Poradnik ósmoklasisty 2020

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 612 27 30
e-mail: zs2@powiat.bochnia.pl
www.zs2-bochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM

 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik geodeta
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik reklamy
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • murarz-tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter izolacji przemysłowych – we współpracy z firmą Bohle
 • stolarz – we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA*

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • uruchomienie w zależności od zainteresowania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole jest bezpłatna. Absolwenci wszystkich zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych I stopnia przyjmowani są do klasy II. Ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego.

REKRUTACJA

Góra