- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

BOCHNIA. Cztery kolejne Ordery Błękitnej niezapominajki. Kto tym razem został wyróżniony przez dzieci? ZDJĘCIA

Fot. małgorzata Więcek-cebula

Marian Mikulski dyrektor SP nr 1 w Bochni, Danuta Witkowska z Niecieczy, Stanisław Dębosz organizator akcji charytatywnych dla Polaków na Wileńszczyźnie oraz łódzkie Stowarzyszenie Babcie (z Dziadkiem) w locie – otrzymali dziś Order Błękitnej Niezapominajki. Te wyjątkowe odznaczenia wręczono w bocheńskiej bibliotece podczas uroczystej gali. Pomysłodawczynią Orderów Błękitnej Niezapominajki jest Eleonora Chmielarska.

Order Błękitnej Niezapominajki to odznaczenie przyznawane przez Dziecięcą Kapitułę za gorące serce życzliwe dzieciom. To wyraz uznania dla osób, które bezinteresownie, ofiarnie, z dużym poświęceniem, zaangażowaniem i wielkim sercem starają się działać dla dobra społeczeństwa, w szczególności na rzecz najmłodszych, jednocześnie angażując ich do pracy dla innych: szeroko rozumianej przyrody i środowiska.

Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki corocznie typuje laureatów i nagradza honorowym odznaczeniem – Orderem Błękitnej Niezapominajki. W zaszczytnym gronie laureatów znajdują się między innymi: Anna Dymna, Roman Nehrebecki, prof. Czesław Dźwigaj, Andrzej Zalewski, Ewa Błaszczyk a także wiele osób ze środowiska lokalnego zaangażowanych w działalność charytatywną i niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Sylwetki tegorocznych laureatów:

MARIAN MIKULSKI

Pan Marian Mikulski jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni od 2006 r. Swoją pracę z dziećmi rozpoczął  jednak już czterdzieści lat temu.

Jako dyrektor rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Jest pedagogiem oddanym sprawom dzieci       i młodzieży,  dbającym o ich wychowanie. Dzieci chętnie  przychodzą do niego po pomoc, a także na zajęcia. Stara się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, dbając    o wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce aktywizujące uczniów.

Koordynuje  udział nauczycieli i uczniów w wielu  projektach, m.in. „Poznajemy Małopolskę”, „ Poznaj Polskę”, „Laboratoria Przyszłości”, „Przedszkole Równych Szans i wielu innych.   Jako dyrektor wspiera  działalność Samorządu Uczniowskiego, a szczególnie przedsięwzięcia i akcje o charakterze charytatywnym, np. kawiarenki,     z których dochód przeznaczany jest na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym, oddziałowi dziecięcemu bocheńskiego szpitala, schroniskom dla zwierząt, na pomoc Polakom na Litwie i Obywatelom Ukrainy.  Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, w tym realizacji ich zainteresowań i uzdolnień m.in.  przez przygotowania do udziału w konkursach.   Jest osobą kreatywną i zaangażowaną        w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Ściśle współpracuje z instytucjami np. MOPS, PPP, Sanepid, Biblioteką Miejską, Policją, Strażą Miejską, parafią św. Mikołaja, Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, uczelniami wyższymi. Dba      o kultywowanie tradycji szkolnych i kształtowanie postaw patriotycznych młodych ludzi.

 Dzięki Jego życzliwości w szkole znajduje się siedziba Stowarzyszenia Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki oraz Dziecięca Kapituła Orderu Błękitnej Niezapominajki.

Uważamy, że Pan Marian Mikulski  w pełni zasługuje na Order „Błękitnej Niezapominajki”.

DANUTA WITKOWSKA

Od 1września 1999r. Pani Danuta Witkowska zarządza Publicznym Katolickim Zespołem Szkół, w skład którego wchodzą  przedszkole i 8-letnia szkoła podstawowa. Dzięki staraniom, determinacji, wielkiej pomocy Pani Prezes i jej rodziny o wychowanie dzieci i uczniów w oparciu o pamięć i prawdę historyczną, szacunek dla bohaterstwa i poświęcenia, w obronę niezawisłości ojczyzny są realizowane zadania szkoły. Związane są z pielęgnowaniem patriotyzmu, ustawicznej pracy opiekuńczo- wychowawczej opartej na chrześcijańskim systemie wartości. Z  jej inspiracji w 2010r. nadano placówce imię Armii Krajowej. Idee, o które walczyli żołnierze tej formacji nie zostały nigdy zapomniane i są do dzisiaj kultywowane. Uczniowie i młodzież szkolna uczestniczą w apelach, akademiach, spotkaniach, uroczystościach  parafialnych i środowiskowych, a także biorą udział w wydarzeniach historycznych. Dzięki staraniom zarządzającej Zespołem Szkół Pani Prezes Danuty Witkowskiej placówka pełniąca funkcję edukacyjną i służąca dzieciom i młodzieży  przez kolejne lata była i jest nadal sukcesywnie dofinansowywana, modernizowana i wyposażana . To z jej  inicjatywy zrealizowano  w Niecieczy wiele inwestycji, m.in. piękny plac zabaw przy szkole z rozmaitymi urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, czy też boisko Orlik, które umożliwia treningi piłkarskie młodym ludziom.

Od lat szkoła pod zwierzchnictwem p. Prezes Danuty Witkowskiej świetnie prosperuje, a jej nauczyciele i uczniowie mogą pochwalić się licznymi sukcesami. Zarządzająca placówką dużą wagę przykłada do propagowania aktywnego, zdrowego trybu życia, co przynosi owoce w postaci wysokich wyników osiąganych w różnych zawodach i rozgrywkach sportowych. Dobra opieka psychologiczno-pedagogiczna  nad dziećmi wymagająca szczególnej troski, praca z uczniem mającym trudności w nauce, a także indywidualna praca z dziećmi zdolnymi to następne istotne priorytety     i zadania które są cały czas realizowane w  Zespole szkolno-przedszkolnym.

 Z pewnością  za życzliwość, wszelką bezinteresowna pomoc, w tym materialną i wsparcie dla szkolnych, środowiskowych inicjatyw służących dzieciom, uczniom należą się zarządzającej Pani Prezes Danucie Witkowskiej wielkie wyrazy szacunku, uznania i podziękowania. 

 Swoją pełną poświęcenia życiową pasją otacza szczególnie dzieci i młodzież. Jest osobą pełną dobroci i ciepła, nieustannej pogody ducha, nienagannej postawy moralnej i patriotycznej, serdeczności skierowanej na drugiego człowieka, a także wielkiego serca zawsze życzliwego dzieciom i wszystkim ludziom stającym  na jej drodze życia. Otwartość, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, chęć niesienia pomocy potrzebującym to rzadko spotykany dziś wzór do naśladowania szczególnie dla młodego pokolenia.

STOWARZYSZENIE BABCIE (Z DZIADKIEM) W LOCIE

Jest to znana w Łodzi grupa osób 65+, działających od 2009r. na rzecz dzieci  i seniorów.  Projekt skupia seniorów- pasjonatów, którzy pracują jako wolontariusze. Piszą dla najmłodszych wiersze, bajki i opowiadania, a na ich bazie przygotowują wesołe przedstawienia, które prezentują w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, domach dziecka, fundacjach , a nawet w szpitalach- wszędzie tam, gdzie są zapraszani.       Priorytetem były i są dla „Babć..” placówki integracyjne oraz ośrodki edukacyjno-opiekuńcze dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, bądź pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Przeprowadziły w kilku łódzkich przedszkolach warsztaty z zakresu komunikacji empatycznej, a wcześniej zostały przeszkolone w zakresie „Porozumienia bez przemocy” NVC. Opublikowały tez trzy książeczki dla dzieci – „Latające Bajki- pomagajki cz. I, II, III”. Od jesieni 2017r. „Babcie w locie” poszerzyły zakres swoich zainteresowań i działań o pisanie i regularne występy dla dorosłych. Rezultatem tego było wiele przedstawień i spotkań z seniorami, a także pierwsza książka.  Publikacja ta  o humorystyczno- rozrywkowym charakterze promuje również Łódź. Przybliża dorosłym czytelnikom w lekkiej formie  różne gatunki literackie , dzięki czemu ma również walor edukacyjny.  W2020r. ukazała się dziesiąta jubileuszowa książka dla dzieci „Bajki- Podobajki”.

Projekt „Babcie (z Dziadkiem ) w locie” jest otwarty dla wszystkich seniorów, którzy chcą podjąć działalność wolontariacką.

STANISŁAW DĘBOSZ

Pan Stanisław Dębosz mieszkaniec miasta Bochni. Pracuje od 30 lat w Polskiej Spółce Gazownictwa w Warszawie jako informatyk. Od 13 lat jestem organizatorem akcji charytatywnych pomocy Polakom na Kresach, a zwłaszcza na Wileńszczyźnie.  Od początku trwania Pielgrzymi Krakowskiej na Jasną Górę jest jej współorganizatorem, a ponadto  uczestnikiem. 

Pierwszy wyjazd w 2010 roku do Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie zapoczątkował akcję pomocy dla Polskich dzieci. Warunki w jakich przebywały dzieci, wywarły na nim duże (przykre) wrażenie.  Od tego momentu  postanowił działać dla dobra dzieciaków i wspierać je materialnie. Poznawał  problemy polskich rodzin na Kresach, problemy polityczne i ekonomiczne, codzienne ciężkie życie mieszkańców. Dzięki wsparciu mieszkańców Bochni i powiatu bocheńskiego co roku organizowane są kilkukrotne wyjazdy z pomocą. Rodziny otrzymują  słodycze, napoje, środki czystości, środki sanitarne, lekarstwa, odzież, ale też zabawki, gry edukacyjne i przybory szkolne.

Dzieci  uczące się w polskich szkołach otrzymują tzw. „wyprawki szkolne” m.in. w Rzeszy, Duksztach, Korwiu, Butrymańcach, Podborzu i Rakańcach.

  Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie  Pana Stanisław Dębosza w działalność charytatywną, w pomoc Polakom na Kresach uważamy, iż w pełni zasługuje na  Order Błękitnej Niezapominajki.

Kapituła Orderu                      

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    GKS

    16 maja 2023 godzina 08:35

    Jeszcze zeleńskiemu taki dobry czieławiek!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra