Artykuł partnerski

Gmina Rzezawa: w ciągu ośmiu lat zmodernizowano i wybudowano 28 km dróg za blisko 15 mln zł

W ostatnich ośmiu latach na terenie gminy Rzezawa zmodernizowano dziesiątki dróg. Wiele z nich zmieniło się wręcz nie do poznania. W tym czasie powstało także kilka zupełnie nowych dróg, których budowa była bardzo potrzebna. Na rozwój infrastruktury drogowej przeznaczono do tej pory w sumie ponad 14,5 mln zł. Na wiele inwestycji udało się pozyskać dotacje, które opiewają na łączną kwotę w wysokości prawie 6 mln zł. To wszystko przełożyło się na modernizację i budowę blisko 28 km dróg. Jeszcze nigdy w historii Gminy Rzezawa nie zrobiono tak dużo jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej.

Kiedy pod koniec 2014 roku obejmowałem funkcję Wójta Gminy Rzezawa wiele osób narzekało na stan dróg. Z wieloma postulatami jak najbardziej się zgadzałem. Wiedziałem od samego początku, że drogi trzeba potraktować jako jeden z priorytetów inwestycyjnych, bo stan wielu z nich naprawdę nie był najlepszy. Obiecałem więc mieszkańcom realizację inwestycji w tym zakresie i słowa dotrzymałem. W ciągu tych nieco ponad 8 lat wykonaliśmy wiele niezwykle ważnych zadań drogowych. Są wśród nich zarówno wielomilionowe inwestycje, jak i drobne remonty. Wszystkie te zadania  były jednak bardzo potrzebne i przyczyniły się do rozwoju Gminy. Zwiększyły również komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników – zarówno kierowców, jak i pieszych. Inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej były realizowane w sołectwach Borek, Bratucice, Buczków, Dąbrówka, Dębina, Jodłówka, Krzeczów, Łazy, Okulice, Ostrów Królewski oraz Rzezawa, a więc we wszystkich miejscowościach naszej Gminy. Zdaje sobie sprawę, że jeszcze sporo jest do zrobienia, że wiele dróg wymaga jeszcze modernizacji. I będą one remontowane. Wszystko wymaga jednak czasu. Nie jesteśmy wstanie zrobić wszystkiego naraz. To niemożliwe ze względu na ograniczenia w budżecie. Obecnie trwają kolejne inwestycje związane z drogami. Mamy już także środki zabezpieczone na kolejne zadania, które będą niedługo ruszać. To wszystko sprawia, że każdego roku stan gminnej infrastruktury drogowej ulega poprawie. Cieszę się, że Rada Gminy jest przychylna projektom modernizacji lokalnych dróg i wciąż jest gotowa przeznaczać znaczną część budżetu gminy na inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Wybrane inwestycje drogowe zrealizowane na terenie gminy Rzezawa:

Budowa drogi łączącej ulicę Zieloną w Rzezawie z Jodłówką

To największa inwestycja drogowa w historii Gminy Rzezawa. W jej ramach w Jodłówce powstał ponad półkilometrowy odcinek nowej drogi. Dzięki temu znajdujące się tam tereny, które doskonale nadają się m.in. pod budowę budynków mieszkalnych, zyskały możliwość rozwoju. 
Wybudowana droga posiada jezdnię o dwóch pasach ruchu, z których każdy ma 2,5 metra szerokości. Powstał tam także chodnik o szerokości ponad 2 metrów oraz zainstalowane zostało oświetlenie uliczne. Na końcu drogi, z uwagi na jej nieprzelotowe zakończenie, zostało natomiast utworzone miejsce do zawracania samochodów. 
Wybudowano ponadto skrzyżowanie typu „T” i jednokierunkową drogę podporządkowaną z kierunkiem poruszania się w stronę północną o długości ponad 380 metrów. Stanowi ona łącznik z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy.

 • Wartość inwestycji: blisko 3,3 mln zł
 • Kwota dotacji: ponad 1,6 mln zł

Modernizacja drogi „Mały Koniec” w Borku

Remont drogi „Mały Koniec” w Borku prowadzącej do domów jednorodzinnych był bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Była ona już bowiem w złym stanie technicznym i posiadała liczne ubytki w jezdni. Dodatkowym jej minusem był brak chodnika oraz wąska jezdnia  (ok. 3,5 m szerokości), co stwarzało wiele niebezpieczeństw dla wszystkich jej użytkowników. Taki wygląd drogi pozostał już jednak tylko na archiwalnych zdjęciach. Dzięki przeprowadzonej modernizacji droga „Mały Koniec” w Borku została znacząco poszerzona i posiada obecnie dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5 m. Wymieniona na nową została także jej nawierzchnia. W ramach tego zadania na całej długości drogi powstał również chodnik o 2-metrowej szerokości.

