- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Prof. Daniel Duda odwiedził dziś Szkołę Podstawową nr 1 w Bochni i podarował tej placówce Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” ZDJĘCIA

Fot. małgorzata Więcek-cebula
- REKLAMA -

To była wyjątkowa wizyta. Szkołę Podstawowa nr 1 w Bochni odwiedził dziś prof. dr kap. żeglugi wielkiej Daniel Duda, absolwent tej placówki. Pretekstem było oficjalne przekazanie szkole Medalu 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, przyznanemu przez Związek Piłsudczyków RP w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Medal został przyznany stosowna uchwałą związku w październiku ub. roku, jednak ze względu na pandemię oficjalne przekazanie, mogło odbyć się dopiero dziś.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła dyrekcja szkoły: Marian Mikulski i Monika Czesak, nauczyciele, a także Zofia Sitko prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej prof. Daniel Duda podzielił się także swoimi wspomnieniami.

Profesor poprosił również o przekazanie – nadanego mu w marcu tego roku „Pierścienia Inki” Danuty Siedzikówny – Izbie Pamięci gen. Leopolda Okulickiego w Bratucicach.

Daniel Duda

Profesor, doktor, kapitan żeglugi wielkiej. Urodził się 14 lipca 1933 roku w Bochni. Ukończył Państwową Szkołę Morską w Gdyni (w 1963 roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej) i Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie w 1965 roku. W 1969 roku obronił pracę doktorską, w 1977 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, od 1999 roku jest profesorem zwyczajnym. W latach 1966 – 1969 pełnił obowiązki kapitana portu w Gdyni. Od 1969 do 1972 roku był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego tamtejszej Wyższej Szkoły Morskiej, zaś w latach 1972 – 1981 rektorem tej uczelni. Nadal związany z uczelniami (Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), urzędami i instytucjami zajmującymi się problematyką morską, m. in. z Urzędem Morskim w Gdyni. Kierował tam sprawami bezpieczeństwa żeglugi statków morskich (kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Żeglugi Gdynia-Oksywie) oraz ochroną środowiska i rybołówstwa w polskiej strefie brzegowej. W latach 1990 – 1998 dyrektor Pionu Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Gdyni. Jest członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni prezes zasłużonego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członek Ligi Morskiej i Rzecznej – Komandor Kapituły „Pierścienia Hallera”. Ma znaczne zasługi w promowaniu spraw morza i w docieraniu z nimi do opinii publicznej. Uczestniczył przez wiele lat w pracach rady naukowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 19 marca 2015 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, a 19 marca 2021 roku Prof. Daniel Duda otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Prof. Daniel Duda należy do najznakomitszych znawców zagadnień morskich w naszym kraju, jest autorytetem w skali międzynarodowej. Jest recenzentem i autorem opinii 73 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, tytułów profe­sora kontraktowego, nadzwyczajnego. Jest autorem 562 publikacji, w tym 51 (indywidualne i wspólne) książkowych oraz 219 opinii i recenzji. Pod jego kie­rownictwem wykonano 443 prace inżynierskie, magisterskie i licencjackie. Jest współautorem trzech wynalazków oraz dwóch patentów – przelicznika sztor­mowo–ekonomicznego oraz modułowego pojazdu wodnego wraz ze sposobem jego zestawienia.

Wyróżnienia: medal XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk (1977), Member of the Royal and Ancient Society of. Polar Bears (1975), Główna Nagroda Literacka im. J. Conrada (1987), Honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni. Jest ponadto Honorowym Obywatelem Miasta Pucka (2005). Bierze udział w licznych naukowych przedsięwzięciach na Wybrzeżu, jest zawsze obecny wszędzie tam, gdzie powstają rzeczy ważne i ciekawe. Profesor Duda był współzałożycielem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”. Podczas zjazdu Towarzystwa, w marcu 2000 roku otrzymał specjalny certyfikat, wręczany osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz zachowania „Daru Pomorza” dla przyszłych pokoleń. W swoim czasie był inicjatorem budowy jednostki, która zastąpiła ten żaglowiec – „Daru Młodzieży” ofiarnie działając w społecznym komitecie jego budowy. Wspólnie ze Zbigniewem Urbanyi napisał trylogię złożoną z monografii trzech legendarnych polskich żaglowców szkoleniowych: „Lwowa”, który pływał do 1930 r. (Pierwszy w sztafecie), „Daru Pomorza” pływającego przez 51 lat do 1981 r. (Kapitan Białej Fregaty), „Daru Młodzieży” (Trzeci w wielkiej sztafecie).

Mieszka na stałe w Gdyni, lecz nadal związany jest emocjonalnie ze swoim rodzinnym miastem, które systematycznie odwiedza. Od szeregu lat przekazuje cenne pamiątki, medale, wydawnictwa (także napisane i redagowane przez siebie), poświęcone tematyce morskiej Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, w którym już trzykrotnie wygłosił wykłady o tematyce morskiej (ostatni 26 czerwca 2004 roku, z okazji podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy miastami Bochnią i Roselle (USA) – Pomoc nadeszła morzem. Przyczynek do powstania II Rzeczypospolitej. Wyjątkowo cennym darem dla muzeum bocheńskiego jest pełna dokumentacja techniczna statku m/s „Bochnia” z lat 1976 –1995, która pozwala na sporządzenie pełnej monografii technicznej tej jednostki.

Wydawnictwa o tematyce morskiej prof. Daniel Duda przekazuje również systematycznie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz I Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra