- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Bocheńska komenda policji patronuje klasie policyjnej w II LO w Bochni

- REKLAMA -

Starosta Bocheński Adam Korta podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Bochni insp. Jerzym Polczykiem porozumienie zapewniające patronat nad klasą o profilu policyjnym. W spotkaniu wzięła również udział dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Edyta Mierzwińska oraz przedstawiciele policyjnej klasy.

We wrześniu 2020 roku przy współpracy z policją w II LO uruchomiony został nowy kierunek nauki – klasa mundurowa o profilu policyjnym. Dzięki dużemu zainteresowaniu udało się utworzyć dwie takie klasy, a co ciekawe większość stanowią dziewczęta.

Głównym założeniem wspólnego przedsięwzięcia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej efektywny, realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klas mundurowych zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz zdobyć niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z pracą w tej właśnie formacji.  

Uczniowie klas mundurowych, oprócz kształcenia ogólnego biorą udział w zajęciach z edukacji policyjnej prowadzonych przez asp. szt. Grzegorza Maja, czynnego zawodowo policjanta, szkoleniowca w zakresie technik samoobrony i prewencji oraz trenera judo.  Zagadnienia realizowane na tych zajęciach obejmują treści zawarte w programie nauczania w zakresie funkcjonowania policji, opracowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

Najważniejsze z nich to kształtowanie postaw społecznych, czy moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji jak również podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony.

Uczniowie zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu policji, podnoszą sprawność fizyczną z elementami wyszkolenia specjalnego: przygotują się do testu sprawności fizycznej i psychologicznego w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w policji, stosowania wybranych elementów samoobrony i technik interwencji, rozwiną umiejętność strzelania, poznają elementy policyjnego wyposażenia do służby, nauczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz szkolenia teoretycznego i praktycznego, uczniowie kształtują kompetencje społeczne i kulturę organizacyjną.

-Staramy się aby nauka w naszych szkołach, nie tylko była na wysokim poziomie, o czym świadczy min. popularny ranking Perspektyw czy udział młodzieży w licznych olimpiadach czy konkursach. Ale również stwarzamy nowe, atrakcyjne kierunki. Stąd klasa policyjna czy mechatronika. W tym roku również mamy nowe propozycje, na pewno powstanie klasa o profilu cyberbezpieczeństwo a w „budowlance” profil o specjalności dekarz – wyjaśnia starosta Korta.

Po ukończeniu kształcenia w klasie mundurowej uczniowie będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do wzięcia udziału w rekrutacji do policji. Po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kształcić się na uczelniach wyższych, Wyższych Szkołach Policyjnych czy też kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Bycie policjantem to misja, nie praca. Wymaga nie tylko konkretnych umiejętności i wiedzy, ale i charakteru – odwagi, poświęcenia, determinacji w działaniu, gotowości do służby społeczeństwu. Wierzę, że możliwości i warunki kształcenia w klasie mundurowej, jakie oferujemy i jakie stwarza to porozumienie, przyczynią się do zdobycia przez uczniów niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, przez co pomogą spełnić marzenia o pracy w Policji lub innej formacji mundurowej – mówi Edyta Mierzwińska dyrektor II LO w Bochni.

A jakie będą mieli możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej?

To przede wszystkim wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże, firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp., instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra