Wydarzenia

Bochnia. Ćwiczenia z patrzenia. Tym razem: jak zrobić energię z roślin?

Stowarzyszenie reaktor B7 zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Ćwiczenia z patrzenia. Zaplanowano je na godz. 18 – 16 maja w Małej Czarnej Bistro.

Dzisiejszy model gospodarki odpadami czekają zmiany i ewolucja, aby sprostać zmieniającemu się otoczeniu. Z jednej strony mamy coraz większą ilość odpadów. Z drugiej strony coraz więcej technologii i wiedzy, jak racjonalizować gospodarowanie odpadami aby osiągać powtórne korzyści i minimalizować koszty.

Ewolucje systemu ma wspierać zmiana podejścia do odpadów, z linearnego na cyrkularny. Reaktor B7 współpracując z administracją, przedsiębiorcami, naukowcami oraz społecznością lokalną pragnie ukierunkowywać i wzmacniać zmiany w myśleniu i działaniu, aby Bochnia stawała się coraz czystsza i energooszczędna, a tym samym była coraz lepszym miejscem dla funkcjonowania mieszkańców.

Dlatego też na spotkanie Reaktor B7 zaprosił ekspertów, którzy w przystępny sposób mogą poszerzyć wiedzę i zachęcać do działania.

Bedą to:

 • Stanisław Kołodziej – BZUK
 • Mariusz Skowronek – Ekombud
 • Gość specjalny: Prof. dr hab. inż. Izabella Czekaj, która jest absolwentką Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała decyzją Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Po doktoracie podjęła pracę w szwajcarskich i niemieckich instytutach badawczo-rozwojowych. W ramach prowadzonych tam badań zajmowała się implementacją metod chemii kwantowej do praktyki przemysłowej. W ostatnich latach zdecydowała się na powrót do kraju. W 2015r uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Jej zainteresowania naukowe związane są z łączeniem numerycznych i empirycznych metod projektowania instalacji do przetwórstwa odpadów organicznych. Aktualnie realizuje duży projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczący technologii zagospodarowania biomasy. Jest Autorką licznych, uznanych w międzynarodowym środowisku publikacji naukowych i opracowań patentowych.

Plan spotkania

 • 18.00 powitanie
 • 18.10 wykład
 • 18.40 dyskusja o aktualnej sytuacji i przyszłości gospodarki odpadów w Bochni
 • 19.10 pytania publiczności
 • 19.30 zakończenie

  Tematyka wykładu: Biomasa lignocelulozowa (drzewa, krzewy, trawy, słoma) jest surowcem odnawialnym i otacza nas na każdym kroku, a nie jest wykorzystywana w tak efektywny sposób jak surowce nieodnawialne takie jak ropa naftowa czy węgiel. Na obecnym poziomie technologicznym jesteśmy w stanie przetwarzać tego typu surowiec na energię oraz istotne z technologicznego punktu widzenia produkty metodami proekologicznymi. Wykład ma na celu przybliżenie podstawowych aspektów przeróbki odpadów lignocelulozowych na poziomie małych i średnich aglomeracji.


Spotkanie to jest częścią działań Reaktor B7 przewidzianych na rok 2019 i lata kolejne.

– Będziemy synchronizować realizacje projektów w ramach BO Bochnia 2019 – zaGOZpodarowanie osiedla Niepodległości i Windakiewicza i włączania kolejnych osiedli w ramach BO Bochnia 2020, tak aby projekt zaGOZpodarujmy Bochnie zaangażował jak największą ilość mieszkańców. Działania na terenie Bochni będą skorelowane ze współpracą z wydziałem Chemii Politechniki Krakowskiej przekładającej się na wniosek do BO Małopolska. Ta współpraca ma na celu zrealizować imprezę popularyzującą wiedzę potrzebną do zrozumienia i rozwijania nowoczesnej gospodarki odpadowej – zapewniają organizatorzy spotkania.

1 Komentarz

1 Komentarz

 1. Anonim

  15 maja godzina 08:23

  Stanisław Kołodziej – BZUK
  Mariusz Skowronek – Ekombud
  Ci panowie to eksperci? chyba przedsiębiorcy

  ekspert (słownik PWN)
  1. «specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych»
  2. «osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra