Poradnik ósmoklasisty 2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego
ul. Stasiaka 1A, 32-700 Bochnia,
tel. +48 14 612 26 65
e-mail: sosw@powiat.bochnia.pl,
www.sosw.bochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • kucharz
  • stolarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Istnieje także możliwość kształcenia w dowolnie wybranym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog ośrodka.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia umożliwia uczniom kształcenie w różnych zawodach. Wiodącym jest kucharz. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie gastronomiczną, komputerową i językową. Kształcenie kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie, potwierdzonych egzaminem OKE w Krakowie.

Praktyczna nauka odbywa się we współpracy z przedsiębiorcami. Młodociani pracownicy mogą zdawać też egzamin w Izbie Rzemieślniczej. Szkoła adresowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła realizuje programy Unii Europejskiej Erasmus+ oraz POWER, w ramach których uczniowie odbywają staże oraz wizyty studyjne we Włoszech, Rumunii, Niemczech oraz Grecji. Szkoły partnerskie: Anne – Frank Schule w Saarlouis, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,St. Andrei” w Gura Humorului oraz Spojená škola w Bardejovie.

REKRUTACJA

Góra