- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Dlaczego mamy najwyższe podatki w powiecie? – pytają mieszkańcy Drwini. Wójt odpowiada!

- REKLAMA -

Grupa mieszkańców gminy Drwinia jest zbulwersowana wysokością nałożonych na nich podatków. W liście przesłanym do naszej redakcji zwracają uwagę, że pod koniec ub. roku podatki wzrosły o 260 procent i są najwyższe w powiecie. Nie podoba się im także, że samorząd zajmuje się realizacją „turystycznych” inwestycji, a nie wybudował kanalizacji. Wójt Jan Pająk tłumaczy, że podatki w Drwini nie były podnoszone od 9 lat. Podwyżka, która pod koniec roku przyjęła rada jest pokłosiem prognozowanych ubytków dochodów gminy z tytułu zmniejszonego udziału w podatku PIT, podniesieniem pensji minimalnej. – Działanie to było wynikiem obniżenia ustawowego progu podatku dochodowego z 19% do 18% oraz zwolnienia ustawowego z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia – dodaje samorządowiec.

W gorzkim liście, który kilka dni temu dotarł do naszej redakcji jego autorzy zwracają uwagę, że gmina realizuje zadania ze środków unijnych mające służyć rozwijaniu turystyki w gminie poprzez budowę wież widokowych, ścieżek rowerowych itp. tylko  turystów dalej jak nie było tak nie ma.

– Wyższe podatki tłumaczone są faktem konieczności dofinansowania tych inwestycji pieniędzmi z budżetu gminy  – czyli właśnie naszymi podatkami, z czym my, jako mieszkańcy się nie zgadzamy. Apelujemy aby oszczędności wójt najpierw poszukał  w urzędzie, bo w gminie gdzie jest ok 6500 mieszkańców naszym zdaniem nie jest potrzebny zastępca wójta – piszą autorzy listu.

Dopytują w nim, także czym dokładnie zajmuje się spółka komunalna Eko Drwinia sp. z o.o.  Z informacji pozyskanych z ogólnodostępnego Krajowego Rejestru Sądowego wynika że Prezesem spółki jest Michał Lysy a członkowie rady nadzorczej to Jan Chojk , Mateusz Kracik i Kazimierz Lichorobiec.

– Spółka istnieje od 2013 r. od początku ma prezesa i radę nadzorczą, którzy zapewne pobierają wynagrodzenie, a nas mieszkańców nurtuje pytanie jakie zadania spółka przez ten czas zrealizowała? Czy ta spółka to tylko miejsce „ciepłych posadek”? – zastanawiają się autorzy listu.

Podkreślają także, że od lat są zbywani przez wójta na zebraniach wiejskich, że już niebawem skanalizuje całą gminę. Na początku 2017 roku pozyskano unijne pieniądze na ten cel. Wójt ochoczo występował na wszystkich możliwych portalach tylko dziś mamy prawie połowę roku 2020 i nic w tej sprawie się nie dzieje.

-Z podpisanej umowy na dofinansowanie wynika, że wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 15 mln 787 tys. 687,50 zł, przy czym całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 33 mln 129 tys. 841,00 zł. W ramach realizacji inwestycji miała zostać wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowana oczyszczalnia ścieków w Dziewinie wraz z budową kanalizacji w Dziewinie, Mikluszowicach i Gawłówku; budowa oczyszczalni ścieków w Niedarach wraz z odcinkiem 2 km sieci kanalizacyjnej; budowa Zakładu Uzdatniania Wody dla Gminy Drwinia w Gawłówku wraz z ujęciem wód podziemnych i przesyłem do istniejącego gminnego wodociągu, a także zakup samochodu specjalistycznego i agregatu prądotwórczego. Zakończenie projektu planowane było na 2020 r. – zwracają uwagę mieszkańcy.

Ich przerażenie budzi fakt, że gmina będzie musiała do tego projektu dorzucić z własnego budżetu, czyli z podatków ok 17 mln zł. W 2020 roku wpływów do budżetu ma być tylko ok 32 mln. Z czego więc zostanie pokryty wkład własny – pytają mieszkańcy.

Zwracają uwagę, że obecna sytuacja w kraju związana z pandemią również nie sprzyja finansom w gminie. Również wielu mieszkańców straciło pracę bądź ma zmniejszone wynagrodzenie.

