- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Burmistrz do Przewodniczącego RM: Czy zgłosił Pan do Sanepidu informację o osobach zakażonych COVID-19, które brały udział w otwarciu tężni?

- REKLAMA -

Ostro na linii burmistrz i przewodniczący Rady Miasta w Bochni. Stefan Kolawiński zwrócił się oficjalnym pismem do przewodniczącego, w którym domaga się, by ten poinformował go, czy zgłosił do Sanepidu, podaną przez siebie informację, iż w oficjalnym otwarciu tężni solankowej brały udział osoby zakażone COVID-19. Ma to związek z wypowiedzią Kosturkiewicza, podczas sesji RM w Bochni, która miała miejsce w miniony czwartek.

Przewodniczący poinformował wówczas radnych, iż 11 września 2020 roku w oficjalnym otwarciu tężni brały udział osoby zakażone COVID-19.

– Wiemy już, że na tym spotkaniu były osoby chore na COVID-19. W związku z tym również w tej chwili są pewne problemy na terenie naszego miasta – zapewniał przewodniczący RM w Bochni.

Burmistrz w oficjalnym piśmie pyta przewodniczącego także, dlaczego o tym fakcie nie poinformował Urzędu Miasta wcześniej, tylko dopiero podczas sesji, czyli prawie dwa tygodnie po wydarzeniu.

Stefan Kolawiński podkreśla, że zwłoka w przekazaniu takich informacji może mieć negatywne, a nawet śmiertelne skutki dla osób, które mają kontakt z nosicielami COVID-19.

– Jeśli jednak jest to informacja nieprawdziwa, niesprawdzona zasłyszana proszę o jej publiczne sprostowanie w taki sam sposób, w jaki została przekazana – domaga się burmistrz.

Poniżej skan pisma, które dziś przesłano przewodniczącemu:

2 komentarze

2 Comments

 1. Avatar

  PEPE

  29 września 2020 godzina 14:57

  a od kiedy to radny ma obowiązek zgłaszać coś do sanepidu? co on lekarz? wg ustawy:
  Zasady zgłaszania chorób zakaźnych określa ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 27 tej ustawy, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, lekarz lub felczer ma obowiązek zgłoszenia tego faktu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub zachorowania powiatowemu (granicznemu) inspektorowi sanitarnemu. Natomiast w przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu choroby zakaźnej lub pacjentów hospitalizowanych, u których rozpoznano chorobę zakaźną, obowiązek zgłoszenia, w myśl zapisu zawartego w art. 27 ust. 2, spoczywa na kierowniku szpitala.

  Jeżeli lekarz nie dokona zgłoszenia inspektorowi sanitarnemu, to, zgodnie z art. 52 pkt 4 powyższej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku, podlega karze grzywny, gdyż ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lub ust. 2, nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną, podejrzenia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej popełnia wykroczenie.

 2. Avatar

  ale bzdury

  29 września 2020 godzina 18:10

  za robotę się nie ma kto wziąść tylko pisemka wymieniać będą kto ma większą rację-parodia urzędnicza i papierologia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra