Wydarzenia

Podziękowania dla personelu oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych

Na ręce
Prof. dr hab. n med. Tadeusza Przewłockiego
składam serdeczne podziękowania
dla całego zespołu
oddziału Chirurgii Naczyń
z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Krakowie,
dziękując za pomoc i troskliwą opiekę podczas mojego pobytu w szpitalu.

Halina Mucha

Góra