Wydarzenia

Bochnia. Czy wicepremier Jarosław Gowin pomoże w pozyskaniu funduszy na renowację bocznej ściany Bazyliki św. Mikołaja?

Do końca listopada mają potrwać prace konserwatorskie prowadzone przy południowej ścianie Bazyliki św. Mikołaja w Bochni. Do odnowienia jest około 600 metrów kwadratowych. Inwestycja pochłonie około 800 tys. zł. – Dwie trzecie tej kwoty mamy już zabezpieczone, pozostałych funduszy nadal szukamy – mówi ks. Ryszard Podstołowicz, proboszcz bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

Dziś inwestycję odwiedził wicepremier Jarosław Gowin. Obiecał sprawą ewentualnej dotacji zainteresować Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie wykluczone, że minister Gliński przyjedzie do Bochni.

W spotkaniu oprócz gospodarza parafii ks. Ryszarda Podstołowicza wzięli udział samorządowcy: starosta Adam Korta, burmistrz Stefan Kolawiński, a także przedstawiciele ekipy, która zajmuje się konserwacją południowej ściany bazyliki ( Firma z sukcesem odnowiła w ubiegłym roku także fasadę Bazyliki). Wicepremierowi towarzyszył Stanisław Bukowiec, radny Sejmiku Małopolskiego, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie.

Realizowaną w tym roku renowację wsparli już: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Miasta w Bochni, Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Marszałkowski w Krakowie. Zadanie wspierają także parafianie, wczorajsza składka była przeznaczona na ten cel.

1 Komentarz

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra