Zdrowie

Bochnia. Dziecko zagrożone niepełnosprawnością nie może czekać

Noworodki urodzone przedwcześnie, dzieci z wadami wrodzonymi oraz niepełnosprawne mogą wziąć udział w projekcie realizowanym w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Jest on skierowany do małych pacjentów do 7 roku życia, z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego.

Każdy pacjent, który bierze udział w projekcie, przechodzi badanie, określające  zakres planowanej terapii. Obejmuje ona zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Dla najmłodszych dzieci terapia jest prowadzona między innymi w domach, dla starszych w wieku 4-7 lat  zajęcia odbywają się w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w SP ZOZ w Brzesku.

W ramach projektu opieką objęte będzie  90 dzieci, podzielonych na kilka edycji (obecnie realizowane są dwie pierwsze edycje, są też warsztaty szkoleniowe dla rodziców).

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa, a także z budżetu szpitala.

Rejestracja do programu w ramach wczesnej interwencji Osobiście: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 ( Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)

Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

(informacja prasowa Szpital w Brzesku)

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra