PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej
ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 76 73
e-mail: bursa@powiat.bochnia.pl
www.bursa.bochnia.pl

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni jest jedyną w mieście placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Funkcjonuje 5 dni w tygodniu i zapewnia wychowankom całodobową opiekę pedagogiczną, wyżywienie i zakwaterowanie, właściwe warunki do nauki i wypoczynku. Umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, upowszechnia kulturę fizyczną, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwija samodzielność i samorządność.

Bursa dysponuje pokojami 2, 3 i 4-osobowymi, posiada salę do tenisa stołowego, salę bilardową, siłownię, salę rekreacyjną, świetlicę, bibliotekę, WiFi, sale telewizyjne, kompleks socjalny z kuchnią oraz ogród. Budynek oraz teren przyległy objęty jest monitoringiem.
Mieszkańcy placówki biorą udział w licznych konkursach artystycznych zajmując wysokie lokaty na szczeblu województwa. Bursa jest organizatorem powiatowego konkursu recytatorskiego Kraina Poezji, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Placówka posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkolny Klub Wolontariatu.

Góra