Wydarzenia

Bochnia, Brzesko. Wszystkie planowane rozprawy sądowe zostały odwołane

Fot. Małgorzata Więcek-Cebula

Sąd Rejonowy w Bochni informuje, iż wejście do budynku sądu odbywać się będzie tylko i wyłącznie za okazaniem wezwania lub zawiadomienia a pisma procesowe należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W okresie od 13 – 31 marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w SR w Bochni.

Zarządzenie o odwołaniu rozpraw nie dotyczy spraw pilnych. W konkretnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatami poszczególnych Wydziałów (I Wydział Cywilny 14 615 21 18, II Wydział Karny 14 615 21 20, III Wydział Rodzinny i Nieletnich 14 615 21 07,  IV Wydział Pracy 14 615 21 06, V Wydział Ksiąg Wieczystych 14 615 21 26) lub z BOI-Czytelnią akt Sądu Rejonowego w Bochni 14 615 21 00

Osoby posiadające dostęp do portalu informacyjnego przedstawiciele sądu zachęcają do korzystania z niego. Istnieje możliwość założenia konta w portalu informacyjnym za pośrednictwem platformy e-PUAP.

BRZESKO

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy Sądu Rejonowego w Brzesku, w następujący sposób:

  1. informacje dla interesantów udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub mailowo pod numerami telefonów i adresami poczty zamieszczonymi na stronie internetowej,
  2. wstęp do budynku Sądu możliwy będzie wyłącznie po okazaniu wezwania lub zawiadomienia,
  3. składanie pism i wniosków możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  4. dokonywanie wpłat możliwe jest wyłącznie w drodze przelewu bankowego na rachunki wskazane na stronie internetowej.

Jednocześnie w związku z odwołaniem większości rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Strony, które w tym terminie otrzymały wezwania lub zawiadomienia, proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatami poszczególnych wydziałów .

Powyższe ograniczenia w funkcjonowaniu sądu obowiązują do odwołania.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra