- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

W sprawie bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego interweniuje także poseł Stanisław Bukowiec

- REKLAMA -

W mojej ocenie – powzięta bez konsultacji społecznych decyzja, sprzeczna jest zarówno z polityką zrównoważonego rozwoju, jak też poprawą funkcjonowania administracji i wbrew panującym powszechnie trendom decentralizacyjnym, dążącym w kierunku rozwoju „Małych Ojczyzn”, znacząco wpłynie na ograniczenie roli regionu bocheńsko-brzeskiego – pisze poseł Bukowiec w interpelacji skierowanej do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Piotra Glińskiego.

O planach likwidacji bocheńskiego oddziału poinformowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez SBiMZB. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Pełna treść interpelacji w sprawie likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie

Szanowny Panie Premierze!

Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o planowanej na ten rok likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie i przeniesieniu jego zbiorów do krakowskiej centrali. W mojej ocenie – powzięta bez konsultacji społecznych decyzja, sprzeczna jest zarówno z polityką zrównoważonego rozwoju, jak też poprawą funkcjonowania administracji i wbrew panującym powszechnie trendom decentralizacyjnym, dążącym w kierunku rozwoju „Małych Ojczyzn”, znacząco wpłynie na ograniczenie roli regionu bocheńsko-brzeskiego.

Pragnę zaznaczyć, iż w obowiązującej „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030”, jednym z priorytetowych, wymienianych w dokumencie kierunków zmian jest trwała budowa relacji z otoczeniem i zapewnienie powszechnego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i umiejętności użytkowników dostęp do zasobu Archiwów Państwowych. Mowa jest tam również o tym, że: Archiwa Państwowe to instytucje realizujące interesy społeczeństwa i  państwa. Odpowiedzialne i nastawione na oczekiwania obywateli, zaspokajają potrzeby informacyjne społeczeństwa, opierając się na czynnikach racjonalnych, emocjonalnych i społecznych. Z kolei jeden z celów strategicznych zakłada, iż narodowy zasób archiwalny jest ważną częścią dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, szeroko rozpoznawalną i powszechnie dostępną.  

Trudno nie zgodzić się z tymi zapisami, w których tak wiele wspomina się o powszechnej dostępności do archiwaliów, stąd też postanowienie o likwidacja bocheńskiej placówki jest tym bardziej niezrozumiałe zarówno dla mnie, jak i mieszkańców ziemi bocheńskiej oraz brzeskiej, którzy na co dzień korzystają ze zbiorów tutejszego Archiwum, nieprzerwanie od 1950 roku.

Należy podkreślić, iż wspomniany oddział sprawuje nadzór archiwalny nad ponad 50 jednostkami działającymi w powiecie bocheńskim i brzeskim, do których należą m.in. lokalne samorządy, placówki oświatowe, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości, jak również największe w regionie przedsiębiorstwa. Jest także nieocenionym miejscem służącym działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, naukowej oraz kulturotwórczej, bardzo otwartym na współpracę w tym zakresie, zarówno z indywidulanymi osobami – badaczami dziejów, historykami, jak i instytucjami – szkołami, muzeami, stowarzyszeniami, itp.

Warto też podkreślić, że koszty wynajmu budynku, w którym mieści się bocheński oddział Archiwum Państwowego są bardzo niskie, a w przypadku koniecznych nakładów modernizacyjnych obiektu, wsparcie finansowe zadeklarowali przedstawiciele lokalnego Samorządu.

Przeniesienie zgromadzonych w bocheńskim oddziale Archiwum Narodowego materiałów i dokumentów do Krakowa sprawi, iż wymieniona wcześniej współpraca międzyinstytucjonalna, a nade wszystko dostęp do archiwalnych akt przez mieszkańców, znacznie się utrudni, na co – jako poseł na Sejm RP reprezentujący wspomniany region – nie mogę pozostać obojętny i stanowczo się temu sprzeciwiam!

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Pana Premiera o interwencję w powyższej, ważnej społecznie sprawie.

Proszę również o odpowiedź na pytanie:

Czy istnieje możliwość wstrzymania działań podjętych przez dyrekcję Archiwów Państwowych zmierzających do likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie?

Z poważaniem
Stanisław Bukowiec
Poseł na Sejm RP

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Mieszkaniec, wyborca

    18 lutego 2022 godzina 21:33

    Szkoda ze Pan Poseł tak chętnie nie interweniuje w sprawie innych spraw które mieszkańcy zgłaszają mu na piśmie. Ale wybory za rok…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra