PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Ucz się w powiecie bocheńskim – zaprasza starosta Adam Korta

Szanowni Rodzice,
Drodzy Absolwenci

w najbliższym czasie staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w Waszym życiu. Chcąc Wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, przygotowaliśmy informator prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu.

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja, która będzie miała wpływ na Waszą przyszłość. Ten właściwy to gwarancja wkroczenia na drogę rozwoju własnej osobowości, kariery – to inwestycja w przyszłość.

Z myślą o Was przygotowaliśmy informacje o profilach klas w liceach ogólnokształcących oraz zawodach, w których kształcą technika i szkoły branżowe. Znajdziecie tu również zakres działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i ofertę Bursy Szkolnej, która zapewnia pobyt uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. Jeżeli chcecie się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę w zawodzie, a przede wszystkim lubicie wykonywać zadania praktyczne, możecie wybrać szkołę branżową I stopnia.

Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Możecie też kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i zdać maturę oraz uzyskać tytuł technika.

Wybierając technikum musicie pamiętać o tym, że wybieracie zawód!
Nauka w technikum odbywa się dwutorowo. Uczycie się przedmiotów ogólnych, z których będziecie zdawać maturę i uczycie się przedmiotów zawodowych, bezpośrednio związanych z wybranym zawodem, z których będziecie zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu technikum otrzymacie średnie wykształcenie ogólne oraz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, które umożliwią Wam podjęcie pracy lub dalsze kształcenie na wyższej uczelni.

Liceum ogólnokształcące – ten typ szkoły powinny wybierać przede wszystkim te osoby, które już po ukończeniu szkoły podstawowej planują edukację w dłuższej perspektywie tzn. myślą, aby po ukończeniu szkoły średniej kontynuować naukę na studiach wyższych.

Nauka w liceum ogólnokształcącym pozwoli Wam uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim. Podstawowe zadanie tego typu szkoły to przede wszystkim przygotowanie do uzyskania na egzaminie maturalnym jak najlepszego wyniku, po to, abyście mogli wybrać odpowiedni kierunek studiów.

Na podstawie zebranych w Informatorze wiadomości możecie zaplanować swoją dalszą karierę szkolną. Uczniowie naszych szkół od wielu lat przodują w wynikach matur i egzaminów zawodowych nie tylko w Małopolsce, ale również w kraju. Każdego roku oferta dydaktyczna dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodzieży, rozpoczynającej naukę. W szkołach aktywnie prowadzona jest współpraca zagraniczna, a wymiana młodzieży jest świetną okazją do nauki języków obcych, otwiera nowe perspektywy i możliwości. Wszystkie nasze szkoły mają dobrze doposażone pracownie przedmiotowe i warsztaty. Modernizowana jest również baza dydaktyczna i infrastruktura techniczna.

Wybór szkoły jest jedną z ważniejszych decyzji życiowych młodych ludzi, warto więc skorzystać z szansy i zapoznać się z aktualnymi ofertami edukacyjnymi szkół, tak aby podjęta decyzja okazała się tą najtrafniejszą.

Adam Korta, Starosta Bocheński

Góra