PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego
ul. Stasiaka 1A, 32-700 Bochnia,
tel. 14 612 26 65,
14 611 50 25
e-mail: sosw@powiat.bochnia.pl,
www.sosw.bochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła zapewnia możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog Ośrodka.

Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne dla kucharzy. Dla uczniów szkoły branżowej zapewnia praktyki unijne w ramach Programu Erasmus+, które umożliwiają uczniom szczególnie z małych i średnich miejscowości zdobycie doświadczenia w międzynarodowym zespole. Jest to bardzo cenne doświadczenie, a dla wielu jedyna okazja, by poznać procedury europejskich firm i rozwinąć praktyczną znajomość języka obcego. Dlatego właśnie uczestnicy takich praktyk mogą stać się cennymi pracownikami w swojej branży.

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz otrzymaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim. Z takim dokumentem uczniowie mogą szukać pracy nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami. Ośrodkiem egzaminującym jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie lub Izba Rzemieślnicza (w przypadku uczniów, którzy odbywają praktykę u pracodawcy).

O przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia może ubiegać się uczeń, który ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim lub niepełnosprawność sprzężoną), a także ma wybrany kierunek kształcenia zawodowego. Najpopularniejsze zawody w których kształci Szkoła Branżowa I stopnia (do końca roku szk. 2016/2017 zwana Zasadniczą Szkołą Zawodową) to: 

  • kucharz
  • stolarz,
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Istnieje także możliwość kształcenia w dowolnie wybranym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog ośrodka.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia umożliwia uczniom kształcenie w różnych zawodach. Wiodącym jest kucharz. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie gastronomiczną, komputerową i językową. Kształcenie kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie, potwierdzonych egzaminem OKE w Krakowie.

Praktyczna nauka odbywa się we współpracy z przedsiębiorcami. Młodociani pracownicy mogą zdawać też egzamin w Izbie Rzemieślniczej. Szkoła adresowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła realizuje programy Unii Europejskiej Erasmus+ oraz POWER, w ramach których uczniowie odbywają staże oraz wizyty studyjne we Włoszech, Rumunii, Niemczech oraz Grecji. Szkoły partnerskie: Anne – Frank Schule w Saarlouis, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,St. Andrei” w Gura Humorului oraz Spojená škola w Bardejovie.

Dokumenty do pobrania TUTAJ

REKRUTACJA

Góra