Poradnik ósmoklasisty 2020

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 611 94 20
e-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl
www.2lobochnia.pl

OFERTA EDUKACYJNA

KLASY Z PRZEDMIOTAMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • humanistyczno-dziennikarska: język polski, historia, WOS drugi j. obcy: język hiszpański / język niemiecki
 • matematyczna: matematyka, fizyka/geografia, język angielski, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • biologiczna: biologia, chemia/język polski, język angielski,   drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • sportowa: biologia, geografia, język angielski, WF w zwiększonej liczbie godzin, gry zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • językowa: język angielski, język niemiecki/język hiszpański, WOS
 • mundurowa: geografia, WOS, język angielski drugi j. obcy: język niemiecki / język rosyjski przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna NOWOŚĆ

II LO jest szkołą nowoczesną, w której działania są ukierunkowane na rozwój osobowy i indywidualny ucznia.

Wizytówką szkoły są pełni pasji, doświadczeni i innowacyjni nauczyciele, którzy w swej pracy chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia dydaktyczne TIK w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia sportowe odbywają się w zmodernizowanych salach gimnastycznych oraz z wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych położonych przy II LO, jak i na miejskich obiektach sportowych. II LO oferuje przyjazną, życzliwą atmosferę kształcenia z uwzględnieniem indywidualnego potencjału ucznia,  możliwość udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, projektach, wyjazdach na zajęcia warsztatowe i wykłady na wyższych uczelniach.

Uczniowie II LO mogą angażować się w działania kierowane zarówno do społeczności uczniowskiej, jak i na rzecz szeroko pojętego środowiska pozaszkolnego.

PONADTO:

 • nauka na pierwszą zmianę,
 • zajęcia online prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • zagraniczne obozy językowe,
 • szafki na ubrania i podręczniki dla uczniów,
 • Szkolne Koło Wolontariatu, koła naukowe i sportowe,
 • język migowy.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,  Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Staropolską Szkołą Wyższą w Bochni.

REKRUTACJA

Góra