 • Wartość inwestycji: blisko 2,5 mln zł
 • Kwota dotacji: 1,2 mln zł

Modernizacja drogi „wąwóz” w Łazach

Kompleksowo zmodernizowana droga w Łazach przez dawny wąwóz prowadząca do domów jednorodzinnych, szkoły podstawowej oraz budynku wiejskiego to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach na terenie gminy Rzezawa. Droga w Łazach po przeprowadzonym remoncie ma dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5 metrów. To diametralna zmiana, biorąc pod uwagę, że przed jej modernizacją jezdnia była tak wąska, że uniemożliwiało to minięcie się ze sobą dwóch samochodów. W ramach tej inwestycji wybudowano także na całej długości drogi chodnik o ponad 2-metrowej szerokości. Znacząco wpłynęło to na bezpieczeństwo pieszych. Do tej pory dzieci, które dochodziły do szkoły oraz wszyscy pozostali jej użytkownicy byli zmuszeni poruszać się po jezdni. W dawnym wąwozie zostało zamontowane także dodatkowe oświetlenie uliczne.

 • Wartość inwestycji: blisko 890 tys. zł
 • Kwota dotacji: ponad 270 tys. zł

Przebudowa ulicy Kolorowej w Rzezawie

Zadanie obejmowało następujący zakres prac: roboty przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa chodników i zjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Cel, jaki udało się osiągnąć dzięki realizacji inwestycji, to poprawa bezpieczeństwa.

 • Wartość inwestycji: blisko 270 tys. zł
 • Kwota dotacji: ponad 160 tys. zł

Modernizacja drogi gminnej w Jodłówce

Droga gminna „Do torów k/kanału Ulga” w Jodłówce została kompleksowo zmodernizowana. Zakres inwestycji objął m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m i długości 600 mb oraz utwardzenie znajdującego się tan pobocza.

 • Wartość inwestycji: blisko 120 tys. zł
 • Kwota dotacji: 40 tys. zł

Budowa chodnika przy ulicy Pacynkowej w Rzezawie

Na ulicy Pacynkowej w Rzezawie, która jest drogą powiatową, wybudowano chodnik. Inwestycja ta w zdecydowany sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej drodze. W ramach tego zadania wybudowano ponad 600 m chodnika. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma też z pewnością zamontowany tam prędkościomierz, który pokazuje kierowcą czy jadą z dozwoloną prędkością. Inwestycja objęła ponadto kompleksową modernizację kanalizacji deszczowej na tej drodze.

 • Wartość inwestycji: ok. 1,4 mln zł ( udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 25 proc. wartości inwestycji)

Budowa chodnika w Jodłówce

W Jodłówce, wzdłuż drogi powiatowej, został wybudowany chodnik o długości 470 mb. Została także poszerzona jezdnia.

 • Wartość inwestycji: 380 tys. zł (udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 50 proc. wartości inwestycji)
   

Remont ulicy Wiśniowej w Rzezawie

W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie ulicy Wiśniowej z ulicą Zieloną oraz ulicą Wieczystą. Wybudowano również chodnik, a także m.in. wykonano nowe miejsca postojowe przy cmentarzu

 • Wartość inwestycji:1 448 000,00 zł (udział finansowy Gminy
 • Rzezawa wynosi ok. 25 proc. wartości inwestycji)

Budowa chodnika w Okulicach

W Okulicach wybudowany został ciąg pieszy o długości 162 mb. Inwestycja objęła także poszerzenie jezdni drogi powiatowej.

 • Wartość inwestycji: 115 tys. zł (udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 50 proc. wartości inwestycji)
   

Remont ulicy Szkolnej i Topolowej w Rzezawie

Na ulicy Szkolnej w Rzezawie wyremontowano chodnik, zamontowano bariery zabezpieczające ruch pieszych, a także wykonano przejście dla pieszych z progiem zwalniającym. Na ulicy Topolowej wyremontowano natomiast drogę, wybudowano chodnik oraz zamontowano bariery mostowe.

