Wydarzenia

Tarnawa. Oddali nowe rondo. Jest pomysł, by nosiło imię Janusza Kuliga – ZDJĘCIA

Prawie 5 mln zł pochłonęła modernizacja dróg w gminach Żegocina, Trzciana oraz Łapanów. W ramach inwestycji zrealizowanej przez bocheński powiat przebudowano drogę w Łąkcie Górnej i Kierlikówce, w Tarnawie zaś wybudowano rondo.

Podczas dzisiejszego, uroczystego zakończenia inwestycji, starosta Adam Korta złożył wniosek do Rady Gminy Łapanów, aby rondo w Tarnawie otrzymało imię Janusza Kuliga – wybitnego kierowcy rajdowego, który pochodził z Łapanowa.

– Mija 15 lat od tragicznej śmierci Janusza Kuliga. Nadanie Jego imienia rondu w Tarnawie jest szczególnie ważne dla mieszkańców gminy Łapanów, którzy pamiętają go jako wielkiego mistrza kierownicy, człowieka życzliwego, pomocnego, który nigdy nie zapominał o swojej małej ojczyźnie – argumentował starosta Adam Korta.

Symbolicznego przecięcia wstęgi na rondzie w Tarnawie dokonał gospodarz powiatu, jego zastępca, członkowie zarządu Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz oraz były wójt Łapanowa Jan Kulig.

– Szczególnie mnie cieszy, że w ramach tej inwestycji powstało pierwsze rondo na drogach, którymi zarządza nasz powiat. Tego typu rozwiązania usprawniają i upłynniają ruch oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców – mówił Adam Korta.

W ramach inwestycji naprawiono trzy odcinki drogi powiatowej. Pierwszy na terenie gminy Żegocina obejmował gruntowną przebudowę przepustu w Łąkcie Górnej wraz z rozbudową drogi, budową chodnika, kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarp, a także wykonaniem konstrukcji oporowej w celu zabezpieczenia drogi.

Kolejny odcinek w gminie Trzciana obejmował rozbudowę drogi powiatowej w Kierlikówce wraz z przebudową infrastruktury technicznej, czyli sieci gazowej, budową sieci drenażowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową skrzyżowania. Niebezpieczny zakręt przy szkole w Kierlikówce został wyprostowany. Powstały również nowe zatoki autobusowe, perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

Ostatni, trzeci odcinek, to przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Tarnawie w gminie Łapanów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową chodnika. Cała inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 2,5 mln zł.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra