- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Wsparcie dla DPS. Pomoc zyskały: powiat bocheński, powiat brzeski i gmina Borzęcin

- REKLAMA -

Do małopolskich Domów Pomocy Społecznej trafiło ponad 5 mln zł przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomoc zyskały też samorządy prowadzące placówki w naszym regionie: powiat bocheński , powiat brzeski i gmina Borzęcin.

W Małopolsce działa niemal 100 Domów Pomocy Społecznej. W placówkach przebywa ok. 7,8 tys. osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Okres epidemii nie był łatwy dla DPS-ów. Dzięki szczepieniom udało się zminimalizować ryzyko. Do małopolskich DPS-ów trafiło kolejne dofinansowanie w wysokości 5 250 497 zł, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Fundusze te zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału środków biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i liczbę etatów osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, a także uwzględniając wsparcie dla samorządów z mniejszą infrastrukturą. Rządowe dofinansowanie zostało przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, które następnie udostępniają je poszczególnym DPS-om:

Na naszym terenie pomoc otrzymały:

  • Powiat bocheński  –  111 169 zł
  • Powiat brzeski  –  100 000 zł
  • Gmina Borzęcin  –  60 596 zł
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra