Poradnik ósmoklasisty 2020

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
tel.: (14) 663 16 03
email: szkola@zsp2.edu.pl
www.zsp2.edu.pl

W roku szkolnym 2020/21 Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku proponuje kształcenie w technikum i branżowej szkole I oraz II stopnia. Kierunki kształcenia we wszystkich typach szkół są zbieżne, co daje możliwość zmiany typu szkoły (przeniesienie z technikum do branżowej szkoły) w razie niepowodzeń lub sytuacji losowych, bez konieczności powtarzania roku.

OFERTA EDUKACYJNA

Technikum (5-letnie)

 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik geodeta
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik programista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • elektryk
 • kierowca mechanik
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • ślusarz
 • wielozawodowa 

Branżowa Szkoła II Stopnia

 • technik handlowiec
 • technik mechanik
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik usług fryzjerskich

Dlaczego warto się tu uczyć?

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy. W szkole funkcjonują odziały wielozawodowe. W tym przypadku uczeń zawiera z wybranym pracodawcą umowę o pracę i staje się młodocianym pracownikiem, kształcąc się w wybranym przez siebie zawodzie rzemieślniczym.

Szkoła realizuje szereg programów unijnych i podejmuje działania własne w zakresie organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Uczniowie mają możliwość jeszcze w trakcie edukacji zdobywać dodatkowe uprawnienia, nabywać nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

W tym roku placówka planuje otworzyć Branżową Szkołę II stopnia. Oferta zbudowana jest w taki sposób, aby absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogli kontynuować edukację w wybranym wcześniej zawodzie. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna.

Sięgaj z nami po wiedzę!

Czy potrafisz wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez telefonów, Internetu czy komputera? Z pewnością nie. Żyjemy w czasie dynamicznego rozwoju technologii, więc aby nadążyć za zmianami, trzeba mieć solidne podstawy i rzetelne wykształcenie. Te z pewnością zdobędziesz w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, czyli w popularnej „Zielonce”. To szkoła, w której ponad pięćdziesiąt lat tradycji i doświadczenia współgra z nowoczesnością wyposażenia i różnorodnością form nauczania.

 • Srebrna Tarcza w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY 2020 w kategorii Najlepsze Technika w Polsce.
 • Srebrna Tarcza w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY 2020 w kategorii Ranking Maturalny 2020.

REKRUTACJA

Góra