udać się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu). Dobrą praktyką jest zapoznanie się z wymogami jeszcze zanim postawimy zbiornik. Najważniejszą kwestią jest upewnienie się, czy w naszym przypadku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Góra