 • Wartość inwestycji: 694 000,00 zł (udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi ok. 25 proc. wartości inwestycji)

Remont ulicy Kościelnej w Rzezawie

Na ulicy Kościelnej w Rzezawie wykonano nową nakładkę asfaltową na drodze oraz miejscach postojowych, a także wyremontowano chodnik. Inwestycja objęła także odnowienie otoczenia zabytkowej kapliczki.

 • Wartość inwestycji: 258 000,00 zł (udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi ok. 25 proc. wartości inwestycji)

Wybrane inwestycje drogowe w trakcie realizacji na terenie gminy Rzezawa:

Rozbudowa ulicy Szkolnej w Krzeczowie

Modernizacja ulicy Szkolnej obejmie odcinek drogi od ulicy Krakowskiej biegnący koło szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej aż do drogi wybudowanej kilka lat temu prowadzącej do działek budowlanych i pól.  W ramach inwestycji ulica Szkolna, która jest obecnie bardzo wąska, zostanie znacząco poszerzona. Będzie posiadać dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5 metrów. Na jej końcu zostanie utworzone miejsce dla samochodów służące do zawracania. Inwestycja zakłada także zaprojektowanie mostu nad znajdującym się tam ciekiem wodnym. Wybudowany zostanie także chodnik. Utworzone zostanie również wyniesione przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Pojawi się ponadto oświetlenie uliczne. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola, a także mieszkańców okolicznych domów.

 • Wartość inwestycji: ok. 2,7 mln zł
 • Kwota dotacji: 1 703 257 zł

Budowa nowej drogi koło szkoły w Rzezawie

Trwają prace przy budowie zupełnie nowej drogi, która będzie biec od szkoły podstawowej w Rzezawie do znajdujących się za nią domów i działek. Dzięki realizacji tego zadania dojazd do nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie budowanej drogi będzie dużo szybszy i wygodniejszy niż obecnie. Dlatego mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do Urzędu Gminy w Rzezawie z prośbą o wybudowanie tej drogi.  W ramach zadania powstanie droga wewnętrzna o długości ponad 225 metrów i szerokości 3,5 metra. Wybudowany zostanie także chodnik oraz oświetlenie uliczne w postaci lamp solarnych. Zadanie obejmie także m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną.

 • Wartość inwestycji: blisko 870 tys. zł

Rozbudowa ulicy Zielonej w Rzezawie i budowa drogi łączącej ją z ulicą Długą w Rzezawie

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy ulicy Zielonej w Rzezawie. Już niedługo ma natomiast zostać uzyskana decyzja ZRID wraz z pozostałą dokumentacją umożliwiającą rozpoczęcie pracy w terenie. Modernizacja ulicy Zielonej zakłada jej znaczne poszerzenie (od jej początku w miejscu skrzyżowania z ulicą Wiśniową do miejsca, gdzie została wybudowana nowa droga łącząca tę ulicę z Jodłówką). Wybudowany zostanie tam także chodnik i wyniesione przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną oraz zainstalowane oświetlenie uliczne. W tym miejscu trzeba podkreślić, że jest obecnie przygotowywana dokumentacja projektowa budowy zupełnie nowej drogi, która połączy ulicę Zieloną z ulicą Długą w Rzezawie. Dzięki realizacji tej inwestycji nieruchomości położone w sąsiedztwie ulicy Zielonej zostaną w dużo lepszy sposób skomunikowane z drogą powiatową. Jest to bardzo ważne szczególnie ze względów bezpieczeństwa.

 • Wartość inwestycji: ponad 130 tys. zł (dokumentacja projektowa)

Przebudowa ulicy Topolowej w Rzezawie

 • Wartość inwestycji: ok. 1,4 mln zł ( udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 25 proc. wartości inwestycji)

Trwają prace budowlane, dzięki którym już wkrótce na ulicy Topolowej w Rzezawie, która jest drogą powiatową, będzie dużo bezpieczniej. Wszystko dzięki budowie przy tej ruchliwej drodze chodnika dla pieszych o długości blisko 600 metrów. W ramach inwestycji zostanie ponadto poszerzona jezdnia oraz wybudowana nowa sieć kanalizacyjna.

Góra