Poradnik ósmoklasisty 2020

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czchowie

Zespół Szkół w Czchowie
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Sądecka 187
32 – 860 Czchów
tel/fax 14 68 43 230, 14 66 36 506
e-mail: zespolszkol187@op.pl
www.zsczchow.pl

Zespół Szkół w Czchowie to jedna z najnowocześniejszych placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego. Doskonała baza dydaktyczna, pełnowymiarowa hala sportowa i przestronne pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych – umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Wykwalifikowana, energiczna kadra  zapewnia nie tylko wspaniałe wyniki, ale również tworzy  niesamowity, rodzinny klimat tego miejsca.

W tym roku Szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY 2020 w kategorii Najlepsze Technika w Polsce.

OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
Nauka w klasie przygotowuje:

 • do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z geografii i języka angielskiego,
 • do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj.: ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, geografia, filologia angielska, hotelarstwo turystyka i rekreacja,
 • kształcenie odbywa się także na poziomie 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych absolwenci (Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

Technik Informatyk ( technikum 5-letnie)

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywanie i eksploatacja sieci komputerowych,
 • projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych,
 • projektowanie aplikacji internetowych,
 • projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (technikum 5-letnie)

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • produkcja potraw i napojów
 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie żywienia, z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowanie żywienia i produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Technik Ekonomista (technikum 5-letnie)

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji,
 • prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych,
 • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i ZUS.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

KLASA KUCHARZ

Kształcenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole. Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • sporządzanie potraw i napojów zgodnie z prawem żywnościowym i systemami zarządzania jakości,
 • posługiwania się narzędziami, sprzętem i urządzeniami w produkcji gastronomicznej, ekspedycji potraw i napojów.

KLASA WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne w wybranym przez ucznia zakładzie pracy.

 • Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.
 • Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach dokształcających.

REKRUTACJA

Góra