- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Są pieniądze na organizację letnich eventów w Bochni. Kto chętny?

- REKLAMA -

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił piąty już otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Tym razem przedstawiciele Bochni zapraszają organizacje do składania ofert w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na realizację zadań, polegających na organizacji na zrewitalizowanych terenach miasta (tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris) w miesiącach czerwiec – sierpień 2021 sobotnich wydarzeń kulturalnych w formie np. cyklu różnorodnych mikro-eventów artystycznych lub pojedynczych koncertów, występów, pokazów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, zajęć
i atrakcji dla różnych grup wiekowych.

Na dofinansowanie zadań przeznaczono 35 tys. złotych. Wykonanie wybranych w ramach konkursu zadań zlecane będzie w formie powierzenia realizacji wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie kosztów w całości (nie jest wymagany wkład własny).

Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia
do 13 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady i tryb konkursu oraz rodzaje zadań przewidzianych do realizacji określa Regulamin konkursu, będący załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 109/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Wzór oferty o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Wzór oferty

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:

  • Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
  • Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2,
  • tel. 014 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra