PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
Żegocina 50

32-731 Żegocina
tel/fax 14 613 21 20
www.zszegocina.pl

zslgz1@wp.pl

31 marca 2022 r. – Dzień Otwarty ZS w Żegocinie

OFERTA EDUKACYJNA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)
 • SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA 2 lata)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • KLASA MATEMATYCZNA / klasa straży granicznej

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski. Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

 • KLASA HUMANISTYCZNA / klasa straży granicznej

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, język angielski. Przedmiot dodatkowy: ochrona granicy państwowej z elementami prawa lub komputer jako narzędzie pracy.

Uwaga: Uczeń klasy humanistycznej i matematycznej może realizować innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej”

BLOK ZAJĘĆ W RAMACH KLASY STRAŻY GRANICZNEJ:

 • wyjazd na dwa obozy kondycyjno- szkoleniowe,
 • zajęcia z zakresu samoobrony i pomocy przedmedycznej,
 • zajęcia z technik interwencji,
 • zajęcia na strzelnicy i basenie,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Ponadto:

 • międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą w Budapeszcie, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi (odwiedzili nas m. in.: himalaista Adam Bielecki, dziennikarka Katarzyna Bosacka, aktorzy Michał Czernecki, Lech Dyblik),
 • udział w inicjatywach wynikających ze współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego – APEIRON w Krakowie,
 • wzorcowy Samorząd Uczniowski: kafejka, akcje charytatywne, wycieczki, imprezy szkolne.

Szkoła współpracuje z:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)

Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników:

 • zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o pracę,
 • teoretyczne kształcenie zawodowe w ramach kursów dokształcających – 1 raz w roku szkolnym.

Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz, kelner, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, murarz – tynkarz, ślusarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, wędliniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz inne.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA (2 lata)

Szkoła ta umożliwia absolwentom szkoły branżowej I stopnia kontynuację kształcenia w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie technikum.

Szkoła współpracuje z wieloma firmami powiatu bocheńskiego:

 • HYDROSPRZĘT Wiesław Kukla – maszyny budowlane,
 • BAJO – Wojciech Bajor – zabawki z drewna,
 • IGLOO Sp. z o.o. – urządzenia chłodnicze,
 • RELAX – Elżbieta Janiczek – salon fryzjerski
 • P.H.U.P. STAL-CHEM – konstrukcje stalowe
 • F.P.U.H. DREWREK – pracownia stolarska
 • ELEKTROPROGRESS – Krzysztof Trojak – instalacje elektryczne
 • MEBLO-TOM Tyndel – producent mebli
 • FHU CAREM – stacja kontroli pojazdów
 • HANPOL – piekarnia
 • ALF – Mechanika Pojazdowa
 • KRAS-WOD – instalacje wodno – sanitarne
 • GS Żegocina – sklep wielobranżowy
 • Śliwa J.M. – pracownia cukiernicza
 • i wiele innych
Góra