Artykuł partnerski

Gmina Rzezawa. Rok 2020 rokiem ważnych i dużych inwestycji – część 4

– W 2020 roku na terenie gminy Rzezawa wykonano lub rozpoczęto realizację wielu bardzo ważnych inwestycji, których celem jest poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców, a także odpowiedni rozwój naszej Gminy. Przeznaczono na ten cel kilka milionów złotych. W tym miejscu warto podkreślić, że na wiele zadań udało się nam pozyskać pieniądze ze środków zewnętrznych. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień. To bardzo cieszy i daje jeszcze większą motywację do dalszej wytężonej pracymówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Dziś prezentujemy kolejne wybrane inwestycje na terenie gminy Rzezawa w 2020 roku:

Budowa chodnika na ulicy Pacynkowej w Rzezawie

Na ulicy Pacynkowej w Rzezawie, która jest drogą powiatową, powstaje chodnik dla pieszych. Finalizacja tej inwestycji nastąpi już wkrótce. W zdecydowany sposób wpłynie ona na poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej drodze.

Wartość inwestycji – niespełna 1,4 mln zł (Gmina Rzezawa na jej realizację przeznaczyła około 350 tys. zł )

Budowa drogi koło szkoły w Rzezawie

Gmina Rzezawa planuje wybudować drogę, która będzie biec od szkoły podstawowej w Rzezawie do znajdujących się w jej sąsiedztwie domów. Dzięki realizacji tej inwestycji dojazd do nieruchomości będzie dużo szybszy i wygodniejszy niż obecnie. Niedawno powstała już dokumentacja projektowa tej inwestycji.

Wartość inwestycji – ok. 530 tys. zł

Przebudowa ulicy Szkolnej w Krzeczowie

W ramach tego zadania ulica Szkolna w Krzeczowie, która jest obecnie bardzo wąska, zostanie znacząco poszerzona. Inwestycja zakłada także m.in. wybudowanie chodnika. Utworzone zostanie tam również wyniesione przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Pojawi się ponadto oświetlenie uliczne. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola, a także mieszkańców okolicznych domów. Za kilka tygodni gotowa ma być dokumentacja projektowa tej inwestycji.

Kwota opracowania dokumentacji – ponad 44 tys. zł

Rozbudowa ulicy Zielonej w Rzezawie

Inwestycja zakłada znaczne poszerzenie ulicy Zielonej w Rzezawie. Po modernizacji będzie ona posiadać jezdnię o dwóch pasach ruchu. Dzięki temu nie będzie już dochodziło do sytuacji, w której pojawi się problem z minięciem się samochodów. Wybudowany zostanie tam także chodnik oraz zainstalowane oświetlenie uliczne. Dokumentacja projektowa inwestycji ma być gotowa do końca listopada bieżącego roku.

Kwota opracowania dokumentacji – 59 tys. zł  

Budowa drogi łączącej Jodłówkę z ulicą Zieloną w Rzezawie

To największa inwestycja drogowa w historii Gminy Rzezawa. W ramach tego zadania, które jest już w trakcie realizacji, w Jodłówce powstanie ponad półkilometrowy odcinek nowej drogi. Dzięki temu znajdujące się tam tereny, które doskonale nadają się m.in. pod budowę budynków mieszkalnych, zyskają możliwość rozwoju. Zmodernizowany zostanie również niespełna 100-metrowy fragment ulicy Zielonej w Rzezawie, która zostanie m.in. znacząco poszerzona. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowania i  drogi podporządkowanej o długości ponad 380 metrów, która będzie stanowić łącznik z drogą powiatową nr 1442 K Krzeczów – Grądy.

Wartość inwestycji – około 3,3 mln zł
Dotacja – 1 772 764,00 zł

Góra