WYBORY 2023

ŁUKASZ PASIERB: Kandyduję, bo chcę abyśmy my mieszkańcy małych miast i wsi odzyskali swój własny głos

Nazywam się Łukasz Pasierb. Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zawodowo pracuje jako Kierownik Projektów Budowlanych, a w moim portfolio można znaleźć projekty, takie jak Chmielna 89 (Warszawa), Tischner Park (Kraków), Equal Business Park (Kraków), czy wieżowce Global w Katowicach.


Moja osoba jest również kojarzona z  aktywnym zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako Członek Zarządu Osiedla Słotwina Brzesko oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Zróbmy To Razem” oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „BeActive” Brzesko (do 2022). Jestem współinicjatorem akcji “Spacer Do Wyborów”- zachęcającej młode osoby do udziału w wyborach, Brzeskich Koncertów Sakralnych – cyklu koncertów odbywających się w budynkach sakralnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Brzeskiego oraz Międzypokoleniowej Kolacji Wigilijnej.   

Byłem jednym z inicjatorów powstania  Muralu Brzesko Słotwina – prawdopodobnie największy mural w Małopolsce nawiązujący do lokalnej historii, a także do historii Wojska Polskiego.

Swoją przyszłość polityczną wiążę z aktywnym reprezentowaniem swoich wyborców i wnoszeniem świeżego spojrzenia oraz pomysłów do parlamentarnej debaty publicznej. Wyjątkowe połączenie kompetencji zawodowych i zaangażowania społecznego, czyni moją osobę interesującym kandydatem na przyszłego przedstawiciela naszej społeczności w Sejmie.

Kandyduje, bo chcę żeby młode pokolenia miało odpowiednią reprezentację, bo chcę abyśmy my mieszkańcy małych miast i wsi odzyskali swój własny głos. Problemy społeczności lokalnych zawsze powinny być priorytetem.

Moje Priorytety

1. Transport zbiorowy – Walka z wykluczeniem w transporcie publicznym jest istotnym celem społecznym, który ma na celu zapewnienie równego dostępu do środków transportu dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji finansowej, niepełnosprawności, wieku czy miejsca zamieszkania.

Tanie abonamenty:  tanie abonamenty miesięczne lub roczne dla wszystkich mieszkańców, aby uczynić korzystanie z transportu publicznego bardziej konkurencyjnym pod względem kosztów.

Rozszerzona sieć i częstotliwość: Rozbudowa i poprawa jakości sieci transportu publicznego, a także zwiększ częstotliwość kursów. Skutkować będzie to tym, że korzystanie z zbiorowej komunikacji  stanie się bardziej dostępne i wygodne, zwłaszcza dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Integracja systemów transportu: stwórzmy zintegrowane systemy transportu i biletów, które umożliwią łatwe przesiadki między różnymi środkami transportu (np. autobusy,pociągi, tramwaje) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Konsultacje z mieszkańcami: Zaangażowanie społeczności w proces podejmowania decyzji dotyczących transportu publicznego. Każde zmiany powinny być poprzedzone konsultacjami, badaniami opinii i ankietami, aby poznać rzeczywiste potrzeby i oczekiwania użytkowników.

Subsydia i zniżki dla osób potrzebujących:  wprowadzimy  programy subsydiów i zniżek dla osób o niższych dochodach, starszych, niepełnosprawnych oraz innych grup wymagających specjalnej opieki. To pozwala im na tańsze lub wręcz darmowe korzystanie z transportu publicznego.

Infrastruktura Sportowa – Budowa Ośrodków Sportów (Akademie) – Tarnów Brzesko Bochnia – Postaw na Młode Talenty:

Budowa ośrodków sportowych, w tym akademii sportowych, to ważny element rozwoju infrastruktury sportowej w danym regionie. Akademie sportowe są miejscami, w których młode osoby mogą rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych trenerów, otrzymując specjalistyczną edukację zarówno sportową, jak i ogólną.
Budowa ośrodka sportowego i akademii to kompleksowe przedsięwzięcie, które wymaga współpracy wielu specjalistów i zaangażowania finansowego. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju młodych osób z naszego środowiska oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

3. Wolny rynek od zawsze był podstawą naszej lokalnej gospodarki!

Lokalny rynek może sprzyjać rozwojowi wspólnoty ekonomicznej, gdzie przedsiębiorstwa, dostawcy i klienci mogą nawiązywać bliższe relacje i tworzyć lokalne sieci biznesowe. Działania na lokalnym rynku mogą pomagać w kreowaniu miejsc pracy, wspieraniu lokalnych dostawców i przyczyniać się do wzrostu lokalnej gospodarki.  Podstawą powinny być proste i zrozumiałe przepisy podatkowe i brak nadmiernego obciążenia małych podmiotów gospodarczych.

4. Młodzi przyszłością  naszego regionu

Wielu z Nas zauważa, że młodzi z naszego regionu wyjeżdżają na studia, czy za granicę i nie wracają . Jest to bardzo negatywne zjawisko, którego konsekwencje już  ponosimy wszyscy. Dlatego tak ważne jest aby stworzyć młodym osobom możliwość powrotu w rodzinne strony. Koniecznym jest stworzenie odpowiedniej bazy przedszkoli i żłobków dla młodych rodzin, poradzić sobie z wykluczeniem komunikacyjnym, które często uniemożliwia edukację wczesnoszkolną.


Materiał KWW Koalicja Obywatelka PO N IPL Zieloni

Góra