NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2023 ROKU

GMINA ŻEGOCINA – INWESTYCJE W 2023 ROKU

Rok 2023 upłynął w gminie Żegocina pod znakiem dużej ilości inwestycji. Naszym celem był głównie remont dróg i cel ten udało się zrealizować.

W 2023 roku udało się wyremontować rekordową w historii naszej gminy ilość dróg gminnych. Oprócz tego realizowaliśmy także wiele innych projektów oraz prac. Budujemy nowoczesną szkołę w Łąkcie Górnej, a pozostałe placówki sukcesywnie doposażamy. W Zespole Szkół w Żegocinie powstaje także wirtualna strzelnica. Dbamy o rozwój infrastruktury sportowej poprzez remonty boisk, a turystycznej między innymi poprzez budowę wieży widokowej na górze Kamionna. Zorganizowaliśmy także wiele wydarzeń sportowych i kulturowych. Zapraszamy do podsumowania.

Wojciech Wrona
Wójt Gminy Żegocina

INFRASTRUKTURA DROGOWA:

Remonty dróg gminnych

W 2023 roku udało się wyremontować rekordową ilość dróg, co łącznie dało blisko 10 km. Wartość wszystkich prac to ponad 4 mln zł!

Remont drogi gminnej „Lisówki” w Łąkcie Górnej

W 2023 roku dobiegła końca inwestycja obejmująca remont drogi gminnej „Lisówki” w miejscowości Łąkta Górna. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności: wykonanie nawierzchni asfaltowych jezdni i zjazdów do posesji, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża drogi,  budowa poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego wraz z skropieniem emulsją asfaltową, oznakowanie ciągłe jezdni–linie krawędziowe, oczyszczenie i konserwację istniejących rowów, odcinkowe wzmocnienie rowu za pomocą płyt ażurowych na skarpach oraz korytek muldowych, odcinkowe odwodnienie drogi poprzez montaż korytek ściekowych trójkątnych, montaż odwodnienia liniowego ACO, oraz kanalizacji deszczowej, odcinkowe wzmocnienie podbudowy drogi poprzez wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym, umocnienie skarpy koszami siatkowo-kamiennymi,  montaż bariery drogowej i poręczy, wymianę istniejącego słupa sieci energetycznej z rozkrocznego na wirowy, odcinkowe utwardzenie pobocza kostką brukową.

Całkowita wartość inwestycji: 1.471.890,51 zł brutto.

Budowa 9 nowych przystanków przy drodze wojewódzkiej

W ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez dostawę i montaż dziewięciu przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa w miejscowości Łąkta Górna, Żegocina i Rozdziele” w gminie Żegocina powstały piękne i nowoczesne przystanki wyposażone w ładowarki do telefonów. Tylną część przystanku stanowi kolaż archiwalnych zdjęć z ciekawymi opisami.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 260.550,90 złotych brutto.

Osiem wiat przystankowych przy drogach powiatowych i gminnych

Osiem nowych wiat przystankowych zostało zamontowanych we wszystkich sołectwach naszej gminy. Zlokalizowane one są przy drogach powiatowych i gminnych.

Koszt przystanków to 92.889,60 zł.

Remont mostku w Nadolu w Żegocinie

W ramach zadania „Remont istniejącego mostku na działce nr 340 w miejscowości Żegocina” udało się zrealizować inwestycję, na którą od lat czekało wielu mieszkańców tego przysiółka.

Wartość inwestycji wyniosła 217.549,57 złotych brutto.

Remont mostku w Rozdzielu

Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, remont przyczółków, roboty przy umocnieniu potoku, odtworzenie dojazdów. Remont mostu znacznie poprawił parametry techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 549.698,76 złotych

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Modernizacja boiska sportowego w Łąkcie Górnej

Boisko sportowe w Łąkcie Górnej powstało w 2007 roku. Po 16 latach korzystania z niego praktycznie nie nadawało się do użytkowania, gównie ze względu na zniszczoną nawierzchnię, która stała się bardzo śliska, dlatego postanowiliśmy go całkowicie zmodernizować. Po remoncie, boisko posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 45×30 metrów. Składa się z następujących boisk: do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i do piłki siatkowej, powstała też czterotorowa bieżnia.

Łączna wartość inwestycji wynosiła: 555.358,62 złotych brutto.

Remont boiska sportowego w Rozdzielu

Zmodernizowane boisko w Rozdzielu posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 22×44 m. Składa się z następujących boisk: do piłki nożnej, piłki ręcznej i do koszykówki.

Łączna wartość inwestycji wynosiła: 365.772,63 złotych brutto.

Remont boiska sportowego w Bełdnie

Remontu doczekało się także boisko w Bełdnie, zyskując nową nawierzchnię, osprzęt sportowy oraz nowe ogrodzenie.

