Artykuł partnerski

GMINA RZEZAWA – PÓŁMETEK KADENCJI – PODSUMOWANIE

Wybory samorządowe odbyły się w październiku 2018 roku. Znajdujemy się więc na półmetku kadencji. To dobry czas na podsumowania.

2,5 roku temu Mieszkańcy Gminy Rzezawa zaufali mi po raz kolejny i podczas wyborów wybrali na drugą kadencję. Docenili moją dotychczasową pracę i udzielili mi poparcia do kontynuacji przyjętego kierunku rozwoju Gminy.

Podczas pierwszego etapu mojej pracy wraz z zespołem pracowników urzędu gminy przy ogromnym wsparciu radnych Gminy Rzezawa oraz sołtysów zrealizowaliśmy bardzo ważne inwestycje. Zostało wyremontowanych i wybudowanych wiele nowych dróg. Inwestowaliśmy także w budowę chodników i parkingów. Dziesiątki mieszkańców doczekało się również przyłączenia do kanalizacji i wodociągu. Gmina zyskała ponadto nowoczesną infrastrukturę sportową, której może nam pozazdrościć wiele miejscowości z całej Polski. Zadbaliśmy także o ochronę zdrowia naszych mieszkańców. Myśląc o nich, uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Rehabilitacji. Zmodernizowaliśmy również wiele budynków użyteczności publicznej.

Podczas ostatniej kampanii wyborczej obiecałem nie zwalniać tempa i dalej dawać z siebie wszystko, aby móc kontynuować rozpoczęte już wcześniej inwestycje i realizować kolejne. Nie były to słowa rzucone na wiatr. W ciągu ostatniego   2,5 roku udało się wykonać naprawdę wiele ważnych zadań, które poprawiły jakość i komfort życia Mieszkańców Gminy Rzezawa. Nie przeszkodziła w tym nawet pandemia koronawirusa, która przewróciła nasz świat do góry nogami.

Od 2015 roku na realizację inwestycji na terenie Gminy Rzezawa przeznaczyliśmy już blisko 52 mln zł, z czego ponad połowę tej kwoty w obecnej kadencji. W tym czasie pozyskaliśmy także ponad 20 mln zł dotacji ze środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne (z czego ponad 2/3 w obecnej kadencji). Jest to rekord w historii Gminy Rzezawa. Na tym jednak nie poprzestajemy i składamy następne wnioski w celu pozyskania dofinansowań, które pozwolą nam na kolejne inwestycje, a co za tym idzie na dynamiczny rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Rzezawa
mgr inż. Mariusz Palej

ŁMETEK II kadencji

Wartość inwestycji = 32 mln 274 tys. zł
Wartość dotacji = 14 mln 952 tys. zł

Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo-sportową z zapleczem oraz remont boiska asfaltowego w Jodłówce (realizacja 2016-2019 r.)

Wartość inwestycji = 3 mln 108 tys. zł

Wartość inwestycji w 2019 r. = 1 mln 519 tys. zł

Dofinansowanie = 1 mln 541 tys. zł

Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Rzezawie

Wartość zadania = 591 tys. zł

Dofinansowanie = 243 tys. zł

Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Rzezawie pod potrzeby kuchni oraz jadalni

Wartość inwestycji = 826 tys. zł

Dofinansowanie = 803 tys. zł

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku – etap 2

Wartość 2 etapu zadania = 2 mln 693 tys. zł

Całkowita wartość zadania = 5 mln 987 tys. zł

Dofinansowanie = 2 mln 702 tys. zł

Budowa nowej drogi gminnej Rzezawa – Jodłówka (2019-2022r.)

Wartość zadania = 3 mln 313 tys. zł

Dofinansowanie = 1 mln 772 tys. zł

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

Wartość zadania : 3 mln 819 tys. zł

Dofinansowanie : 2 mln 77 tys. zł

Odnowa centrum wsi Rzezawa „Ryneczek”

Wartość zadania = 1 mln 98 tys. zł

Dofinansowanie = 474 tys. zł

Przebudowa drogi gminnej w Borku „Mały Koniec”

Wartość zadania = 2 mln 472 tys. zł

Dofinansowanie = 1 mln 213 tys. zł

Modernizacja boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem trybun i oświetlenia przy ZSP w Łazach

Wartość zadania = 577 tys. zł

Budowa pełnowymiarowej sali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Krzeczowie (2019-2022r.)

Całkowita wartość zadania : 3 mln 850 tys. zł

Dofinansowanie = 500 tys. zł

Przebudowa części szkoły podstawowej w Dąbrówce na przedszkole integracyjne, kuchnie ze stołówką, pomieszczenia dydaktyczne oraz świetlicę środowiskową

Wartość zadania = 2 mln 936 tys. zł

Dofinansowanie = 1 mln 693 tys. zł

Przebudowa potoku Jodłowskiego w Rzezawie etap 1 (2019-2022r.)

Całkowita wartość zadania: = 1 mln 447 tys. zł

Budowa obiektu wielofunkcyjnego – kortu tenisowego oraz boiska do badmintona wraz z chodnikami i oświetleniem w Rzezawie

Wartość zadnia = 299 tys. zł

Dofinansowanie = 152 tys. zł

Modernizacja kompleksu sportowego w Krzeczowie etap 1 – zabudowa oraz umocnienie rowów melioracyjnych

Wartość zadania = 466 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzezawie ul. Przemysłowa

Wartość zadania = 2 mln 400 tys. zł ( 500 tys. zł w 2021 r.)

Dofinansowanie = 500 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej 3 oddziałowego przedszkola z 2 oddziałowym żłobkiem w Krzeczowie i w Borku (2021- 2022 r.)

Wartość zadania = 300 tys. zł ( 150 tys. zł w 2021r.)

Dofinansowanie = 150 tys. zł

Przebudowa drogi powiatowej w Rzezawie ul. Pacynkowa

Wartość zadania= 1 mln 379 tys. zł

Udział finansowy gminy Rzezawa = 313 tys. zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie

Wartość zakupu = 759 tys. zł

Dofinansowanie = 509 tys. zł

Wkład własny = 250 tys. zł

Modernizacja dróg gminnych

Wartość inwestycji = 1 mln 560 tys. zł

Dofinansowanie = 216 tys. zł

Remont i wyposażenie budynku komunalnego w Rzezawie „Remiza”

Wartość inwestycji = 342 tys. zł

Dofinansowanie = 39 tys. zł

Wykonanie placów zabaw oraz zielonej siłowni w gminie

Wartość inwestycji = 459 tys. zł

Dotacja = 124 tys. zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Wartość zadania = 179 tys. zł

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie

Wartość zadania = 101 tys. zł

Dotacja = 48 tys. zł

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rzezawie

Wartość zadania = 200 tys. zł

Dofinansowanie = 149 tys. zł

Jednostki Ochotnicze Straży Pożarnej na terenie gminy

Wartość przekazanych środków w latach 2019-2020 na 8 jednostek straży pożarnej wraz z modernizacją jednostek = 861 tys. zł

Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną i sportową

Wartość przekazanych środków w latach 2019-2021 = 622 tys. zł

Modernizacja budynku komunalnego w Ostrowie Królewskim

Wartość zadania = 147 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Okulicach

Wartość zadania = 19 tys. zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Krzeczowie ul. Szkolna

Wartość zadania = 44 tys. zł

Renowacja cmentarza z I wojny światowej w Krzeczowie

Wartość zadania = 112 tys. zł

Dofinansowanie = 47 tys. zł

Gmina Rzezawa zmienia się, dynamicznie rozwija. Widać to praktycznie na każdym kroku. Jeszcze kilka lat temu mało kto spodziewał się, że na jej terenie będą działać duże i nowoczesne zakłady pracy, że w takim stopniu zostanie rozbudowana infrastruktura drogowa i sieć wodno-kanalizacyjna, że powstaną tutaj piękne obiekty sportowe, że mieszkańcy będą mieli zapewnioną tak dobrą opiekę zdrowotną. Prawdziwą metamorfozę przeszło także wiele budynków oraz miejsc użyteczności publicznej. To samo dotyczy terenów rekreacyjnych. Gmina Rzezawa bardzo rozwinęła się także pod względem szeroko rozumianej kultury. Organizowane wydarzenia kulturalne cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo dobrze odbierane przez lokalną społeczność.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego nie spoczywamy na laurach, tylko cały czas działamy.

 W najbliższej przyszłości czeka nas potężne wsparcie finansowe ze środków unijnych tzw. Funduszu Odbudowy, który jak zapowiedziano w dużej części trafi do samorządów. W związku z tym będzie to doskonała okazja do wykorzystania zdobytych doświadczeń w inwestycjach i ich kontynuowanie z pożytkiem dla mieszkańców Gminy Rzezawa.   

Jestem przekonany, że te 2,5 roku, które pozostały do końca obecnej kadencji dobrze wykorzystamy, a Gmina Rzezawa w tym czasie stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia     i realizacji swoich pasji. 

Wójt Gminy Rzezawa
mgr inż. Mariusz Palej

Góra