– Aż strach pomyśleć jakie nakazy płatnicze z gminy zaskoczą nas w styczniu 2021. Prosimy o interwencje w wymienionych sprawach ponieważ brak jakichkolwiek publikacji w mediach oraz niemożność spotkania się mieszkańców z wójtem z powodu pandemii powoduje, że wójt i cała jego świta czują się zupełnie bezkarni – czytamy w liście.

Wójt odpowiada

Jan Pająk, wójt Drwini przypomina, że wysokość stawek podatkowych w każdej gminie uchwala Rada Gminy do końca listopada roku poprzedzającego rok podatkowy – Rada Gminy uchwalając stawki podatkowe nie może przekroczyć stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

-Takowa uchwała na rok 2020 została podjęta w dniu 28 listopada 2019 roku. Chciałem również podkreślić, że  na przestrzeni 9 lat od kiedy sprawuję swoją funkcję podatki praktycznie nie były podnoszone lub były podnoszone o znikomy procent. W roku 2019 ze skutkiem na 2020 rok stawki zostały podniesione ze względu na prognozowane, a obecnie potwierdzone ubytki wpływów dochodów Gminy z tytułu zmniejszonego udziału w podatku PIT  oraz z podniesieniem pensji minimalnej co skutkuje również wzrostem wszystkich pochodnych od wynagrodzeń. Działanie to było wynikiem obniżenia ustawowego progu podatku dochodowego z 19% do 18% oraz zwolnienia ustawowego z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia – tłumaczy samorządowiec.

Zaznacza też, że podwyżka, o której jest mowa w liście nie obejmuje wszystkich podmiotów podatkowych, a tutejszy urząd nadal utrzymuje ustawowe zwolnienia min. dla rolników wg ustawy o podatku rolnym. Pragnę także nadmienić, iż w sytuacjach uzasadnionych  na wniosek mieszkańca możliwe jest umorzenie części lub całości zobowiązania podatkowego.

-Cieszy fakt, iż nawet niezadowoleni autorzy listu dostrzegają duży rozmach inwestycyjny w gminie Drwinia, szkoda tylko, że powołują się tylko na te inwestycje, które wg nich nie przynoszą spodziewanego efektu. W sposób obiektywny nie trudno zauważyć, że chociażby w ubiegły weekend – miejsca, na które powołują się autorzy listu były oblegane. Natomiast pragnę zauważyć, iż na terenie Gminy Drwinia wykonaliśmy termomodernizację wszystkich szkół, przedszkoli i prawie wszystkich obiektów komunalnych – co daje wymierne oszczędności, wybudowaliśmy od podstaw dwie Remizy Strażackie, Centrum Opieki Nad Dziećmi do lat 3, powstała Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drwinia, zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg gminnych, wybudowaliśmy wiele kilometrów chodników i ścieżek pieszo rowerowych, a także wiele, wiele innych rzeczy podkreśla wójt dodając, że nigdy nie tłumaczył tego faktu koniecznością podniesienia podatków w gminie. Podniesienie podatków jest skutkiem obniżenia dochodów spowodowanych działaniami ustawowymi, na które gmina nie miała żadnego wpływu – wyjaśnia Jan Pająk.

Wójt odnosi się także do uwag w sprawie oszczędności w Urzędzie Gminy.

-Pragnę zapewnić wszystkich, że podejmuję, a także rozważam wszelakie działania zmierzające do tego celu. Wiele projektów i wniosków wykonujemy we własnym zakresie, a do prowadzenia inwestycji nie zatrudniamy inwestorów zastępczych – podkreśla samorządowiec.

Gospodarz gminy tłumaczy też, że spółka komunalna Eko Drwinia została powołana w 2013 roku przez Radę Gminy jako spółka celowa dla wybudowania i eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Drwinia. Faktem jest, że w 2017 roku pozyskała dotację  z Funduszu Spójności na realizację w systemie: “zaprojektuj i wybuduj” w wysokości na jaką powołują się autorzy listu a także otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na wkład własny do tego zadania. Niestety nie mogła przez ten czas wyłonić wykonawców tego przedsięwzięcia ze względu na to, iż oferenci przestawiali zbyt duże oferty na realizację tego zadania. Po dokonaniu modyfikacji założonej koncepcji w dniu 05.05.2020  przetarg został rozstrzygnięty.