Remont kortu tenisowego w Żegocinie

Zmodernizowany w 2023 roku kort posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 18,0×36,50m, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:  demontaż istniejącej nawierzchni z naturalnej glinki, demontaż starego ogrodzenia, wykonanie nowego odwodnienia kortu, wykonanie nowej podbudowy, budowa chodnika i opaski wokół kortu z kostki brukowej, wykonanie nowego ogrodzenia panelowego, wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu typu SBR, oraz natrysku strukturalnego z granulatu EPDM, malowanie linii farbą poliuretanową, dostawa i montaż słupków i siatki do gry w tenisa ziemnego i siatkówkę, wykonanie oświetlenia i monitoringu.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 319.215,71 złotych brutto.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

Budowa wieży widokowej na górze Kamionna

Poszczególne części masywu góry Kamionna są  częścią aż czterech gmin: Limanowej, Laskowej, Żegociny i Trzciany. Samorządy wszystkich wyżej wymienionych gmin zawarły porozumienie w celu wspólnej realizacji zadania – budowy wieży widokowej. Piątym partnerem przedsięwzięcia był samorząd województwa małopolskiego. Każdy z partnerów przekazał na ten rzecz realizacji inwestycji 319 784,40 zł.

29-metrową konstrukcję wieńczy zadaszony taras o powierzchni 64 metrów kwadratowych. Można z niego podziwiać niezwykły krajobraz, który dotąd zasłonięty był drzewami. Przy dobrych warunkach atmosferycznych można będzie zobaczyć Gorce i Tatry, a z drugiej strony Kraków i Nową Hutę. Doskonałym dodatkiem umożliwiającym lepszą orientację są tablice z dokładnie opisanymi panorami widokowymi. Wieża na Kamionnej jest obecnie najwyższa z wszystkich w Beskidzie Wyspowym.

Całkowita wartość inwestycji to 1 598 922,00 zł.

INWESTYCJE W OŚWIACIE

Remonty w placówkach oświatowych:

  • W Przedszkolu w Żegocinie zamontowano 5 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych , dzięki czemu przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola będą mieli komfortowe warunki do zabawy i pracy w sezonie letnim. Łączna wartość inwestycji wynosi 25.768,50 zł.
  • W Szkole Podstawowej w Żegocinie wykonano kompleksowy remont łazienki  na jednym piętrze. Łączna wartość inwestycji wyniosła 88.560,00 zł.
  • W Szkole Podstawowej w Bytomsku dokonano modernizacji budynku poprzez wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych. Łączna wartość inwestycji to 29.493,27 zł.
  • W Zespole Szkół w Żegocinie zamontowano nowe, aluminiowe drzwi zewnętrzne, a wartość inwestycji wyniosła 8.947,00 zł.

Zakup akordeonów dla Szkoły Muzycznej w Żegocinie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie może pochwalić się zakupem kolejnych dwóch nowych akordeonów klawiszowych marki Pigini. Zakupione instrumenty będą służyły do pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych oraz do tworzenia zespołu akordeonowego.

Warto podkreślić, że akordeony o łącznej wartości 24700 zł zostały zakupione wyłącznie ze środków własnych Gminy Żegocina.

Powstał projekt łącznika szkoły ze salą gimnastyczną w Bytomsku

Powstał projekt łącznika – przewiązki między szkołą podstawową, a salą gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Dzięki łącznikowi, dzieci i młodzież będą mogły korzystać z obiektu szkolnego nie wychodząc na zewnątrz budynku.

INNE INWESTYCJE

Remont remizy OSP w Bytomsku

W ramach remontu remizy OSP w Bytomsku wykonano rozbudowę pomieszczenia szatni dla druhów strażaków oraz zaplecza kuchennego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 108.542,57 złotych brutto.

Budowa placów zabaw w Bytomsku, Żegocinie i Bełdnie

Bełdno, Żegocina oraz Bytomsko zyskało również nowe place zabaw, wyposażone w nowoczesne i bezpieczne urządzenia do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Montaż rampy na placu zabaw w Żegocinie

W parku przy placu zabaw Nivea w Żegocinie pojawiła się nowa atrakcja do aktywnego wypoczynku, tym razem przeznaczona dla miłośników deskorolek, rolek, hulajnóg czy rowerów wyczynowych. Powstała duża rampa w ramach budowanego skateparku.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 136.667,00 złotych brutto.

Montaż witaczy

Przy wyjazdach i wjazdach do Gminy Żegocina pojawiły się nowe instalacje, tzw. „witacze”, które zastąpiły dotychczasowe zniszczone upływem czasu znaki informacyjne. Łącznie na terenie Gminy pojawiło się 10 nowych witaczy.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 83,700 złotych.

POZOSTAŁE:

Oprócz zrealizowanych inwestycji, gmina Żegocina była także organizatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń patriotycznych, sportowych i kulturowych jak 730. Urodziny Żegociny, Piknik Rowerowy. Wspomagała także w działalności Klub Sportowy Beskid Żegocina, stowarzyszenia i grupy działające na terenie gminy.

Góra