– U podstaw decyzji o powołaniu Spółki Eko Drwinia nie było jak twierdzą autorzy anonimowego listu zapewnienie ciepłych posad osobom funkcyjnym. Od samego początku do dnia dzisiejszego Pan Jan Chojka i Mateusz Kracik jako członkowie rady nadzorczej nie pobierali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Podstawową przesłanką jaką kierowała się Rada Gminy i ja przy powołaniu tej spółki było właśnie szukanie oszczędności dla Gminy Drwinia ze względu na planowany do odliczenia przy realizacji inwestycji kanalizacyjnej pełny 23% podatek VAT – a do czego Gmina Drwinia nie ma prawa (na dzień 18 maja 2020 roku ma prawo tylko do 5% ), co dla Mieszkańców stanowi ok: 7600000 PLN oszczędności. Wobec powyższego czego zarzut podnoszony przez autorów listu w świetle tych faktów staje się absurdalny i wynika albo z niedoinformowania albo z celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd – tłumaczy Jan Pająk.

Wójt zapewnia również, że Urząd Gminy Drwinia podczas pandemii wirusa był i nadal jest cały czas czynny.

-Cotygodniowy mój dyżur wyznaczony na środę odbywałem w formie telefonicznej lub przez e-mail a jeżeli ktoś wyrażał lub wyraża wolę spotkania ze mną osobiście jestem  do dyspozycji – zapowiada.

6 komentarzy

6 Comments

 1. Lucynka

  20 maja 2020 godzina 07:52

  Michał Lysy? a czy on nie pełni również funkcji zastępcy kierownika referatu inwestycji i remontów w urzędzie gminy Drwinia?
  Pracuje tam na etat? i tutaj Prezes w spółce.A może to tylko zwykła zbieżność nazwisk?
  Ciekawe co by na to powiedział znany komentator kulisów samorządowego zarządzania, niejaki Jurek Bochnia?

 2. inwestor

  20 maja 2020 godzina 08:00

  Panie wójcie a tą słynną na całą gminę kolorową stodołe w Drwini to też wykonała gmina bez zatrudniania inwestora zastępczego?

  • obserwator

   20 maja 2020 godzina 21:02

   to prezes spółki tez ma pracować za darmo ? nie wystarczy im ze rada nadzorcza nie bierze kasy ? krytykanci krytykują aby tylko krytykaować ! inwestycja za 33 mln dostała dotacje 16 mln zł . to jest największa dotacja ze wsród wszystkich gmin wiejskich w całym regionie ! krytykantom nie pasuje źe gmina musi dopłacić 17 mln zł . ale im nie zależy na ludziach panowie krytykanci wiedzą że jezeli gmina zrobi kanalizacje to skończy sie bezpłatne spuszczanie ścieków do rowów. oni działają zgodnie z zasadą im gorzej tym lepiej.

   • Anonim

    21 maja 2020 godzina 10:21

    Zobacz Gmina Bochnia tam działają 3 spółki w każdej jest prezes zarządu są także rady nadzorcze które za to pobierają wynagrodzenie zasiadają w nich między innymi wysokie wladze Gminy na czele z paniami:Wójt Skarbnik i Sekretarz .Nie dało by się zrobić tego w ramach zatrudnienia.???

    • Drw

     21 maja 2020 godzina 10:46

     Mowilem…. mowilem … to jest spława dla płokułatuły !!!!

 3. do obserwator

  21 maja 2020 godzina 07:24

  Nie im gorzej tym lepiej jurek tylko ludzie zadawają mądre pytania, jedna i ta sama osoba sprawuje dwie funkcje naraz i wychodzi to dopiero po interwencji mieszkańców,a na budowach w dniach tygodnia też widać tę osobę i to nie w gminie Drwinia, mieszkańcy pytają skąd gmina weżmie na wkład własny skoro w budżecie ani w prognozie finansowej nie ma na ten cel zabezpieczonych 17 milionów złotych. Pytają też dlaczego po zmniejszeniu zakresu rzeczowego budowy kanalizacji o budowe 1 oczyszczalni sciekow wraz z kanalizacjąm stacji uzdatniania wody i samochidu asenizacyjnego kwota inwestycji sie zwiekszyła a dofinansowanie pozostało takie same? Pytań będzie o wiele więcej… I nie ściemniaj z tą najwyzszą dotacją bo większą pozyskała sama Gmina Drwinia na projekt Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia bo aż- 16 794 068,00 złotych – masz tutaj link do tego:file:///C:/Users/SEKRET~1/AppData/Local/Temp/Budowa_zintegrowanej_sieci_cieek_pieszo-rowerowych_w_gminie_Drwinia.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra